2436f818dd9797ae27f05031cdeeae0f

Rola Żydów w życiu gospodarczym ziem polskich

  Opis produktu

  Na wiele wieków, z Polską, jak mało z którym krajem, Żydzi związali swoje losy. Znani z przedsiębiorczości, odgrywali ważną rolę w dziejach gospodarczych kraju. W literaturze przedmiotu brak jest jednak opracowań, które wyczerpująco i merytorycznie uzasadniałyby tę ocenę. Stwierdzenia na ten temat są ogólnikowe, a wnioski często sprzeczne. Konkurencja, którą wniósł naród żydowski, miała generalnie pozytywny wpływ na gospodarkę, ale powodowała też konflikty i niechęć. Zadaniem historyków gospodarczych jest zatem wypracowanie pogłębionej oraz syntetycznej refleksji na temat roli narodu żydowskiego, nie tylko z punktu widzenia poznania naukowego, lecz również skomplikowanych stosunków polsko-żydowskich.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp (Janusz Skodlarski, Andrzej Pieczewski) 9

  CZĘŚĆ PIERWSZA. DO I WOJNY ŚWIATOWEJ 13

  Rozdział I. Stosunek wybitnych reformatorów do roli Żydów w polskiej gospodarce (Janusz Skodlarski) 15
  Rozdział II. Rola Żydów w handlu polskim w XVI–XVIII wieku. Szkic do badań (Szymon Kazusek) 25
  Rozdział III. Przemyt na granicy Królestwa Polskiego z Prusami w I połowie XIX wieku i jego żydowscy organizatorzy (Krzysztof Paweł Woźniak) 39
  Rozdział IV. Aktywność kredytowa Żydów w Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim (Marta Dolecka, Józef Duda) 51
  Rozdział V. Udział Żydów w przemyśle i rzemiośle galicyjskim na przełomie XIX i XX wieku (Krzysztof Broński) 65
  Rozdział VI. Rozwój kolejnictwa w Królestwie Polskim w II połowie XIX wieku na przykładzie Drogi Żelaznej Iwangorodzko-Dąbrowskiej (Aldona Podolska-Meducka) 87
  Rozdział VII. Żydzi w Izbach Handlowych i Przemysłowych Lwowa oraz Brodów w latach 1850–1914 (Konrad Meus) 101
  Rozdział VIII. Rola Żydów w rozwoju polskiego rynku książki pod panowaniem rosyjskim (1815–1914). Geografia oficyn (Magdalena Kwiatkowska) 119

  CZĘŚĆ DRUGA. MIĘDZYWOJNIE 133

  Rozdział IX. Kapitały żydowskie w bankowości polskiej w II Rzeczpospolitej (Wojciech Morawski) 135
  Rozdział X. Partnerstwo na trudne czasy. Żydzi w związkach zawodowych kinematografii polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym (Katarzyna Czajka) 147
  Rozdział XI. Stanowisko parlamentarzystów żydowskich wobec polityki podatkowej państwa polskiego w okresie Wielkiego Kryzysu (Paweł Grata) 157
  Rozdział XII. Majątki ziemskie w posiadaniu Żydów w województwie kieleckim w latach 1918–1939 (Edyta Majcher-Ociesa) 175
  Rozdział XIII. Żydowska emigracja a polskie stosunki gospodarcze z Palestyną w okresie międzywojennym (Jerzy Łazor) 189
  Rozdział XIV. Udział Żydów w handlu towarowym Krakowa w latach 1918–1939 (Iwona Kawalla) 203
  Rozdział XV. Prawne aspekty działalności gospodarczej ludności żydowskiej w latach 1918–1939 (Elżbieta Słabińska) 215
  Rozdział XVI. Studia młodzieży żydowskiej w Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1811–1938 (Krzysztof Popiński) 235

  CZĘŚĆ TRZECIA. II WOJNA ŚWIATOWA I OKRES POWOJENNY 245

  Rozdział XVII. Wpływ deportacji Żydów zachodnioeuropejskich na sytuację aprowizacyjną getta łódzkiego w 1941 r. w świetle Kroniki getta łódzkiego (Damian Bębnowski) 247
  Rozdział XVIII. Sytuacja ludności żydowskiej w Polsce w pierwszych latach po II wojnie światowej (Mirosław Kłusek) 265
  Rozdział XIX. Żydowscy waluciarze przed Komisją Specjalną, czyli o trwałości stereotypów kulturowych (Mariusz Jastrząb) 279
  Rozdział XX. Relacje gospodarcze Polska – Izrael, Izrael – Polska po 1989 roku (Sławomir Kamosiński) 295

  Bibliografia 317

  Summary 337

  Contents 341

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Rola Żydów w życiu gospodarczym ziem polskich”

  Tagi: , , , , , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:
  39,70 zł
  0,00 zł
  Produkt niedostępny
  Ilość: