Promocja!
szczepanik_sad_nad_demoralizacja

Sąd nad demoralizacją nieletnich

Opis produktu

Publikacja dotyczy interwencji sądowych w przypadku stwierdzenia objawów demoralizacji nieletnich, a także dorastających dzieci, które z różnych powodów nabyły status „podsądnej młodzieży”. Nieprzypadkowo autorki używają określenia „różne powody”, związanego z bardzo pojemnym i jednocześni e nieostrym pojęciem demoralizacji. Termin ten jest kluczową kategorią ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, która wskazuje sposoby reagowania w sytuacji, gdy dorastające dziecko łamie normy prawne, moralne i obyczajowe oraz wzrasta w warunkach stanowiących zagrożenie dla jego rozwoju społecznego. Wiele pojęć zawartych w ustawie budzi wątpliwości autorów opracowań poświęconych analizie polskiego modelu sprawiedliwości wobec nieletnich – zarówno prawników, kryminologów, jak i pedagogów czy psychologów. Wątpliwości te omówiono w książce, a dodatkowo przekaz ten wzmocniono danymi pochodzącymi z badań własnych autorek.

W publikacji przyjęto kilka perspektyw oceny modelu sprawiedliwości wobec nieletnich. Zasadne jest jednak wyjaśnienie nieobecności analiz stricte prawniczych. Wątki prawnicze pojawiają się naturalnie, jednak celowo nie są rozwijane i pogłębiane. Służy to wzmocnieniu realizacji zamierzonego celu, czyli próbie spojrzenia na ustawę wyłącznie przez pryzmat jej wychowawczych funkcji, jakie powinna lub mogłaby pełnić w odniesieniu do dzieci zagrożonych demoralizacją.

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie 7

1. Problematyzowanie zachowań dorastających dzieci 11
„Trudne dzieci” 11
(Nie)stabilność zachowań problemowych młodzieży 19
Oznaczanie etykietą demoralizacji 29
Ponowoczesne warunki definiowania normy i dewiacji 44
Nieletni przestępcy 48

2. Instytucje reakcji kontroli formalnej wobec niepożądanych zachowań dorastających dzieci 55
Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich 55
Dylematy demoralizacji 68
Sąd wobec demoralizacji 75
Środki wychowawcze. Przypadek w jednym mieście 89
Nieletni wobec wymiaru sprawiedliwości 129

3. Mediacje dla nieletnich 135
Prawo wobec mediacji 135
Postępowanie mediacyjne 140
Wychowawcze walory mediacji 143

Problematyczność modelu opiekuńczego w postępowaniu w sprawach nieletnich. Uwagi końcowe 151

Bibliografia 161

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Sąd nad demoralizacją nieletnich”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
Produkt niedostępny
19,95 zł
  • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń