Promocja!
f7b6ad52d1198424d15d8b508d015717

Rachunki sekwentowe w logice klasycznej

  Autor:


 • Liczba stron:
  300
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-812-7
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Prezentowana praca jest pomyślana jako wprowadzenie do niezwykle bogatej i złożonej problematyki związanej z teorią i zastosowaniami rachunków sekwentowych. Chcąc zachować rozsądne rozmiary książki siłą rzeczy dokonano w niej wyboru zagadnień, które w przekonaniu autora są najważniejsze, czy po prostu interesujące. Nacisk został położony na metodologiczne aspekty RS, toteż nie jest to praca z zakresu teorii dowodu, w której RS jest narzędziem do prezentacji wyników tej teorii. 

  Książka zawiera detaliczną prezentację podstawowych zastosowań RS, najważniejszych twierdzeń i technik dowodzenia tych rezultatów. W szczególności, czytelnik może znaleźć poniżej różne dowody podstawowych twierdzeń oraz ich porównanie.

  Najwięcej uwagi poświęcamy dowodzeniu fundamentalnego twierdzenia o eliminowalności (Cut), czyli reguły cięcia, które często traktowane jest jako najważniejszy wynik z zakresu teorii dowodu. W pracy poświęcamy tez sporo miejsca wyjaśnieniu, dlaczego wynik ten jest tak ważny.

  Staraliśmy się, by praca była przystępnie napisana, ale nie kosztem nadmiernego upraszczania czy poświęcania rygorów formalnych. Adresatem jest czytelnik z pewnym przygotowaniem formalno-logicznym, ale nie przekraczającym poziomu standardowego kursu logiki w zakresie oferowanym na studiach filozoficznych, czy wstępu do matematyki (dyskretnej) na studiach matematycznych lub informatycznych.

