OKŁADKA_krzywe_DRUK

Polityka zagraniczna Polski

  Opis produktu

  Publikacja jest poświęcona ćwierćwieczu polityki zagranicznej Polski od chwili przemian ustrojowych na przełomie 1989 i 1990 r. W zebranych artykułach zostały opisane zarówno sukcesy polskiej dyplomacji, jak i wyzwania, przed którymi stoi III Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Monografia składa się z czterech bloków tematycznych. Trzy pierwsze dotyczą relacji Polski z poszczególnymi regionami – Unią Europejską, Europą Wschodnią oraz krajami pozaeuropejskimi, zaś czwarty – polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej.

  Ocena efektów polityki zagranicznej Polski w ciągu ostatnich 25 lat nie jest jednoznaczna. Z jednej strony Polska do sukcesów zaliczyć może wstąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, pojednanie z Niemcami oraz stworzenie w miarę stabilnych warunków rozwoju gospodarczego. Z drugiej strony pewne problemy międzynarodowe, np. pojednanie z Rosją, pozostały nierozwiązane. Niniejsza książka pozwala lepiej zrozumieć uwarunkowania polityki zagranicznej Polski i ocenić, na ile polskie służby dyplomatyczne podołały wyzwaniom po 1989 r.

  Więcej o książce na blogu Wydawnictwa UŁ

  Komentarze

  Spis treści

  Przedmowa 9

  Państwa Unii Europejskiej w polityce zagranicznej Polski 15

  Anna Szczepańska-Dudziak, Dyplomacja ekonomiczna i kulturalna – nowy wymiar dyplomacji w relacjach Polski z Republiką Czeską 15
  Joanna Ciesielska-Klikowska, Polski zwrot na Zachód. Współpraca polsko-niemiecka na rzecz integracji Rzeczpospolitej Polskiej z Unią Europejską (1990–2004) 43
  Artur Niedźwiecki, Jak wydostać się z peryferii? Polska polityka europejska po 1989 r. 65

  Polityka wschodnia Polski 85

  Marcin Frenkel, Polityka wschodnia ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego – kontynuacja czy odejście od koncepcji paryskiej „Kultury” 85
  Agnieszka Latosińska, Ukraina w polityce zagranicznej Polski (2004–2014) 113

  Pozaeuropejski wymiar polityki zagranicznej Polski 133

  Małgorzata Pietrasiak, Hung Van Tram, Współczesne stosunki polsko-wietnamskie: dwie perspektywy 133
  Mieczysław Sprengel, Działania polskiej służby dyplomatycznej na rzecz rozwoju kultury i oświaty dla Polonii w Australii 147
  Magdalena Marczuk-Karbownik, Stosunki polsko-kanadyjskie – problemy i wyzwania w XXI wieku 161
  Piotr Pochyły, Problematyka bliskowschodnia w Informacjach ministrów spraw zagranicznych RP o zadaniach polskiej polityki zagranicznej przed i po inwazji na Irak w 2003 roku – porównawcza analiza exposé ministrów spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2001–2014 181

  Polityka bezpieczeństwa III RP 203

  Robert Jakimowicz, Członkostwo Polski w NATO jako determinanta bezpieczeństwa politycznego i militarnego 203
  Natalia Wojtowicz, Gotowość bojowa sił NATO oraz Federacji Rosyjskiej. Implikacje dla bezpieczeństwa Polski 225

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Polityka zagraniczna Polski”

  Tagi: ,