staszewska_prawo_pracy

Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych

  Opis produktu

  Przedmiotem publikacji są relacje zachodzące pomiędzy prawem pracy a prawem ubezpieczeń społecznych. Omówiono w niej ważne i aktualne problemy, które pojawiają się w obrębie tej tematyki zarówno w praktyce, jak i naukowej debacie. Warto podkreślić, iż zaprezentowane rozważania zostały wzbogacone o refleksje powstałe na tle kwestii spornych podczas dyskusji i wygłaszania referatów w ramach szóstej konferencji z cyklu „Prawo pracy w systemie prawa”.

  Komentarze

  Spis treści

  Skróty 7
  Słowo wstępne 9

  Część pierwsza – Uprawnienia na gruncie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych – uwagi na temat zakresu podmiotowego i przedmiotowego 13
  Pojęcie pracownika w świetle przepisów Kodeksu pracy i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 15
  Niepełnosprawność w świetle prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych 31
  Prawo do ochrony ubezpieczeniowej osób pracujących na własny rachunek 45

  Część druga – Utrata zdolności do pracy w aspekcie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych 61
  Wypadek w drodze do pracy lub z pracy a wypadek przy pracy na gruncie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 63
  Zasiłek chorobowy a zasiłek chorobowy z tytułu wypadku przy pracy 73

  Cześć trzecia – Sytuacja prawna kobiet z perspektywy prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych 83
  Uprawnienia kobiet na gruncie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych 85
  Praca kobiet w gospodarstwie domowym wyzwaniem dla prawa pracy i dla prawa ubezpieczeń społecznych 93
  Możliwość podjęcia zatrudnienia w czasie trwania urlopu macierzyńskiego. Rozważania na gruncie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych 107

  Część czwarta – Wybrane problemy zabezpieczenia emerytalnego 117
  Zbieg ubezpieczenia powszechnego i ubezpieczenia społecznego rolników 119
  Problemy postępowania z zakresu przyznawania świadczeń emerytalnych. Studium przypadku i propozycja zmian 131
  Państwa wycofujące się z kapitałowego systemu emerytalnego na przykładzie Węgier i Chile 147

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych”

  Tagi: , , , , ,