Promocja!
OKŁADKA_krzywe__DRUK

Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie

  Autor:


 • Liczba stron:
  304
  Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-418-2
  e-ISBN:
  978-83-8088-512-7

Opis produktu

Autorka publikacji, posługując się metodą badawczą bazującą na obserwacji uczestniczącej i wywiadach informacyjnych, rekonstruuje działania pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie. Odtworzenie takiego katalogu postaw pracowników socjalnych może być z jednej strony praktycznym wsparciem dla instytucji pomocowych, a z drugiej – przyczynić się do rozwoju teorii społecznej w tym zakresie. Na podstawie przeprowadzonych badań autorka formułuje cenne wnioski, np. o konieczności nadania wagi diagnozie społecznej wykonywanej przez pracowników socjalnych czy o potrzebie redefinicji pojęcia „zaburzenie psychiczne”, w której uwypuklany byłby społeczny i humanistyczny kontekst tego zjawiska.

„Formułowane wnioski mogą […] być elementem edukacji profesjonalnej, doskonalenia działań pracowników socjalnych. a także bardziej efektywnych programów pomocy dla tej kategorii klientów. Książka wypełnia lukę wydawniczą w zakresie badań dotyczących pracy z osobami zaburzonymi psychicznie i jest rodzajem przewodnika pisanego z myślą o przyszłych i aktualnych pracownikach systemu pomocy społecznej”.

Z recenzji dr hab. Ewy Kantowicz, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Komentarze

Spis treści

Przedmowa 9

Rozdział I. Wybrane sposoby podejścia do problematyki zaburzeń psychicznych 13
Podejście kliniczne 18
Podejścia psychologiczne 20
Podejścia społeczno-kulturowe 23
Interpretatywna koncepcja zjawiska „zaburzenia psychicznego”, czyli o stawaniu się „klientem zaburzonym psychicznie 30
Opis przypadku 38

Rozdział II. Klient „zaburzony psychicznie” w układzie instytucji pomocy społecznej 45
Niecodzienne formaty kontaktu 60

Rozdział III. Prze(d)sądy oparte na wzorze interpretacyjnym 97
Antycypacje zachowań agresywnych 99
Antycypacje samobójstw 104
Antycypacja zachowań niepożądanych wobec osób trzecich 107
Repertuar praktyk służących „zachowaniu twarzy” 109

Rozdział IV. Wiedza pracowników socjalnych o zaburzeniu psychicznym oraz pogłębiona kategoryzacja 133
Geneza „zaburzenia psychicznego” 134
Pogłębiona kategoryzacja, czyli wariantywność kategorii „klient zaburzony psychicznie” 150
Granice kategorii „klient zaburzony psychicznie” 186

Rozdział V. Rodzaje relacji pracownika socjalnego z klientem „zaburzonym psychicznie” 201
Relacja przyjacielska 205
Relacja opiekuńcza 210
Relacja neutralna 219
Relacja konfliktowa 221
Relacja oparta na lęku 231

Rozdział VI. Uwarunkowania orientowania działania pracowników socjalnych wobec „klientów zaburzonych psychicznie” 235
Biograficzne uwarunkowania mikrostrukturalne 236
Instytucjonalne uwarunkowania mezostrukturalne 245
Medialne uwarunkowania makrostrukturalne 250
Makrouwarunkowania społeczno-kulturowe 256

Rozdział VII. Profesjonalizacja pracy socjalnej w obszarze pracy z klientami „zaburzonymi psychicznie” 259
Profesjonalność/profesjonalizacja – uwagi wstępne 259
Dylematy w pracy socjalnej z klientami kategoryzowanymi jako zaburzeni psychicznie 265
Zakończenie, czyli o praktycznym wykorzystaniu teorii społecznych w obszarze pracy z osobami „zaburzonymi psychicznie” 293

Bibliografia 297

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Rekonstrukcja działań pracowników socjalnych z osobami zaburzonymi psychicznie”

Tagi: , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
 • PDF
Ilość: