Kaminski-Polityka UE

Polityka Unii Europejskiej wobec partnerów azjatyckich

  Redaktor:


 • Liczba stron:
  224
  Rok wydania:
  2019
  e-ISBN:
  978-83-8142-386-1

  Opis produktu

  W książce omówiono politykę Unii Europejskiej wobec krajów azjatyckich. O ile istnieje wiele publikacji o relacjach Unii z Chinami czy Japonią, o tyle zdecydowanie gorzej jest w przypadku tych dotyczących jej stosunków z innymi partnerami azjatyckimi. A przecież Azja odpowiada za 35% unijnego eksportu i aż 45% importu, zaś relacje Unii Europejskiej z partnerami azjatyckimi nabierają coraz większego znaczenia. Bezpieczeństwo, wspólne wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi czy pomoc rozwojowa to tylko niektóre obszary współpracy. Kompleksowa analiza polityki wobec partnerów azjatyckich pomoże Czytelnikowi zrozumieć rolę Unii Europejskiej w Azji i wielowymiarowość relacji z państwami z tego regionu.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9

  Rozdział 1. Relacje gospodarcze Unii Europejskiej z Chińską Republiką Ludową (Patrycja Dąbrowska) 13
  1.1. Charakterystyka i rozwój relacji 15
  1.2. Struktura wymiany handlowej UE–ChRL 21
  1.3. Problemy we wzajemnym obrocie handlowym 25
  1.4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) 27
  Konkluzje 30
  Bibliografia 31

  Rozdział 2. Wybrane aspekty relacji politycznych pomiędzy Unią Europejską a Chinami (Paulina Kubiak, Martyna Kubiak, Mateusz Borkowski) 33
  2.1. Problem energetyki chińskiej i ochrony środowiska 37
  2.2. Prawa człowieka w Chinach a Unia Europejska 41
  Konkluzje 45
  Bibliografia 45

  Rozdział 3. Relacje polityczne pomiędzy Unią Europejską a Japonią (Magdalena Jońska, Sylwia Pindor) 47
  3.1. Relacje między Unią Europejską a Japonią przed rokiem 1990 50
  3.2. Relacje po zakończeniu zimnej wojny 53
  3.3. Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe 56
  3.4. Zmiany klimatyczne i ochrona środowiska 58
  3.5. Bezpieczeństwo energetyczne 60
  3.6. Dyplomacja naukowa, wymiana technologiczna i edukacyjna 61
  3.7. Wymiana kulturowa 62
  3.8. Aktualne priorytety współpracy 63
  3.9. Problemy w relacjach 64
  Konkluzje 66
  Bibliografia 67

  Rozdział 4. Współpraca gospodarcza Unii Europejskiej z Japonią (Sylwia Łagnowska) 69
  4.1. Relacje handlowe pomiędzy Japonią a Europejską Wspólnotą Gospodarczą 72
  4.2. Kryzys lat 90. 77
  4.3. Relacje dwustronne w dobie kryzysu lat 90. 79
  4.4. Relacje gospodarcze na początku XXI w. 82
  Konkluzje 89
  Bibliografia 91

  Rozdział 5. Reakcja Unii Europejskiej na katastrofę w elektrowni jądrowej w Fukushimie (Aleksandra Januszewska) 93
  5.1. Reakcja Unii Europejskiej 96
  5.2. Odpowiedź Unii Europejskiej w zakresie polityki energetycznej 98
  5.3. Odpowiedź Unii Europejskiej w kwestii stosunków gospodarczych 99
  5.4. Pomoc humanitarna od Unii Europejskiej dla Japonii 102
  5.5. Różnice w reakcjach państw członkowskich 104
  5.5.1. Niemcy 104
  5.5.2. Francja 105
  Konkluzje 106
  Bibliografia 108

  Rozdział 6. Polityka Unii Europejskiej wobec Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Angelika Korczyńska) 111
  6.1. Rys historyczny 114
  6.2. Stosunki polityczne 118
  6.3. Stosunki gospodarcze 123
  6.4. Pomoc rozwojowa 127
  Konkluzje 129
  Bibliografia 130

  Rozdział 7. Polityka Unii Europejskiej wobec Wietnamu (Marta Lenckowska, Dominika Jaruszowiec) 133
  7.1. Relacje polityczne – podstawy prawne 136
  7.2. Problem praw człowieka w Wietnamie 138
  7.3. Wymiana handlowa 139
  7.4. Inwestycje UE w Wietnamie 143
  7.5. Umowa o wolnym handlu 144
  7.6. Pomoc humanitarna i rozwojowa 147
  Konkluzje 149
  Bibliografia 150

  Rozdział 8. Polityka Unii Europejskiej wobec Indonezji (Paulina Olejniczak, Eliza Brożyna, Magdalena Grabowska) 153
  8.1. Umowa o partnerstwie i współpracy (PCA) 156
  8.2. Umowa o partnerstwie gospodarczym (CEPA) 157
  8.3. Wymiana handlowa 160
  8.4. Pomoc rozwojowa 162
  8.5. Umowa między UE a Indonezją w sprawie handlu legalnie pozyskanym drewnem (FLEGT) 165
  8.6. Pomoc humanitarna 166
  Konkluzje 168
  Bibliografia 168

  Rozdział 9. Iran w polityce Unii Europejskiej (Angelika Domagalska, Wioletta Kaczmarek) 171
  9.1. Historia relacji 174
  9.2. Relacje polityczne na początku XXI w. 176
  9.3. Strategia unijna dla Iranu po porozumieniu nuklearnym 179
  9.4. Dialog na temat praw człowieka 181
  9.5. Bezpieczeństwo w regionie 183
  9.6. Uwarunkowania gospodarcze wzajemnych relacji 184
  9.7. Współpraca sektorowa 188
  9.8. Pomoc humanitarna 188
  9.9. Pomoc rozwojowa 189
  Konkluzje 191
  Bibliografia 192

  Rozdział 10. Tajwan w polityce Unii Europejskiej (Magdalena Herbik) 195
  10.1. Polityka jednych Chin i spory o polityczno-prawny status Tajwanu 198
  10.2. Przegląd stosunków politycznych EWG/UE – Tajwan (1971–2017) 201
  10.3. Charakterystyka gospodarki Tajwanu 208
  10.4. Tajwan jako partner handlowy UE 209
  10.5. Obrót handlowy Unia Europejska – Tajwan (towary, usługi, inwestycje) 213
  10.5.1. Handel towarami 213
  10.5.2. Handel usługami 215
  10.5.3. Inwestycje 216
  Konkluzje 218
  Bibliografia 221

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Polityka Unii Europejskiej wobec partnerów azjatyckich”

  Tagi: , , , , , ,