Promocja!
OKŁADKA_Balcerzyk

Społeczeństwo obywatelskie w myśli społecznej Jana Pawła II i Václava Havla

  Autor:


 • Liczba stron:
  200
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-130-3
  e-ISBN:
  978-83-8088-131-0

Opis produktu

Rozprawa stanowi autorską, oryginalną, interdyscyplinarną analizę motywacji konkretnych osób z konkretnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego współczesnej Łodzi. Konceptualizuje najgłębsze pokłady społecznej wrażliwości i obywatelskiej odpowiedzialności, które determinują jakość naszego życia w przestrzeni publicznej.

Prof.zw. dr hab. Zbigniew Rau

 

Wielowymiarowość idei społeczeństwa obywatelskiego oraz występująca w jej ramach immanentna łączność pomiędzy teorią i sferą praxis czyni zeń przedmiot interesujących dociekań teoretycznych i badań empirycznych, interesujących tak dla filozofa polityki, prawnika, jak i socjologa i psychologa. Wieloaspektowość ta sprawia równocześnie, że dla opisu tego, właściwego zachodniej tradycji, fenomenu niewystarczające staje się instrumentarium z każdej ze wspomnianych wyżej dziedzin nauki. By móc się z nim rozprawić i wyjść poza wąskie prawnicze tylko, filozoficzne czy socjologiczne jego analizowanie sięgnąć należy do narzędzi, które dostarczają wszystkie wspomniane dziedziny. Zabieg taki, przyznać należy od razu, jest tyleż kuszący, co niebezpieczny, wskazuje na niebywałą odwagę Autorki, która postanowiła sprostać temu metodologicznemu wyzwaniu. Efekt jej dociekań jest więcej niż zadowalający, stanowiąc unikalną i co najważniejsze niebywale inspirującą intelektualnie próbę empirycznej analizy społeczeństwa obywatelskiego przy odwołaniu do filozoficznego dziedzictwa Vaclava Havla i Jana Pawła II – dwóch wielkich XX-wiecznych obrońców ludzkiej wolności.

dr hab. Tomasz Tulejski, prof. UŁ

Komentarze

Spis treści

Podziękowania 7
Wstęp 9
Rozdział 1. Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego w ujęciu Karola Wojtyły/Jana Pawła II 27
1.1 Podmiotowość osoby 28
1.1.1 Osoba jako podmiot. Suppositum 28
1.1.2 Wolność 37
1.1.3 Prawda 44
1.1.4 Szczęśliwość 49
1.1.5 Odpowiedzialność 50
1.2 Podmiotowość społeczeństwa 54
1.2.1 Uczestnictwo 54
1.2.2 Wspólnota i społeczeństwo 56
1.2.3 Dobro wspólne 64
1.2.4 Naród i ojczyzna 66
1.2.5 Tożsamość 72
1.3 Kryzys cywilizacji 73
1.3.1 Kryzys nadziei 73
1.3.2 Drogi wyjścia z kryzysu 75
Rozdział 2. Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego w ujęciu Václava Havla 81
2.1 Podmiotowość osoby 82
2.1.1 „Ja” jako podmiot 82
2.1.2 Porządki świata 93
2.1.3 Prawda 95
2.1.4 Odpowiedzialność 98
2.2 Podmiotowość społeczeństwa 103
2.2.1 Promieniowanie 103
2.2.2 Wspólnota i społeczeństwo 106
2.2.3 Tożsamość 115
2.3 Kryzys cywilizacji 121
2.3.1 Kryzys tożsamości 121
2.3.2 Drogi wyjścia z kryzysu 124
Rozdział 3. Podmiotowy model społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie miasta Łodzi 129
3.1 Cele, przedmiot, zakres i przebieg badań 131
3.2 Założenia badawcze 146
3.3 Czym jest społeczeństwo obywatelskie – definicja respondentów 147
3.4 Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Łodzi zdaniem respondentów 153
3.5 Cechy łódzkiego społeczeństwa obywatelskiego zdaniem respondentów 154
3.5.1 Dobro wspólne 154
3.5.2 Wolność 156
3.5.3 Wspólnota 157
3.6 Portret obywatela w wypowiedziach respondentów 158
3.7 Źródła motywacji – Co motywuje łodzian do angażowania się w budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Łodzi? 162

Podsumowanie 171
Załącznik nr 1 175
Załącznik nr 2 177
Bibliografia 185

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Społeczeństwo obywatelskie w myśli społecznej Jana Pawła II i Václava Havla”

Tagi: , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
 • PDF
Ilość: