Muller-Siekierska-Rodzina

Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym

  Opis produktu

  Oddajemy do rąk czytelników publikację dotyczącą szeroko pojętej kwestii związanej z uzależnieniem od alkoholu. Prezentowana książka jest pokło­siem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zatytułowanej Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym zorganizowanej przez Pracownię Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w dniu 23 maja 2019 roku. Celem konferencji była wymiana doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu. Wyodrębnione zostały trzy główne obszary, wokół których toczyła się dyskusja: alkoholizm w rodzinie; instytucje wsparcia osób i rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu; społeczna recepcja rodziny z problemem alkoholowym.

  Redaktorki

  Komentarze

  Spis treści

  Wprowadzenie 7

  Alkoholizm w rodzinie 11
  Ewa Baruk-Dzięcioł, Nadużywanie alkoholu przez członka rodziny jako czynnik modelujący językowy obraz świata osób dorosłych 13
  Agnieszka Chemperek, Strategie rozwiązywania konfliktów stosowane przez żony mężczyzn uzależnionych od alkoholu 25
  Karol Łukowski, Profilaktyka dla rodzin z problemem alkoholowym 39

  Instytucje wsparcia osób i rodzin z problemem uzależnienia od alkoholu 51
  Justyna Badziak, Przeciwdziałanie problemom alkoholowym w świetle ustawy z 26 października 1982 r. O postępowaniu w sprawach nieletnich. Zagadnienia wybrane 53
  Aleksandra Partyk, Powodowanie rozkładu pożycia rodzinnego jako podstawa zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego – w świetle orzecznictwa sądowego 69
  Agata Matysiak-Błaszczyk, Barbara Jankowiak, Więzienne macierzyństwo kobiet z problemem alkoholowym 83
  Gabriela Dobińska, Angelika Cieślikowska-Ryczko, Strategie pracy z rodzicami osób uzależnionych od alkoholu. Perspektywa profesjonalistów 97
  Błażej Kmieciak, Przymus leczenia osób uzależnionych od alkoholu: perspektywa dylematów prawno‑etycznych 117

  Społeczna recepcja rodziny z problemem uzależnienia od alkoholu 133
  Sławomir Chrost, Duchowość w procesie zdrowienia alkoholików 135
  Michał Soćko, Prawo do obrony w ramach procedury „Niebieskie Karty” 149

  Refleksje wokół badań 163
  Gabriela Dobińska, Karolina Walczak-Człapińska, Metodologiczno‑etyczne aspekty prowadzenia badań fokusowych z udziałem przedstawicieli instytucjonalnego systemu wsparcia dla rodzin z problemem alkoholowym 165
  Katarzyna Okólska, Wybrane trudności w badaniach terenowych i sposoby (zaistniałe i możliwe) zabezpieczania się przed nimi na przykładzie badań z udziałem rodziców dorosłych dzieci uzależnionych od alkoholu oraz przedstawicieli instytucji leczenia i wsparcia społecznego 179

  Głosy w dyskusji nad systemem wsparcia 189
  Michał Gluzek, Znaczenie ewaluacji w procesie działań pomocowych na rzecz osób z problemem alkoholowym 191
  Wioletta Jóźwiak-Majchrzak, Wsparcie matek w trudnej sytuacji życiowej w Domu Samotnej Matki w Łodzi 197

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Rodzina w systemie wsparcia i pomocy osobom z problemem alkoholowym”

  Tagi: , , , , ,