pieczewski_zamodzierżawie

Samodzierżawie a rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego w ujęciu Jana Gottlieba Blocha

  Autor:


 • Liczba stron:
  304
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-613-8
  e-ISBN:
  978-83-8142-614-5

Opis produktu

W historiografii polskiej Jan Gottlieb Bloch (1836–1902) występuje jako wybitny przedstawiciel burżuazji ziem zaboru rosyjskiego. Prezentowany jest przede wszystkim jako finansista i budowniczy kolei żelaznych, a także autor nowoczesnej koncepcji pacyfizmu opartego na argumentach ekonomicznych. Niemal w ogóle nie są natomiast znane jego liczne opracowania na tematy ekonomiczne. Tworząc pod wpływem i w duchu tzw. niemieckiej szkoły historycznej, Bloch analizował rzeczywistość gospodarczą carskiej Rosji oraz ziem polskich znajdujących się pod zaborem rosyjskim. W trakcie swoich badań zauważył związek między rozwojem gospodarczym a panującym w Imperium Rosyjskim skrajnie autorytarnym ustrojem politycznym – samodzierżawiem.

Autor monografii przedstawia twórczość ekonomiczną Jana Gottlieba Blocha oraz konfrontuje jego wnioski z poglądami współczesnych ekonomistów i historyków gospodarczych na temat wpływu rosyjskiego autorytaryzmu na rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 9

Rozdział I. Jan Bloch jako ekonomista 21
1.1. Rys biograficzny Jana Gottlieba Blocha 21
1.1.1. Król kolei żelaznych 24
1.1.2. Działalność społeczna i pacyfistyczna Blocha 26
1.2. Twórczość naukowa Blocha i jego inspiracje niemiecką szkołą historyczną 32
1.2.1. Charakterystyka twórczości naukowej 32
1.2.2. Niemiecka szkoła historyczna i jej wpływ na poglądy ekonomiczne i warsztat badawczy Jana Blocha 34

Rozdział II. Samodzierżawie a gospodarka i społeczeństwo Imperium Rosyjskiego w drugiej połowie XIX wieku 57
2.1. Geneza i rozwój rosyjskiego autorytaryzmu 59
2.2. Administracja państwowa jako silna grupa interesu 73
2.3. Sytuacja społeczno-gospodarcza Rosji 79
2.4. „Wojskowo-koszarowy” charakter budżetu carskiej Rosji 90

Rozdział III. Samodzierżawie vs. rozwój gospodarczy Imperium Rosyjskiego. Poglądy Blocha a ujęcie współczesne 103
3.1. Ustrój polityczny a rozwój gospodarczy w ujęciu ekonomistów 103
3.2. Samodzierżawie a gospodarka Imperium Rosyjskiego w perspektywie aktualnych badań historii gospodarczej 112

Rozdział IV. Samodzierżawie a funkcjonowanie ustroju politycznego Królestwa Polskiego 131
4.1. Względna autonomia (1815–1830) 132
4.2. Pomiędzy ograniczoną samodzielnością a inkorporacją (1831–1864) 143
4.3. Włączenie KP do Cesarstwa Rosyjskiego (po 1864 r.) Wymiar formalny i kulturowy 147

Rozdział V. Rolnictwo Królestwa Polskiego w dobie przemian ekonomicznych i społecznych w latach 70. i 80. XIX wieku 161
5.1. Rolnictwo Królestwa Polskiego na tle rolnictwa Cesarstwa Rosyjskiego i innych krajów europejskich 164
5.2. Sytuacja rolnictwa Królestwa Polskiego (aspekty strukturalne i instytucjonalne) 184
5.2.1. Zadłużenie gospodarstw rolnych 184
5.2.2. Kulturowe przesłanki zacofania wsi 199
5.2.2.1. Oświata, język i religijność włościan 199
5.2.2.2. Wzorce konsumpcji, akumulacja, skłonność do ryzyka 207
5.2.2.3. Stosunek ziemiaństwa do przemian na wsi 211

Rozdział VI. Polityczne uwarunkowania rozwoju przemysłu i kolei żelaznych w Królestwie Polskim (do końca lat 80. XIX wieku) 217
6.1. Czynniki polityczne wpływające na rozwój przemysłu w KP 219
6.2.Władze a rozwój sieci kolei żelaznych na terenie KP 241
6.2.1. Drogi żelazne zrealizowane do 1877 r. 245
6.2.2. Drogi żelazne projektowane i niezrealizowane do 1877 r. 252

Zakończenie 263
Bibliografia 275
Spis tabel i wykresów 293
Nota o Autorze 295
Ilustracje 297

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Samodzierżawie a rozwój gospodarczy Królestwa Polskiego w ujęciu Jana Gottlieba Blocha”

DOSTĘPNE PRODUKTY:

Brak w magazynie