Promocja!
57607cc143546597bddb415d2ffa38f2

Shaping Virtual Lives. Online Identities, Representations and Conducts

  Opis produktu

  In recent years, a new cultural sphere based on instant exchange of information has led to new kinds of communication, not merely for practical purposes but also for entertainment, social contact,the exchange of beliefs and opinions, and even the expression of emotions. Online life has become an integral part of people’s existence and therefore merits ethnological research.

  This volume presents selected papers from a panel session on virtual lives held at the 10th Congress of the International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) titled People Make Places: Ways of Feeling the World, 17-21 April 2011, Lisbon, Portugal.

  The authors investigate a range of topics: rules, rituals, morals and self-representations in the worlds of social media and gaming; how avatars are used for self-representation on dating sites; the rivalry between the inhabitants of Moscow and St. Petersburg as expressed on an Internet forum; websites for mourning over and remembering suicide victims in two countries; and the way the Internet can be used by new vernacular religious movements.

  W ostatnich latach nowe sfery kultury bazujące na  natychmiastowej wymianie
  informacji doprowadziły do powstania ​​nowych rodzajów komunikacji, służących nie tylko celom praktycznym, ale także rozrywce, kontaktom międzyludzkim, wymianie przekonań i poglądów, a nawet – wyrażaniu emocji.

  Życie on-line staje się integralną częścią ludzkiej egzystencji, dlatego wymaga podjęcia badań etnologicznych.

  Niniejszy tom prezentuje wybrane prace z sesji panelowej na temat wirtualnego życia, która miała miejsce w dniach 17-21 kwietnia 2011 r. w Lizbonie, na 10. Kongresie Międzynarodowego Towarzystwa Etnologii i Folkloru (SIEF) zatytułowanym: People Make Places: Ways of Feeling the World.

   

  W publikacji autorzy koncentrują się na badaniach z zakresu zagadnień:

  – zasad, rytuałów, obyczajowości i samoreprezentacji w świecie mediów społecznościowych i gier,

  – wykorzystania awatarów w samokreacji na serwisach randkowych,

  – rywalizacji na forach internetowych między mieszkańcami Moskwy i Sankt Petersburga,

  – stron internetowych upamiętniających ofiary samobójstw w dwóch krajach,

  – dróg, w których Internet może być wykorzystywany przez nowe ruchy religijne.

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Shaping Virtual Lives. Online Identities, Representations and Conducts”

  Załącznik
  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Na stanie

  4,90 zł4,40 zł
  Ilość: