0c98fad8af2078556aa0b22b8b0da834

Realizacja funkcji perswazyjnej w tekstach gwarowych

  Opis produktu

  Publikacja jest rozpoznaniem pod kątem mechanizmów perswazji materiału językowego, który dotąd nie był przedmiotem dociekań lingwistycznych. Prezentuje specyfikę tekstu gwarowego – ciekawego i barwnego gatunku wypowiedzi, koncentrując się na pragmatycznym wymiarze codziennej komunikacji językowej. Autorka sięgnęła do korpusu tekstowego z nagrań bezpośredniego, żywego kontaktu z mieszkańcami wsi, podkreślając szczególnie ważne elementy komunikatu, które najlepiej mobilizują odbiorcę do działania zgodnego z intencją nadawcy.

  Książka składa się z dwóch części. W pierwszej autorka zajmuje się zagadnieniem mechanizmów i uwarunkowań nakłaniania, wskazując różne stanowiska językoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin naukowych: politologów, prawników, filozofów, socjologów, psychologów w kwestii rozpoznania relacji między perswazją a manipulacją; w drugiej bada kierunek oddziaływania perswazyjnego, realizujący się w tekstach gwarowych poprzez: dobór słownictwa i frazeologii, narzucanie sposobu wartościowania, budowę zdań, organizację tekstu oraz pozasłowne środki komunikowania się. Ponadto porównuje techniki i środki oddziaływania, występujące w różnych typach dyskursu. 

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Realizacja funkcji perswazyjnej w tekstach gwarowych”

  Załącznik
  Tagi: , , , , , , , , ,