Promocja!
lubranska_psychospoleczne_aspekty

Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej

  Autor:


 • Liczba stron:
  254
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8142-112-6
  e-ISBN:
  978-83-8142-113-3

Opis produktu

Publikacja stanowi wieloaspektowe opracowanie z zakresu psychologii pracy oraz psychologii organizacji i zarządzania, dotyczące problematyki różnorodności pokoleniowej. Autorka omówiła podjęte zagadnienia z uwzględnieniem wymiaru indywidualnego i organizacyjnego, a także ukazała je z dwóch perspektyw – teoretycznej (zamieszczając definicje kluczowych terminów i charakterystykę istotnych zjawisk) i empirycznej (prezentując założenia i rezultaty projektu badawczego, zrealizowanego w obszarze różnic pokoleniowych).

Książka jest adresowana do osób zainteresowanych tematyką współczesnego rynku pracy, naukami związanymi z organizacją i zarządzaniem oraz psychologią pracy.

 

„Badaczka wykazała, że dobrze realizowana polityka wiekowa w organizacjach sprzyja satysfakcji z pracy i życia, co jest uznanym czynnikiem kształtującym dobrostan jednostek. Monografia wpisuje się w nurt badań aplikacyjnych, których nadrzędnym celem jest wypracowanie interwencji i polityk łagodzących konsekwencje kryzysu demograficznego w społeczeństwach rozwiniętych. […] Przedmiot podjętych badań jest ważny, a postawione w pracy tezy – oryginalne. Nie przypominam sobie funkcjonującej na rynku wydawniczym publikacji, która analizowałaby w sposób tak wnikliwy i wielowymiarowy rolę różnic międzypokoleniowych w kształtowaniu indywidualnych doświadczeń zawodowych i percepcji różnych aspektów środowiska pracy.”

Z recenzji prof. dr hab. Doroty Merecz-Kot
(Instytut Medycyny Pracy)

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Dorosłość i jej różne przejawy 11
1.1. Wczesna dorosłość 12
1.2. Średnia dorosłość 18
1.3. Późna dorosłość 23
Podsumowanie 28

Rozdział 2. Zarządzanie różnorodnością – kaprys czy wymóg współczesności? 29
2.1. Zarządzanie różnorodnością – charakterystyka zjawiska 29
2.2. Zarządzanie różnorodnością – następstwa 33
2.3. Rynek pracy wobec różnic pokoleniowych 36
2.3.1. Pokolenie NEET na rynku pracy 44
2.4. Zarządzanie wiekiem – przykład zarządzania różnorodnością pokoleniową w organizacji 45
Podsumowanie 52

Rozdział 3. O satysfakcji z życia i satysfakcji z pracy po raz kolejny 53
3.1. Satysfakcja z życia – istota uwarunkowań 55
3.1.1. Satysfakcja z życia – aspekt różnic pokoleniowych 58
3.2. Satysfakcja z pracy – co o niej wiemy? 60
3.2.1. Satysfakcja z pracy – aspekt jednostkowy 61
3.2.2. Satysfakcja z pracy – aspekt organizacyjny 63
3.2.3. Satysfakcja z pracy – aspekt różnic pokoleniowych 72
Podsumowanie 76

Rozdział 4. Przywiązanie do organizacji w świetle teorii i badań 77
4.1. Przywiązanie do organizacji wobec różnic pokoleniowych 85
Podsumowanie 86

Rozdział 5. Co jest ważne w życiu, czyli o roli wartości w życiu człowieka 87
5.1. Wartości a praca zawodowa 90
5.1.1. Wartości a praca zawodowa – rola czynnika wieku 93
Podsumowanie 95

Rozdział 6. Stres w pracy i konflikty ról – jako efekt relacji człowiek-praca 97
6.1. Stres w pracy jako przykład trudnych doświadczeń w pracy zawodowej 97
6.2. Stres w pracy – czy wiek ma znaczenie? 104
6.3. Konflikt praca-rodzina i konflikt rodzina-praca w aspekcie uwarunkowań i konsekwencji 107
Podsumowanie 115

Rozdział 7. Klimat organizacyjny – tłem dla doświadczeń indywidualnych i przebiegu zjawisk organizacyjnych 117

Rozdział 8. Metodologia badań własnych 125
8.1. Cel badania i hipotezy badawcze 125
8.2. Procedura badania 132
8.3. Techniki badań i wskaźniki zmiennych 132
8.3.1. Ankieta własna dotycząca różnych aspektów zarządzania wiekiem w organizacji – ocena własności psychometrycznych 138
8.4. Osoby badane 146
8.5. Sposób opracowania wyników 150

Rozdział 9. Wyniki badań 153
9.1. Dorośli młodzi, starsi i najstarsi – efekt różnic pokoleniowych w obszarze doświadczeń indywidualnych wśród reprezentantów odmiennych okresów dorosłości 153
9.1.1. Satysfakcja z życia i satysfakcja z pracy – efekt różnic pokoleniowych 154
9.1.2. Przywiązanie do organizacji – efekt różnic pokoleniowych 155
9.1.3. Wartości zawodowe – efekt różnic pokoleniowych 158
9.1.4. Konflikt praca-rodzina i konflikt rodzina-praca – efekt różnic pokoleniowych 161
9.1.5. Stres w pracy – efekt różnic pokoleniowych 163
Wnioski 170
9.2. Zarządzanie wiekiem w organizacji – w relacji do przynależności pokoleniowej, doświadczeń indywidualnych i zmiennych sytuacyjnych 172
9.2.1. Zarządzanie wiekiem w organizacji w ocenie reprezentantów trzech okresów dorosłości 172
Wnioski 176
9.2.2. Zarządzanie wiekiem w organizacji – związki z doświadczeniami indywidualnymi 177
Wnioski 181
9.2.3. Zarządzanie wiekiem w organizacji – w relacji z klimatem organizacyjnym 183
Wnioski 188

Rozdział 10. Dyskusja wyników i implikacje praktyczne 191
10.1. Doświadczenia indywidualne reprezentantów trzech pokoleń dorosłości 191
10.2. Zarządzanie wiekiem w perspektywie indywidualnej i organizacyjnej 200

Psychosocial Aspects of Life and Work in the Context of Intergenerational Differences and Organisational Policy (Summary) 215
Bibliografia 217
Załączniki 249

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Psychospołeczne aspekty życia i pracy w kontekście różnic międzypokoleniowych i polityki organizacyjnej”

Tagi: , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
42,00 zł
46,90 zł
23,45 zł
 • PDF
Ilość: