e6a85d39da1bad0c20bf9a5883081dfb

Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziemi łódzkiej

  Opis produktu

  Rewolucja przemysłowa i towarzyszące jej zmiany ekonomiczno-społeczne dotarły na tereny Królestwa Polskiego w pierwszych dekadach XIX w. Szybko urbanizującesię obszary ziemi łódzkiej zasilane były ludnością polską, niemiecką, rosyjską i w znacznym stopniu, żydowską. Zmieniał się skład demograficzny poszczególnych miast regionu. Rósł w nim udział narodu żydowskiego. Najbardziej dotyczyło to powstającego, a następnieniezwykle dynamicznie rozwijającego się Łódzkiego Okręgu Przemysłowego (ŁOP) – zespołu miast przemysłowych wyspecjalizowanych w branży włókienniczej.
  Społeczność żydowska dynamizowała rozwój ekonomiczny ziemi łódzkiej. Wybitni niemieccy teoretycy Werner Sombart i Max Weber zwracali uwagę na szczególnezdolności Żydów do działalności w gospodarce rynkowej i ich znaczący wkład w ukształtowanie systemu kapitalistycznego.


  Niniejsze opracowanie ma na celu egzemplifikację tej tezy na przykładzie udziału ludności wyznania mojżeszowego w rozwoju gospodarczym regionu łódzkiego, a szczególnie w tworzeniu ŁOP.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  Rozdział I. Żyd jako „homo oeconomicus” (Janusz Skodlarski) 11

  Rozdział II. Rola Żydów w rozwoju Łodzi (do 1914 roku) w świetle teorii klasy kreatywnej (Rafał Matera) 31

  Rozdział III. Udział Żydów w życiu gospodarczym Łodzi II połowy lat 30. XX w. i towarzyszący temu bojkot ekonomiczny w świetle prasy łódzkiej (Kamila Lutek) 77

  Rozdział IV. Rola Żydów w rozwoju gospodarczym Aleksandrowa Łódzkiego (1822–1939) (Andrzej Pieczewski) 105

  Rozdział V. Rola Żydów w rozwoju gospodarczym Skierniewic do 1945 roku (Kamil Kowalski) 129

  Bibliografia 151
  The role of Jews in the Economic Development of the Łódź Land. Selected Issues (Summary) 159
  Contents 163

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Rola Żydów w rozwoju gospodarczym ziemi łódzkiej”

  Tagi: , ,