Promocja!
kopczynski_prognozowanie_upadlosci

Prognozowanie upadłości spółek giełdowych

  Autor:


 • Liczba stron:
  436
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-607-0
  e-ISBN:
  978-83-8088-608-7

Opis produktu

Upadłość przedsiębiorstw jest zjawiskiem typowym dla gospodarki rynkowej. Część bankrutujących firm to podmioty zarządzane w sposób mało efektywny. Niekorzystne warunki makroekonomiczne i nieprzyjazne otoczenie mogą powodować utratę zdolności do działania niektórych podmiotów. Przedsiębiorstwa upadające różnią się od firm, którym nie zagraża utrata zdolności do utrzymania się na rynku. Analizując te różnice, można dostrzec pewne prawidłowości, typowe dla jednostek kończących działalność. Dzięki temu możliwe jest opracowanie skutecznych metod prognozowania upadłości, niezależnie od tego, jakie są jej przyczyny.

Publikacja jest poświęcona prognozowaniu upadłości podmiotów gospodarczych. Pokazano w niej problemy przedsiębiorstw funkcjonujących w warunkach gospodarki rynkowej. Opisano cykl życia przedsiębiorstwa, wyjaśniono też, w jaki sposób otoczenie wpływa na działalność firm i zdolność do utrzymania się na rynku. Zaprezentowano przyczyny upadłości i symptomy zapowiadające utratę zdolności do działania. Książka zawiera przegląd i szczegółowy opis metod prognozowania bankructwa, opracowanych w różnych krajach. Poddano je krytycznej analizie, prezentując ich wady i zalety. W centrum uwagi znalazły się metody pochodzące z krajów rozwijających się. Przedstawiono modele służące przewidywaniu upadłości przedsiębiorstw azjatyckich, afrykańskich i prowadzących działalność we wschodniej i południowej Europie. Omówiono wybrane metody stworzone w krajach wysoko rozwiniętych, zwłaszcza te, które nie były dotąd opisane w polskiej literaturze przedmiotu.

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie 9

1. Zagrożenie kontynuacji działania przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce 13
1.1. Atrybuty współczesnych przedsiębiorstw 13
1.1.1. Istota i cechy współczesnych przedsiębiorstw 13
1.1.2. Cykl życia przedsiębiorstwa 24
1.2. Wpływ otoczenia na zachowanie ciągłości działania przez przedsiębiorstwa 28
1.2.1. Złożoność i oddziaływanie otoczenia na przedsiębiorstwa 28
1.2.2. Teorie relacji między przedsiębiorstwem a otoczeniem 40
1.3. Ryzyko podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej 56
1.4. Istota i rola zasady kontynuacji działalności przedsiębiorstwa 71
1.5. Przyczyny i symptomy zagrożenia kontynuacji działalności współczesnych przedsiębiorstw 78
1.6. Koszty bankructwa jako konsekwencja złej kondycji finansowej przedsiębiorstwa 94

2. Zastosowanie metod matematyczno-statystycznych do oceny zagrożenia bankructwem przedsiębiorstw 113
2.1. Istota i ograniczenia oceny zdolności przedsiębiorstw do kontynuowania działalności na podstawie tradycyjnych metod analizy sprawozdań finansowych 113
2.2. Metody jednowymiarowe i ich przydatność do oceny zagrożenia funkcjonowania przedsiębiorstw 117
2.3. Istota analizy dyskryminacyjnej i jej wykorzystanie do prognozowania bankructwa firm 126
2.4. Wkład Edwarda Altmana i jego współpracowników w rozwój metod bankructwa przedsiębiorstw 129
2.4.1. Funkcja dyskryminacyjna Z-score 129
2.4.2. Model wielowymiarowy ZETA 147
2.4.3. Modyfikacja modelu podstawowego przez Edwarda Altmana, Johna Hatzella i Matthew Pecka 162
2.4.4. Model Zc według propozycji Edwarda Altmana i Mario Lavallée 166

3. Badania i modele w zakresie prognozowania upadku przedsiębiorstw w wybranych krajach 171
3.1. Analiza badań i modeli przewidywania bankructwa w wybranych krajach azjatyckich, Australii oraz RPA 171
3.1.1. Japonia 172
3.1.2. Australia 205
3.1.3. Malezja, Singapur i Tajlandia 219
3.1.4. Republika Południowej Afryki 268
3.2. Badania i modele przewidywania upadku firm w wybranych państwach europejskich 273
3.2.1. Turcja 273
3.2.2. Grecja 285
3.2.3. Rosja 303
3.3. Przydatność opracowanych w Polsce modeli do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw 318
3.3.1. Koncepcje prognozowania upadłości firm w ujęciu Elżbiety Mączyńskiej 320
3.3.2. Model zaproponowany przez Piotra Ciesielskiego 336
3.3.3. Modele opracowane przez Jerzego Gajdkę i Daniela Stosa 343
3.3.4. Model umożliwiający prognozowanie upadłości banków komercyjnych w Polsce 345
3.3.5. Inne propozycje modeli opracowanych przez polskich autorów 352

4. Nowatorska koncepcja prognozowania upadłości przedsiębiorstw działających w Polsce w kontekście badania upadłości w praktyce 361
4.1. Zastosowanie wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej i drzew klasyfikacyjnych do przewidywania upadłości polskich spółek giełdowych 361
4.2. Wyniki analizy dyskryminacyjnej 381
4.3. Modele drzew klasyfikacyjnych 385

Zakończenie 393
Załączniki 397
Bibliografia 403
Spis tabel 431
Spis rysunków 435

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Prognozowanie upadłości spółek giełdowych”

Tagi: , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

Na stanie

54,90 zł48,90 zł
Ilość: