Promocja!
Jajte-Lewkowicz_spektakl_jako_wydarzenie

Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie

Opis produktu

Proponujemy Czytelnikom lekturę tekstów skupionych wokół pięciu zagadnień. Rozpoczynamy od przyjrzenia się statusowi i dziejom amatorskiej sztuki aktorskiej, rewidując utrwalone przekonania o znaczeniu i formach antycznego aktorstwa europejskiego (rozdział Aktor! Aktor!). Po ustaleniu źródeł przechodzimy do próby przyjrzenia się wybranym dzisiejszym przykładom sztuki, która niewątpliwie należy do amatorskiej (teatry środowisk lokalnych Górnego Śląska, Opolszczyzny, teatry religijne), koncentrując uwagę także na współczesnym rozumieniu fenomenu aktora-amatora (rozdział Przywrócić wspólnotę). W kolejnych dwóch częściach publikacji powracamy do kwestii wyznaczającej naszą refleksję naukową w ostatnich dziesięcioleciach, czyli do problematyki aktora – osoby z niepełnosprawności ą, oddając głos zarówno teoretykom i krytykom (Aktor „niepełnosprawny”? – dyskurs), jak i współtwórcom tego typu teatru (Aktor „niepełnosprawny”? – głos). Następny rozdział (Być sobą/Innym) poświęcamy amatorskiej sztuce aktorskiej podejmowanej w innych środowiskach kulturowo marginalizowanych czy objętych paternalistycznym dyskursem (imigranci, dzieci, osoby starsze), które dzisiejsza „tyrania normalności” (Julia Kristeva) dotyka w największym stopniu. Domknięcie książki stanowią teksty rozważające formułę pracy aktorów-amatorów i proponujące namysł nad tym, czy wykreowana przez teatry awangardowe i offowe tzw. „praca w procesie” spełnia się w tym obszarze teatralności. A ponieważ aktorstwo to niewątpliwie profesja sukcesu – kodę tomu stanowi refleksja na temat karier aktorów-amatorów… na scenach zawodowych.

Ze Wstępu

Dowiedz się więcej  na naszym BLOGU.

Komentarze

Spis treści

Irena Jajte-Lewkowicz, Monika Wąsik – Słowo wstępne 7

Aktor! Aktor! 11
Mariusz Bartosiak – Od efektu sztuki aktorskiej do efektywności aktora. W stronę ponowoczesnej antropologii aktora 13
Katarzyna Chiżyńska – Amatorstwo i wykluczenie w kontekście greckiego teatru klasycznego 25
Jadwiga Czerwińska – Amatorstwo i wykluczenie w kontekście antycznego teatru rzymskiego 43

Przywrócić wspólnotę 67
Dorota Fox – Niedościgniony autentyzm. O aktorach śląskiego teatru amatorskiego „Naumiony” 69
Krystyna Nowak-Wolna – Aktor w teatrze amatorskim 87
Ks. Mariusz Lach sdb – Między amatorstwem a profesjonalizmem – warsztat aktorski w teatrze wartości religijnych 107

Aktor „niepełnosprawny”? – dyskurs 117
Leszek Karczewski – Aktor niepełnosprawny nie istnieje. Kategoria kulturowej czytelności 119
Marzenna Wiśniewska – Od siebie do performera ku innym: Grupa Teatralna „Jestem” 133
Tomasz Kowalski – Projektowanie konfuzji. Disabled Theater w reżyserii Jérôme’a Bela 149
Ewelina Kordiak-Gołębska – Teatr milczący? Aktor niepełnosprawny intelektualnie w Teatrze Arka 161

Aktor „niepełnosprawny”? – głos 173
Maria Pietrusza-Budzyńska – Teatroterapia Lubelska. Aktor 175
Iwona Siekierzyńska – Słabość jest siłą. Praca z aktorami niepełnosprawnymi intelektualnie i aktorami zawodowymi podczas realizacji spektaklu Moja sprawa 193
Magdalena Paszkiewicz, Janusz Adam Biedrzycki – Odmienny punkt widzenia. Projekt Vidomi oraz jego kontynuacja. Stowarzyszenie Teatralne Chorea 203

Być sobą/Innym 221
Monika Wąsik – Teatr postimigrancki jako teatr antyfolklorystyczny 223
Katarzyna Maliszewska – To będzie teatr (nie)duży… Idea „kliniki kształcenia” w pracy z małymi aktorami wobec efektów płynnej nowoczesności 233
Małgorzata Andrzejak-Nowara – Teatr dodał im skrzydeł. O twórczych działaniach Teatrowni przy Stowarzyszeniu „Kochanowski” w Opolu 249

Aktor „w procesie” 261
Arkadiusz Rogoziński – Praca w procesie jako forma pracy w społeczeństwie zinformatyzowanym – na przykładzie twórczości tzw. teatrów niezawodowych 263
Tomasz Ciesielski – Taśmy profesjonalne. Doświadczenie – powtórzenie – różnica 277
Maria Janus – Od domu kultury do Teatru Narodowego. Sukcesy aktorów teatrów młodzieżowych w aktorstwie profesjonalnym 291

Noty o Autorach 307
Indeks 315

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Spektakl jako wydarzenie i doświadczenie”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
41,30 zł
45,90 zł
Produkt niedostępny
22,95 zł
  • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń