Promocja!
OKLADKA_slezak

Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich

  Autor:


 • Liczba stron:
  380
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-7969-991-9
  e-ISBN:
  978-83-7969-992-6

Opis produktu

Książka przedstawia sytuację pracy kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich oraz sposób organizacji tego typu instytucji. Jej autorka analizuje interakcje zachodzące między pracownicami a ich klientami. Omawia także relacje występujące pomiędzy pracownikami lokali, tzn. kobietami świadczącymi usługi seksualne, osobami zarządzającymi agencjami i pracownikami ochrony. Prezentuje również procesy budowania zaangażowania w pracę w agencji, jego modyfikowania i wygaszania. Zawarte w pracy wnioski są wynikiem wieloletnich badań terenowych, w których autorka wykorzystała przede wszystkim obserwacje prowadzone w agencjach towarzyskich oraz wywiady swobodne z ich pracownikami i klientami korzystającymi z usług seksualnych.

Książka skierowana jest do osób, które zainteresowane są socjologią jakościową, socjologią interpretatywną, chciałyby zrozumieć sposób działania współczesnych agencji towarzyskich działających w Polsce. Zainteresuje także praktyków, streetworkerów, pracowników organizacji i instytucji, którzy w swojej pracy zawodowej spotykają się z osobami świadczącymi usługi seksualne.

Rozmowa z autorką w „Wysokich Obcasach”

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie 7

Rozdział 1. Zjawisko prostytucji w ujęciu historycznym, kulturowym i prawnym 15
1.1. Rys historyczny prostytucji i jej form organizacyjnych istniejących w kręgu kultury europejskiej 15
1.2. Świadczenie usług seksualnych a regulacje prawne 38
1.3. Podsumowanie . 50

Rozdział 2. Prostytucja – definicje, teorie, badania 53
2.1. Czym jest prostytucja? Przemiany sposobów definiowania zjawiska prostytucji 53
2.2. Prostytucja jako patologia, dewiacja, problem społeczny 56
2.3. Prostytucja jako forma wyzysku i dominacji nad kobietami 62
2.4. Prostytucja jako praca seksualna 65
2.5. Perspektywa teoretyczna badań 68
Rozdział 3. Metodologia badań 77
3.1. Przebieg procesu badawczego 78
3.2. Metody wykorzystane w badaniu 80
3.3. Techniki gromadzenia danych 86
3.4. Charakterystyka i dobór próbek 95
3.5. Etyczne aspekty badań 100

Rozdział 4. Zarządzanie agencją towarzyską 107
4.1. Ramy organizacyjne 107
4.2. Strategie doboru pracownic do agencji towarzyskich 110
4.3. Rekrutacja pracownic do agencji towarzyskich 114
4.4. Style zarządzania 128
4.5. Strategie stosowane przez pracownice w różnych stylach zarządzania 141
4.6. Podsumowanie 147

Rozdział 5. Relacje między współpracownicami – rywalizacja versus współpraca 149
5.1. Proces wyznaczania pozycji w grupie współpracownic 149
5.2. Rozwój relacji między współpracownicami – nowa pracownica w sieci pracowniczych stosunków społecznych 157
5.3. Praca w zespole a socjalizacja do pracy seksualnej 186
5.4. Między rywalizacją a współpracą – podsumowanie 191

Rozdział 6. Praca z klientem na salonie 193
6.1. Strategie doboru klientów na salonie 194
6.2. Techniki realizacji strategii doboru klientów na salonie 207
6.3. Podsumowanie 227

Rozdział 7. Praca z klientem na pokoju 229
7.1. Wymiary pracy z klientem 229
7.2. Wyczuwanie klienta 257
7.3. Scenariusze relacji z klientem na pokoju 258
7.4. Podsumowanie 266

Rozdział 8. Praca nad bezpieczeństwem 269
8.1. Osoby zarządzające lokalami a kwestia bezpieczeństwa 269
8.2. Pracownicy ochrony a bezpieczeństwo pracy 272
8.3. Działania pracownic a bezpieczeństwo pracy 278
8.4. Strategie pracownic wobec agresywnych zachowań klientów 285
8.5. Jak radzić sobie z trudnymi doświadczeniami? 297
8.6. Podsumowanie 298

Rozdział 9. Proces angażowania się w pracę w agencji towarzyskiej 301
9.1. Fazy procesu angażowania w pracę w agencji towarzyskiej 301
9.2. Wymiary procesu angażowania się w pracę w agencjach towarzyskich 340
9.3. Podsumowanie 345

Zakończenie 349
Bibliografia 355
Akty prawne 371
Spis rysunków i tabel 372
Aneks 373
The work of female sex workers in escort agencies (summary) 378

Komentarze

1 opinia o Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich

 1. :

  […] kontakt lub chociaż pokusiła się o przeczytanie literatury na ten temat (choćby książki dr Izabeli Ślęzak), zrozumiałaby, że kobiety świadczące usługi seksualne nie są “bezwolnymi ofiarami” i […]

Dodaj opinię

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

Na stanie

44,90 zł40,40 zł
Ilość: