Promocja!
Byzantina_Lodziensia_29

Polityka zachodnia cesarzy Marcjana (450-457) i Leona I (457-474)

  Byzantina Lodziensia XXIX
  Autor:


 • Liczba stron:
  232
  Rok wydania:
  2019
  e-ISBN:
  978-83-8142-534-6

Opis produktu

Lata trzeciej ćwierci V w. są jednym z najciekawszych okresów w historii Europy. To czasy przełomowe, w których ostatecznie wygasła dynastia teodozjańska, rządząca cesarstwem rzymskim przez ponad siedemdziesiąt lat, zaś napór barbarzyńców i wojny domowe doprowadziły do upadku jego zachodniej części. Na ten kluczowy okres w historii całego Mediterraneum przypadają rządy dwóch cesarzy wschodniorzymskich: Marcjana (450–457) i Leona I (457–474). Właśnie ich polityce zachodniej poświęcona została prezentowana książka. Autor poddaje w niej analizie działania dyplomatyczne i militarne, jakie podejmowali wyżej wymienieni władcy, wobec cesarstwa zachodniorzymskiego, państwa Wandalów w Afryce, imperium Hunów oraz plemienia Gotów panońskich.

Łukasz Pigoński na kartach swojej książki przedstawia nie tylko politykę cesarzy Marcjana i Leona I, ale również aktywność innych wybitnych postaci, takich jak Aspar, Bazyliskos czy choćby Rycymer.

„Oceniana publikacja jest interesującą i cenną ofertą dla wszystkich zainteresowanych historią późnego antyku. Solidna analiza źródeł, których baza jest dobrze dobrana, a analiza zgodna z zasadami sztuki, gwarantuje wysoki poziom merytoryczny pracy. Zastosowane metody, sposób wnioskowania i przedstawiania rezultatów badań są prawidłowe i powodują, że opublikowana praca będzie nowym i oryginalnym wkładem Autora przede wszystkim w historiografię polską, ale także i europejską (…). Praca ta może stanowić też zachętę i punkt wyjścia do dalszych szczegółowych badań nad poruszaną tematyką”.

prof. dr hab. Marek Wilczyński
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Spis treści

Wstęp 1

Rozdział I. Podstawa źródłowa do badań nad polityką zachodnią Marcjana i Leona I 5

Rozdział II. Zarys funkcjonowania późnorzymskiej polityki zewnętrznej 21
Cesarz i jego otoczenie 22
Władza centralna a problemy pogranicza 24
Dyplomacja 28
Armia rzymska 34
Foederati i bucellarii 37
Flota 39
Siły barbarzyńców 41
Hunowie 42
Wandalowie 46

Rozdział III. Między izolacją a stabilizacją. Polityka zachodnia Marcjana 51
Polityka zachodnia Teodozjusza II 52
Zagrożenie ze strony Hunów 57
Bilans rządów Teodozjusza 66
Objęcie tronu przez Marcjana 67
Kariera Marcjana 68
Aspar i jego kariera 70
Marcjan jako kandydat do tronu 72
Marcjan wobec zagrożenia ze strony Hunów (450–451) 78
Wyprawa Attyli na Italię (452 r.) 83
Polityka zachodnia Marcjana w latach 453–457 99
Marcjan a Marcellin z Dalmacji 108
Bilans rządów Marcjana 111

Rozdział IV. Próba przywrócenia jedności imperium. Polityka zachodnia cesarza Leona I 113
Objęcie władzy przez Leona 113
Leon i Majorian 116
Rządy Majoriana 118
Relacje cesarstwa z Ostrogotami 122
Ambicje dynastyczne Leona 127
Odwilż w relacjach rzymsko-wandalskich 129
Konflikt Leona z Asparem 132
Konflikt Gotów ze Skirami. Bałkany w latach sześćdziesiątych 134
Relacje z Hunami za panowania Leona 142
Interwencja Leona na Zachodzie 149
Wyprawa przeciw Wandalom (468 r.) 152
Bazyliskos i przyczyny klęski przy Cap Bon 157
Następstwa klęski 163
Ostatnie lata panowania Leona (471–474) 167
Bilans rządów Leona 173

Zakończenie 177

Wykaz skrótów 183

Bibliografia 185
Źródła 185
Opracowania 189

Summary 201

Indeksy 205
Indeks nazw osobowych 205
Indeks nazw etnicznych i geograficznych 212

Abstrakt 215

Abstract 216

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Polityka zachodnia cesarzy Marcjana (450-457) i Leona I (457-474)”

Tagi: , , , , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
40,40 zł
44,90 zł
Produkt niedostępny
22,45 zł
 • PDF
Ilość:
For deliveries outside Poland contact us by e-mail before ordering: piotr.koska@uni.lodz.pl
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń