Promocja!
OKŁADKA

Ryszard Kilvington

  Nieskończoność i geometria
  Autor:


 • Liczba stron:
  174
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-271-3
  e-ISBN:
  978-83-8088-272-0

Opis produktu

Ryszard Kilvington (około 1302–1361)  świadomie i z satysfakcją wychodził poza ustalone w jego czasach ramy postępowania naukowego. Po uzyskaniu doktoratu z teologii, czyli najwyższego wówczas stopnia wykształcenia uniwersyteckiego, Kilvington porzucił naukę na rzecz kariery politycznej i kościelnej. Mimo to, jego wkład w rozwój czternastowiecznej filozofii przyrody był tak znaczący, że uznawany jest współcześnie, wraz z Tomaszem Bradwardinem, za założyciela tzw. Szkoły Oksfordzkich Kalkulatorów. Szkoła ta znana jest dzięki wprowadzeniu metod matematycznych do, z ducha Arystotelesowskiej, filozofii scholastycznej.

Tematem książki jest wkład Ryszarda Kilvingtona w toczący się na Uniwersytecie Oksfordzkim w początkach XIV w. spór o istnienie niepodzielnych, nieskończenie małych atomów tworzących całość rzeczywistości przyrodniczej. Debata dotycząca struktury kontinuum stała się dla Kilvingtona okazją do analizy takich problemów, jak: kwestia adekwatności praw matematycznych do praw przyrody, różnego rozumienia takich samych, wydawałoby się podstawowych i oczywistych, terminów i pojęć w dziedzinie geometrii oraz filozofii przyrody czy też istnienia wielkości i mnogości nieskończonych. Zaproponowane przez Kilvingtona rozwiązanie tego ostatniego problemu jest zaskakująco bliskie rozwiązaniu przyjętemu we współczesnej matematyce. Książka jest adresowana nie tylko do czytelników książek z zakresu historii filozofii średniowiecznej, matematyków i fizyków, ale do wszystkich tych, którzy chcieliby poznać ścieżki rozwoju nauki przednowożytnej.

Komentarze

Spis treści

PRZEDMOWA 7

ROZDZIAŁ I. Struktura wielkości ciągłych w filozofii przyrody Arystotelesa 11

ROZDZIAŁ II. Spór o naturę wielkości ciągłych i nieskończoności na Uniwersytecie Oksfordzkim w początkach czternastego wieku 17
II. 1. Struktura świata według Roberta Grosseteste’a 19
II. 2. Nieskończoność a zagadnienie wieczności wszechświata 25
II. 3. Henryka z Harclay koncepcja nieskończoności i struktury wielkości ciągłych 28
II. 4. Logika przeciw atomizmowi – Wilhelm z Alnwick i Wilhelm Ockham 38
II. 5. Geometria przeciw atomizmowi – Jan Duns Szkot 51

ROZDZIAŁ III. Struktura i natura wielkości ciągłych w kwestii Utrum continuum sit divisibile in infinitum Ryszarda Kilvingtona 59
III. 1. Ryszard Kilvington i jego dzieła – stan badań 60
III. 2. Kwestia Utrum continuum sit divisibile in infinitum na tle pozostałych pism Ryszarda Kilvingtona 63
III. 3. Struktura kwestii …………………………………………………………… 67
III. 4. Wykorzystanie metod matematycznych w odniesieniu do problemu struktury wielkości ciągłych w kwestii Utrum continuum sit divisibile in infinitum 69
III. 4.1. Rachunek proporcji 69
III. 4.2. Punkty jako granice 75
III. 4.3. Wielkości nieskończenie małe – angulus contingentiae 81
III. 4.4. Pojęcie ‘równości’ w geometrii i filozofii przyrody 86
III. 4.5. Wielkości nieskończenie duże – linea girativa 90
III. 4.6. „Totum est sua parte maius” 97
III. 4.7. „Totum est maius quam partes suae” 99
III. 5. Związki matematyki z filozofią przyrody w kwestii Utrum continuum sit divisibile in infinitum 102
III. 5.1. Nieadekwatność praw matematyki wobec scholastycznej filozofii przyrody 104
III. 5.2. Użyteczność matematyki dla filozofii przyrody 106
III. 6. Podsumowanie 111

ROZDZIAŁ IV. Rozwiązania problemu struktury kontinuum wypracowane przez autorów współczesnych Kilvingtonowi 115
IV. 1. Traktat De indivisibilibus Adama Wodehama 115
IV. 2. Tractatus de continuo Tomasza Bradwardine’a 120
IV. 3. Zwolennicy i oponenci koncepcji struktury kontinuum i nieskończoności Ryszarda Kilvingtona 128
IV. 3.1. Krytyka koncepcji nieskończoności Ryszarda Kilvingtona w De causa Dei Tomasza Bradwardine’a 128
IV. 3.2. Spadkobiercy pomysłów Ryszarda Kilvingtona 134
IV. 3.2A. „Geometria nieskończoności” – linea girativa w kwestiach do Sentencji Rogera Rosetha 135
IV. 3.2B. Komentarz do Sentencji Grzegorza z Rimini 139
IV. 3.2C. Tractatus de infinito Jana Burydana 142
Zakończenie 151
Bibliografia 157
Indeks osób 167
Indeks pojęć 169
Summary 173

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Ryszard Kilvington”

Tagi: , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
 • PDF
Ilość: