Domański_Rozwoj_statystyki_OKŁADKA

Rozwój statystyki łódzkiej

Opis produktu

Oddając tę książkę do rąk czytelników, autorzy mają nadzieję, że zainteresuje ona środowisko statystyków, a także ożywi pamięć i pragnienie utrwalania wiedzy o ludziach i instytucjach tworzących łódzką myśl statystyczną. Publikacja jako pierwsza obejmuje charakterystykę działalności różnych organizacji i instytucji, a przede wszystkim statystyków, którzy działali w Łodzi na przestrzeni blisko 200 lat.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7
1. Statystyka Łodzi w XIX i na początku XX wieku 9
1.1. Wprowadzenie 9
1.2. Początki statystyki w Polsce 10
1.3. Pierwsze instytucje statystyczne 11
1.4. Pierwsza w Polsce Katedra Statystyki 17
1.5. Początki statystyki w Łodzi w XIX i na początku XX wieku 17
1.6. Statystyka ludności w regionie łódzkim w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego 20
1.7. Statystyka działalności gospodarczej łódzkiego okresu przemysłowego 31
1.8. Łódzka Giełda Pieniężna 36
2. Łódzka statystyka w okresie międzywojennym 41
2.1. Memoriał w sprawie Urzędu Statystycznego Miejskiego w Łodzi 41
2.2. Statystyka Łodzi w latach 1917–1920 44
2.3. Roczniki Statystyczne miasta Łodzi 1921, 1926, 1928, 1929 47
2.4. Powszechne spisy ludności 1921 i 1931 49
2.5. Statystyka w czasie (II wojny światowej) okupacji niemieckiej 51
3. Łódzka statystyka w latach 1945–1989 54
3.1. Instytucje statystyki łódzkiej 54
3.2. Przegląd wybranych publikacji wydanych w latach 1945–1989 60
3.2.1. Roczniki Statystyczne Miasta Łódź 60
3.2.2. Narodowe Spisy Powszechne 1950, 1960, 1970, 1978, 1988 67
3.2.3 Publikacje okolicznościowe 72
3.2.4 Inne publikacje 77
4. Łódzka statystyka III Rzeczpospolitej Polskiej 82
4.1. Uwarunkowania przemian statystyki publicznej 82
4.2. Zmiany organizacyjne statystyki publicznej na ziemi łódzkiej 82
4.3. Rozwój technologii w Urzędzie Statystycznym w Łodzi 84
4.4. Techniki realizowania badań statystycznych 84
4.5. Ośrodki Urzędu Statystycznego w Łodzi i ich zadania 85
4.6. Działalność publikacyjna Urzędu 88
4.7. Portal internetowy Urzędu – http://lodz.stat.gov.pl 100
4.8. Wybrane konferencje organizowane przez Urząd 101
4.9. Partnerzy Urzędu 104
4.10. Działania edukacyjne i popularyzacyjne realizowane przez Urząd 105
4.11. Dyrektorzy Urzędów Statystycznych 110
5. Rozwój łódzkiej statystyki i demografii jako subdyscyplin nauki 116
5.1. Początki statystyki akademickiej 116
5.2. Rozwój łódzkiej statystyki i demografii po II wojnie światowej 117
5.3. Łódzka szkoła statystki i demografii 124
5.4. Działalność naukowa samodzielnej kadry Instytutu Statystyki i Demografii 126
Załącznik 1 133
Bibliografia 145

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Rozwój statystyki łódzkiej”