Promocja!
ulrych_praktyki_performance

Praktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usług

  Autor:


 • Liczba stron:
  258
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8142-215-4
  e-ISBN:
  978-83-8142-216-1

Opis produktu

Koncepcja szczupłego zarządzania (lean management) prowadzi do ograniczania marnotrawstwa i tworzenia wartości dla klienta. Sprawdziła się ona w produkcji, ale czy taki sam sukces może osiągnąć w środowisku usług? Cechy usług wskazują bowiem na trudności w ich standaryzacji oraz na wymóg jednoczesnego świadczenia usług i ich konsumpcji przez klienta. Tymczasem lean podkreśla wagę zespołowego działania i postuluje ograniczanie istotnych indywidualnych praktyk zarządzania efektywnością pracownika (performance management), takich jak opis stanowiska pracy, wynagradzanie indywidualnej efektywności, zrezygnowanie z oceny okresowej. Czy zatem w świecie zespołowego, szczupłego zarządzania nadal jest miejsce dla systemowego zarządzania indywidualną efektywnością pracy?

W publikacji omówiono wpływ praktyk performance management na realizację wymogów lean w środowisku usług (lean service). Wynikiem po­wiązania obydwu koncepcji było opracowanie globalnego modelu PM-LS. Wskazuje on, że istnieje zestaw praktyk performance management, który ogranicza bariery wdrażania lean w usługach i wpływa na ograniczanie marnotrawstwa w badanych działach funkcjonujących w środowisku usług.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Koncepcja performance management w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi 15
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi a poziomy efektywności i wyniki organizacji 15
1.2. Transformacja oceny okresowej w system zarządzania indywidualną efektywnością pracy – performance management 28
1.3. „Miękkie” i „twarde” podejście do performance management 41
1.4. Praktyki cyklu performance management 51

Rozdział 2. Koncepcja lean i jej wymogi w środowisku usług 67
2.1. Lean management jako fundament budowania jakości 67
2.2. Lean w środowisku usług: podejścia, przykłady, metody i narzędzia 79
2.3. Przepływ i pomiar dokonań lean w środowisku usług 86
2.4. Kultura ciągłego doskonalenia kaizen jako wymóg wdrożenia koncepcji lean 101
2.5. Performance management i lean w środowisku usług: próba łączenia koncepcji 110

Rozdział 3. Metodyka badań własnych: model, hipotezy, analiza zebranych danych, zmienne i miary 121
3.1. Model badawczy i hipotezy 121
3.2. Opis metodyki prowadzonych badań 130
3.3. Dobór i struktura próby badawczej 133
3.4. Zakres wdrożenia wymogów koncepcji lean oraz praktyk performance management w badanych działach usługowych 137
3.5. Zmienne i miary 152

Rozdział 4. Analiza wpływu praktyk performance management na wymogi lean w działach usługowych – wyniki badań empirycznych 169
4.1. Ogólna charakterystyka wyników badań – analiza korelacji 169
4.2. Zależności między planowaniem, wspieraniem i ocenianiem indywidualnej efektywności – model PM 172
4.3. Zależności między zasadami, metodami, narzędziami i miernikami lean – model LS 176
4.4. Wpływ modelu PM na model LS 178
4.5. Ograniczanie barier wdrażania lean jako mediator zależności między modelami PM i LS 180
4.6. Zależności między modelem PM-LS a marnotrawstwem działu 182
4.7. Wpływ czynników kontekstowych na zależności w modelu PM-LS 187
4.8. Podsumowanie wyników badań własnych 193

Zakończenie 199
Bibliografia 207
Załączniki 227
Wykaz tabel 249
Wykaz rysunków 251
Summary 253
Od redakcji 257

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Praktyki performance management w kontekście wymogów koncepcji lean w środowisku usług”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
 • PDF
Ilość: