231937eba2ae46c845eb38456cb21e50

Relacje międzypokoleniowe we współczesnych polskich rodzinach

  Redaktor:


 • Liczba stron:
  164
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-440-2
  e-ISBN:
  978-83-7969-855-4
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Badacze zjawisk społecznych są coraz bardziej świadomi złożoności więzi łączących różne grupy społeczne. Dotyczy to też rodziny, jednej z podstawowych takich grup. Pomijając występujące obecnie głębokie przemiany jakościowe, jakim podlega rodzina, coraz bardziej widoczna jest i inna płaszczyzna zmian – przeobrażająca się demografia rodziny, uwidaczniająca się nie tylko zmianą form życia małżeńsko-rodzinnego, małodzietnością, odraczaniem momentu wystąpienia kluczowych zmian statusu rodzinnego i wydłużaniem się trwania karier rodzinnych, lecz także wydłużeniem genealogicznego lineażu. W miejsce dwupokoleniowej, a krótkookresowa trzypokoleniowej rodziny przeszłości, pojawia się jako norma rodzina trzypokoleniowa, przekształcająca się okresowo w czterogeneracyjną. Współegzystencja trzech, czterech, a sporadycznie i pięciu pokoleń to zjawisko na taką skalę nowe, zachęcające do zastanowienia się nad jego przyszłymi konsekwencjami.

  Prezentowane w niniejszym tomie opracowania łączy chęć podjęcia próby opisu tego, jak we współczesnej Polsce wyglądają w rodzinie relacje, więź, solidarność i umowy międzypokoleniowe. Jest to zatem jedna z pierwszych prób naukowego spojrzenia na zagadnienia międzypokoleniowości w polskich rodzinach. Ewidentne zaś „skrzywienie gerontologiczne”, tj. uwypuklenie relacji intergeneracyjnych prezentowanych z perspektywy starszego pokolenia, jest jedynie wynikiem świadomości znaczenia relacji międzypokoleniowych w rodzinie dla jakości życia seniorów w środowisku badaczy zajmujących się problemami osób starszych, starzenia się i starości.

  Komentarze

  Spis treści

  Wprowadzenie | 7

  Joanna Szczepaniak‑Sienniak, Społeczno‑ekonomiczne uwarunkowania relacji międzypokoleniowych w rodzinie we współczesnej Polsce – wybrane zagadnienia | 9

  Barbara Szatur‑Jaworska, Starość w polskiej rodzinie | 25

  Anna Rudnik, Relacje międzypokoleniowe w rodzinie – perspektywa gerontologiczna | 41

  Zofia Szweda‑Lewandowska, Sieci rodzinne seniorów oczekujących na miejsca w domach pomocy społecznej | 57

  Anna Szafranek, Relacje między dziadkami a wnukami na podstawie dziewiętnastowiecznych pamiętników | 73

  Joanna Borowik, Międzypokoleniowy przekaz kulturowy w rodzinach wiejskich województwa podlaskiego | 87

  Krzysztof Czykier, Wspólne cechy i różnice uczestnictwa rodzin wielopokoleniowych wiejskich w kulturze audiowizualnej | 105

  Małgorzata Halicka, Zakłócenia relacji międzypokoleniowych w rodzinie. Na przykładzie studium wielokrotnego przypadku | 121

  Agata Nowakowska‑Głąb, Irena Maniecka‑Bryła, Relacje interpersonalne z bliskimi a jakość życia związana ze zdrowiem kobiet ciężarnych | 137

  Beata Ziębińska, Genogram jako narzędzie służące do badania relacji międzypokoleniowych w rodzinie | 149

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Relacje międzypokoleniowe we współczesnych polskich rodzinach”