Promocja!
bogolebska_retoryka

Retoryka i jej zastosowania

  Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych
  Autor:
 • ,


 • Liczba stron:
  200
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8088-098-6
  e-ISBN:
  978-83-8088-099-3

Opis produktu

Podręcznik zawiera podstawy wiedzy o retoryce i jej zastosowaniach zwłaszcza w medioznawstwie i dziennikarstwie. Składa się on z czterech części, z których pierwsza obejmuje przegląd systemu retorycznego, zaś pozostałe – omówienie najnowszych nurtów badawczych w retoryce, pojęcia z zakresu retoryki dziennikarskiej oraz retoryki tekstualnej. Takie powiązanie tematów pokazuje, że retoryka zarówno dostarcza narzędzi badawczych dla analiz medialnych, jak i organizuje dyskurs w mediach i o mediach.

Publikacja ma charakter dydaktyczny i jest oparta na aktualnej literaturze z zakresu retoryki i nauk o mediach. Może stanowić jedną z podstawowych lektur na studiach dziennikarskich, polonistycznych, kulturoznawczych i neofilologicznych oraz na kierunkach związanych z dyskursem medialnym i publicznym (politologia, socjologia). Jej hasłowy układ pozwala na szybką orientację w treści, a wskazana literatura umożliwia dalsze, samodzielne pogłębianie wiedzy. Podręcznik może być również wykorzystywany przez nauczycieli na lekcjach języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Komentarze

Spis treści

Uwagi wstępne 9

I. System retoryczny – podstawowe pojęcia 13
Powstanie i znaczenie retoryki 15
Wybrane definicje retoryki 21
Szkoły retoryczne i ich najważniejsi przedstawiciele 25
Retoryka Arystotelesa 31
Terminologia retoryczna 35
Etapy kształtowania tekstu 39
Triady retoryczne – zasady, funkcje, rodzaje retoryki 47
Logiczny, etyczny i patetyczny wymiar retoryki 51
Progymnasmata 55
Retoryka toposów 59
Mimesis 65
Retoryka sporu 69
Erystyka – wybrane chwyty i strategie 71
Uczucia-afekty 77
Podmiot retoryczny (homo rhetoricus) 83

II. Współczesne tendencje w badaniach retorycznych XX i XXI wieku 87
Neoretoryka 89
Retoryka a inne dyscypliny (retoryka jako dziedzina interdyscyplinarna) 93
Retoryka komunikacyjna (komunikacja retoryczna) 107
Perswazja i językowe środki nakłaniania 111
Argumenty i argumentacja 121
Manipulacja 125
Propaganda, agitacja i demagogia 129
Negocjacje i sztuka prezentacji 133
Retoryka dominacji 135
Retoryka kultury 139
Retoryka języka kobiet i mężczyzn 143

III. Pojęcie i zakres retoryki dziennikarskiej (werbalno-wizualnej) 147
Retoryka dziennikarska 149
Retoryka werbalno-wizualna 153
Retoryczny aspekt edytorstwa prasowego 155
Stosowność w dziennikarstwie 159
Retoryczne zabiegi w tematycznych odmianach dziennikarstwa 163

IV. Retoryka tekstualna 165
Tematy, tytuły 167
Retoryka jako teoria konstrukcji tekstu 169
Retoryka czasopism i sposoby oddziaływania na czytelnika w tekście prasowym 173
Tworzenie i odtwarzanie w gatunkach prasowych 177
Retoryczność wybranych gatunków dziennikarskich i użytkowych (okołodziennikarskich) 181
Nurt creative writing 187
Stylistyka retoryczna, interakcyjna i dziennikarska 191

Bibliografia 195

Summary 197

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Retoryka i jej zastosowania”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
26,90 zł
29,90 zł
14,95 zł
 • PDF
Ilość: