Promocja!
88b2f2af0d2904d06bb50c5e569a9763

Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce

  Warunki i efekty działania
  Autor:


 • Liczba stron:
  184
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7969-008-4
  e-ISBN:
  978-83-7969-009-1
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Podjęta przez Autorkę problematyka badawcza koncentruje się wokół zagadnienia o istotnym znaczeniu dla rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Jest także ważna w kontekście potrzeby rozszerzenia wiedzy o oddziaływaniach bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju przyjmującego (…) praca wzbogaca wiedzę o działalności przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w Polsce. Cenne są tu szczególnie badania prowadzone przez Autorkę. Efektem ich było bowiem uzyskanie wartościowych informacji pierwotnych w postaci ocen i opinii objętej badaniem grupy przedsiębiorstw.

  Z recenzji dr. hab. Włodzimierza Karaszewskiego,
  prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Po latach rozwoju gospodarki krajowej, transformacji ustrojowej i towarzyszącym im nieustającym procesom globalizacji naturalnym zjawiskiem stało się funkcjonowanie przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w ramach tego samego rynku. Przedsiębiorstwa te działają zatem wśród niemalże takich samych uwarunkowań składających się na zewnętrzne bliższe i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa. Posiadają jednak różne możliwości pozyskiwania różnych zasobów, umiejętności zarządzania nimi oraz różne motywy postępowania, co wpływa na możliwość osiągania przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne rożnych efektów działalności.

  Z Zakończenia

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  Rozdział 1. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych
  w kraju goszczącym 11
  1.1. Uwarunkowania działalności przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w otoczeniu dalszym kraju goszczącego 14
  1.2. Powiązania krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw z otoczeniem bliższym kraju goszczącego 23
  1.3. Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju działalności przedsiębiorstw krajowych i za- granicznych 33
  1.4. Analiza relacji filie przedsiębiorstw zagranicznych – lokalne przedsiębiorstwa 39
  1.5. Finansowanie działalności przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych 47
  1.6. Podsumowanie 62

  Rozdział 2. Analiza porównawcza efektów działalności przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych w świetle badań literaturowych 65
  2.1. Trudności związane z oceną efektów działania przedsiębiorstw zagranicznych 65
  2.2. Efekty działania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych – źródła przewag 70
  2.3. Ocena działalności przedsiębiorstw krajowych i przedsiębiorstw zagranicznych 75
  2.4. Podsumowanie 80

  Rozdział 3. Analiza rozwoju przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego – studium przypadku 83
  3.1. Atrakcyjność Polski i województwa łódzkiego jako miejsca lokalizacji inwestycji zagranicznych 83
  3.2. Charakterystyka regionu łódzkiego 87
  3.3. Charakterystyka przedsiębiorstw przemysłowych w regionie łódzkim 92
  3.4. Podsumowanie 98

  Rozdział 4. Efekty działalności przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w sekcji przetwórstwa przemysłowego na przykładzie województwa łódzkiego 99
  4.1. Metodyka przeprowadzonych badań 99
  4.1.1. Cele i zakres badania ankietowego 99
  4.1.2. Charakterystyka poszczególnych etapów badania, dobór próby i źródła pozyskania danych 101
  4.2. Kierunki działania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w finansowym i pozafinansowym obszarze działania 104
  4.2.1. Ogólna charakterystyka badanych przedsiębiorstw – badania ankietowe 104
  4.2.2. Pozafinansowe efekty działania przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych 117
  4.2.3. Finansowe efekty działalności krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw 142
  4.2.4. Analiza relacji: działania podejmowane przez przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne a osiągane przez nie efekty 155
  4.3. Podsumowanie 162

  Zakończenie 165
  Bibliografia 171
  Spis tabel 178
  Spis rysunków 180
  Spis wykresów 181

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce”

  Tagi: , , , ,