Promocja!
127e8bad4cd26b140917fc08fe22911c

Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich

  Studium przypadku Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego
  Autor:


 • Liczba stron:
  166
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7969-047-3
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Obecna wiejska „gentryfikacja” (uszlachetnianie, wzbogacanie wsi) jest procesem równie złożonym jak przemiany społeczno-przestrzenne w miastach. Spotkanie napływowych i zasiedziałych grup społecznych ma nie tylko wymiar sąsiedztwa przestrzennego (utrwalonych i nowych części siedlisk), ale jest również zderzeniem kulturowym. W małych środowiskach społecznych, jakimi są wsie, zróżnicowanie społeczne jest szczególnie widoczne, a bliskość przestrzenna umożliwia wzajemną uważną obserwację oraz podjęcie wielu bezpośrednich interakcji społecznych.

  Istotą podejmowanego w tej pracy problemu jest identyfikacja zmian w układach społeczno-przestrzennych wsi. Interesującym wydaje się zatem wyjaśnienie pogłębiającej się złożoności społecznej wsi w kontekście jej przestrzennej przemiany.

  Ze Wstępu

  Komentarze

  Spis treści

  1. WSTĘP 7
  1.1. Problem badawczy 7
  1.2. Przedmiot i cele pracy 11
  2. WYBRANE DYLEMATY TERMINOLOGICZNE W GEOGRAFII WSI 15
  2.1. Wieś i obszar wiejski – problemy terminologiczne 15
  2.2. Polityka spójności terytorialnej kraju a kształtowanie przestrzeni wiejskiej 21
  2.3. Urbanizacja a gentryfikacja wsi 30
  3. OSADNICTWO WIEJSKIE W TRADYCYJNYCH I WSPÓŁCZESNYCH NURTACH BADAWCZYCH GEOGRAFII 37
  3.1. Osadnictwo wiejskie jako przedmiot badań geografii 37
  3.2. Osadnictwo wiejskie w tradycyjnych podejściach badawczych 43
  3.3. Osadnictwo wiejskie we współczesnych podejściach badawczych 46
  3.4. Koncepcja ekologii społecznej wsi – geneza i współczesny kontekst rozwoju społeczno‐gospodarczego 48
  4. TRADYCJE GEOGRAFICZNYCH BADAŃ WSI ORAZ OGÓLNE TENDENCJE PRZEKSZTAŁCEŃ STRUKTURY SPOŁECZNO‐GOSPODARCZEJ W STREFIE PODMIEJSKIEJ ŁODZI 57
  4.1. Badania osadnictwa wiejskiego w strefie podmiejskiej Łodzi 57
  4.2. Potencjał demograficzny i polityka mieszkaniowa na obszarach wiejskich Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 64
  4.3. Funkcje społeczno‐gospodarcze wsi jako wyraz rozwoju lokalnych rynków pracy 66
  5. PRZEMIANY W PRZESTRZENI REZYDENCJALNEJ WSI PODMIEJSKIEJ 77
  5.1. Dobór wsi do badań szczegółowych 77
  5.2. Zróżnicowanie zagospodarowania działek siedliskowych – próba typologii 81
  5.3. Charakterystyka krajobrazowo‐fizjonomiczna głównych typów zagospodarowania działek siedliskowych 95
  5.4. Nowe budownictwo w strukturze przestrzennej wsi 111
  6. PRZEMIANY W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ WSI PODMIEJSKIEJ 123
  6.1. Dobór i cechy społeczno‐zawodowe respondentów 123
  6.2. Specyfika współczesnej wsi w opinii mieszkańców 126
  6.3. Motywy wyboru wsi jako miejsca zamieszkania 131
  6.4. Identyfikacja terytorialna, waloryzacja środowiska wsi 133
  7. WNIOSKI KOŃCOWE 141
  LITERATURA 145
  SPIS TABEL 159
  SPIS RYCIN 159
  SPIS FOTOGRAFII 161
  ZAŁĄCZNIK 164

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Przemiany społeczno-przestrzenne osiedli wiejskich”

  Tagi: , , ,