  Ze wstępu

  Komentarze

  Spis treści

  Wprowadzenie v
  1 Klasyczny Rachunek Zdań 1
  1.1 Język 1
  1.2 Aksjomatyczne ujęcie KRZ 3
  1.2.1 Dowiedlność 5
  1.2.2 Reguły wtórne 7
  1.2.3 Sprzeczność 8
  1.3 Semantyka KRZ 9
  1.4 Adekwatność H-KRZ 11
  1.4.1 Dowody twierdzenia o pełności – uwagi ogólne: 12
  1.4.2 Zbiory maksymalnie niesprzeczne 13
  1.4.3 Inne metody dowodzenia pełności 16
  1.4.4 Pełność H-KRZ 19
  1.5 Wybrane własności KRZ 22
  1.6 Dedukcja Naturalna 23
  2 Sekwenty, reguły, rachunki 27
  2.1 Ogólne pojęcie rachunku sekwentowego. 27
  2.1.1 Rodzaje sekwentów 28
  2.1.2 Alternatywy RS 29
  2.1.3 Uogólnienia RS 30
  2.2 Reguły sekwentowe 32
  2.2.1 Rodzaje reguł 33
  2.2.2 Warianty i typy RS 36
  2.3 Interpretacje sekwentów 38
  2.4 RS a relacje konsekwencji 40
  3 LK Gentzena dla KRZ 46
  3.1 Rachunek sekwentów LK Gentzena 46
  3.1.1 Reguły 47
  3.1.2 Dowody 50
  3.2 Adekwatność LK 57
  3.3 Semantyczna interpretacja 59
  4 Warianty standardowego RS dla KRZ 61
  4.1 Warianty reguł 61
  4.1.1 Aksjomaty uogólnione 63
  4.1.2 Warianty reguł dwuprzesłankowych 64
  4.1.3 Reguły Ketonena 65
  4.2 Odwracalność reguł 66
  4.3 Eliminacja reguł strukturalnych 71
  4.4 Równoważność reguł 77
  4.5 Własności reguł 81
  4.6 Klasyczny RS na int-sekwentach 84
  5 Dowody twierdzenia o eliminacji cięcia 88
  5.1 Uwagi wprowadzające 89
  5.1.1 Eliminacja czy dopuszczalność 90
  5.1.2 Ogólna strategia dowodu 91
  5.2 Dowód Gentzena 94
  5.2.1 Kroki wstępne 95
  5.2.2 Dowód 98
  5.3 Dowody oparte na lokalnych przekształceniach 108
  5.3.1 Dowód Dragalina 109
  5.3.2 Dowód Smullyana 112
  5.3.3 Dowód metodą Schüttego 115
  5.4 Dowody oparte na globalnych transformacjach dowodu 118
  5.4.1 Dowód Curry’ego 118
  5.4.2 Dowód metodą Taita-Bussa 122
  5.5 Porównanie 126
  6 Konsekwencje eliminacji cięcia 129
  6.1 Analityczność 130
  6.1.1 Własność podformuł 130
  6.1.2 Własność podformuł a analityczność 132
  6.2 Rozstrzygalność KRZ 134
  6.2.1 Zbieżność 138
  6.2.2 Algorytmy 140
  6.3 Twierdzenie o interpolacji 142
  7 Metody semantyczne w RS 146
  7.1 Pełność ARS z (Cut) metodą Henkina 147
  7.1.1 Alternatywne dowody 151
  7.2 Dowód analityczny pełności 152
  7.2.1 Metoda bezpośrednia 153
  7.2.2 Dowód pośredni 155
  7.3 Pełność RS z analitycznym (Cut) 157
  7.4 ARS a postacie normalne 159
  8 Klasyczny Rachunek Kwantyfi atorów 161
  8.1 Zagadnienia syntaktyczne 161
  8.1.1 Języki pierwszego rzędu 162
  8.1.2 Zmienne indywiduowe 166
  8.1.3 Podstawianie i zastępowanie 168
  8.2 Teorie pierwszego rzędu 171
  8.2.1 Aksjomatyzacja KRK 171
  8.2.2 Aksjomatyzacje teorii elementarnych 174
  8.3 Semantyka 177
  8.3.1 Struktura Interpretacyjna – ogólne pojęcie: 178
  8.3.2 Ważne pojęcia semantyczne: 179
  8.4 Adekwatność H-KRK 186
  8.4.1 Przystosowanie 186
  8.4.2 Pełność 187
  8.4.3 Pełność KRKI 191
  8.5 Wybrane własności KRK 192
  8.6 Dedukcja naturalna 194
  9 RS dla KRK i teorii elementarnych 196
  9.1 Zagadnienia językowe 197
  9.2 LK dla logiki pierwszego rzędu 200
  9.3 PV-dowody 203
  9.3.1 Podejście Kleene’go 204
  9.3.2 Alternatywne podejście 206
  9.4 Eliminacja cięcia w LK 208
  9.5 ARS dla KRK 211
  9.6 Metody semantyczne w ARS 217
  9.6.1 Dowód adekwatności ARS 217
  9.6.2 Istnienie modelu 218
  9.6.3 Saturacja 221
  9.7 Wzmocnienie twierdzenia o eliminacji (Cut) 224
  9.8 Teorie elementarne 227
  9.8.1 Systemy RS z dodanymi aksjomatami 228
  9.8.2 RS z dodatkowymi regułami 230
  9.8.3 RS-KRKI 235
  10 Niestandardowe typy RS 237
  10.1 Regułowe systemy RS 238
  10.1.1 Sekwentowy DN Gentzena i jego warianty 238
  10.1.2 Systemy DN logików rosyjskich 240
  10.1.3 DN Andrewsa 241
  10.1.4 Systemy DN Suppesa i Lemmona 242
  10.1.5 Systemy Hermesa i Ebbinhgausa, Fluma, Thomasa . . 243 10.1.6 System Leblanca 245
  10.1.7 Strukturalny system Do˘sena 246
  10.2 Typ strukturalny RS Hertza 248
  10.2.1 System Suszki 249
  10.3 Typ mieszany 256
  10.3.1 Kleene i sekwentowe DN 257
  10.3.2 System Hasenjaegera 258
  10.3.3 System Riegera 259
  10.4 RS a inne systemy dedukcyjne 261
  11 Dodatek 264
  11.1 Zbiory, relacje, funkcje 264
  11.2 Indukcja matematyczna 269
  11.2.1 Stosowanie dowodów indukcyjnych w logice 272
  Bibliografia 276
  Skorowidz 286
  Summary 297

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Rachunki sekwentowe w logice klasycznej”

  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie