Promocja!
58d1c9e445b7a5052fbd0cee028adbb9

Reguły polityki pieniężnej w Polsce

  Podejście ilościowe
  Autor:


 • Liczba stron:
  156
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-070-1
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

   

  W książce omawiamy problematykę reguł polityki pieniężnej w Polsce, zwłaszcza reguł stopy procentowej – rozszerzeń reguły Taylora. Reguły te stanowią najczęściej spotykany sposób opisu polityki pieniężnej we współczesnych modelach makroekonomicznych, w tym w nowokeynesistowskich modelach dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (DSGE). Wśród najważniejszych zagadnień przedstawionych w książce znalazły się:
  – omówienie roli reguł polityki gospodarczej;
  – przegląd badań wykorzystujących koncepcję reguły Taylora;
  – empiryczna analiza reguł Taylora poszerzonych o wygładzanie stóp procentowych (trzy warianty reguł: adaptacyjna, bieżąca i antycypacyjna);
  – empiryczna ocena skutków zacieśnienia polityki pieniężnej w gospodarce Polski, na podstawie reguły Taylora będącej elementem nowokeynesistowskiego modelu DSGE.

  Książka stanowi pierwszą na polskim rynku wydawniczym próbę kompleksowego ujęcia problematyki reguł polityki pieniężnej. Może ona zainteresować przedstawicieli instytucji państwowych odpowiedzialnych za kształt polityki makroekonomicznej, pracowników instytucji finansowych, a także doktorantów i pracowników naukowych. Może także stanowić uzupełnienie podręczników do makroekonomii na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym.

  Od Autora

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7
  Podziękowania 13
  1. Wybrane kategorie i metody opisu polityki pieniężnej 14
  Niespójność polityki pieniężnej w czasie 14
  Reguły polityki pieniężnej 16
  Pomiar inflacji 19
  Pomiar luki produkcyjnej 26
  Uogólniona metoda momentów 28
  Załącznik 1.1. Model niespójności polityki gospodarczej Kydlanda i Prescotta 33
  Załącznik 1.2. Niespójność polityki pieniężnej w modelach Barro i Gordona 34
  2. Reguła Taylora oraz jej rozszerzenia – przegląd badań 37
  Wprowadzenie 37
  Reguła stopy procentowej J.B. Taylora 37
  Reguła Taylora – przegląd dotychczasowych badań 38
  Zastosowania reguły Taylora 54
  Podsumowanie 56
  3. Reguła Taylora dla Polski – adaptacyjna, bieżąca i antycypacyjna 59
  Wprowadzenie 59
  Reguła Taylora dla Polski – analizowane warianty 59
  Podejście data-rich w analizie reguł polityki pieniężnej 61
  Wykorzystane dane statystyczne 62
  Wyniki estymacji – reguła adaptacyjna 67
  Wyniki estymacji – reguła bieżąca 69
  Wyniki estymacji – reguła antycypacyjna 70
  Badanie stabilności parametrów 73
  Podsumowanie 80
  Załącznik 3.1. Opis zmiennych użytych do analizy czynnikowej 82
  Załącznik 3.2. Wrażliwość wyników – reguła adaptacyjna 83
  Załącznik 3.3. Wrażliwość wyników – reguła antycypacyjna 84
  Załącznik 3.4. Wrażliwość wyników – luka produkcyjna wyznaczona za pomocą filtru HP 86
  4. Oczekiwane i nieoczekiwane zacieśnienie polityki pieniężnej dla gospodarki Polski – analiza w warunkach różnych reguł 87
  Wprowadzenie 87
  Modele DSGE – uwagi ogólne 88
  Podstawy teoretyczne i specyfikacja modelu 90
  Dane i wyniki estymacji 97
  Badanie stabilności parametrów 100
  Rozwiązanie modelu i założenia symulacji – uwagi ogólne 103
  Wyniki symulacji – reguła adaptacyjna 107
  Wyniki symulacji – reguła bieżąca 110
  Wyniki symulacji – reguła antycypacyjna 112
  Dyskusja i porównanie wyników 114
  Symulacja w warunkach „przełączania reguł” 121
  Podsumowanie 126
  Załącznik 4.1. Wyprowadzenie równania hybrydowej krzywej IS 128
  Załącznik 4.2. Wyprowadzenie równania hybrydowej krzywej Phillipsa 129
  Załącznik 4.3. Analiza wrażliwości funkcji reakcji na szok polityki pieniężnej 133
  Zakończenie 140
  Bibliografia 144
  Od redakcji 156

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Reguły polityki pieniężnej w Polsce”

  Tagi: , , , ,