Promocja!
Paluszkiewicz_wlodarczyk_polityka

Polityka społeczna a prawo pracy

Opis produktu

Zebrane w publikacji opracowania świadczą  o wieloaspektowych powiązaniach prawa pracy i polityki społecznej. Oba wskazane obszary nauki korzystają na tym, że opisane procesy badawcze realizowane są w ścisłej współpracy ich przedstawicieli. Dla nauki prawa pracy polityka społeczna jest podstawą do budowania założeń aksjologicznych tworzonych regulacji prawnych, a w kolejnym etapie – do formowania kierunków ich interpretacji. Dla nauki o polityce społecznej analizowana gałąź prawa pozwala weryfikować w działaniu praktycznym jakość formowanych celów i zadań społecznych oraz sposoby ich realizacji. Ponadto ważne jest, że przedłożona Czytelnikowi książka wpisuje się w aktualne dyskusje odnoszące się do standardów socjalnych naszego życia, a wyrażone opinie podkreślają potrzebę kontynuowania holistycznego podejścia do postawionych problemów.

Komentarze

Spis treści

Słowo wstępne 7

Stanisława Golinowska, Polityka społeczna w dorobku Wacława Szuberta a obecne wyzwania społeczne 11
Włodzimierz C. Włodarczyk, Dylematy współczesnej polityki zdrowotnej. Sugestie Profesora Szuberta 25
Andrzej M. Świątkowski, Relacje polityki społecznej i prawa pracy (rozważania na temat związków polityki społecznej i prawa pracy w sferze powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy) 47
Paulina Matyjas-Łysakowska, Pracodawca jako podmiot realizujący założenia polityki społecznej w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, socjalnych i kulturalnych pracowników – wybrane zagadnienia 63
Barbara Godlewska-Bujok, Przedsiębiorstwo społeczne w polskim systemie prawnym 75
Anna Jefimow-Czerwonka, Społeczna odpowiedzialność biznesu 85
Ewa Kulesza, Rola samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w aktywizowaniu zawodowym osób bezrobotnych 97
Marcin Wujczyk, Pośrednictwo pracy jako element prawa do pracy 117
Magdalena Paluszkiewicz, O niektórych prawnych problemach polityki zatrudnienia wobec osób niepełnosprawnych 135
Paweł Czarnecki, Pojęcie dekomodyfikacji jakościowej na przykładzie prawa do pracy osób niepełnosprawnych 155
Tatiana Wrocławska, Polityka wobec starzejących się społeczeństw a rola prawa pracy 171
Izabela Florczak, Agencja pracy tymczasowej jako podmiot realizujący zadania polityki społecznej 201
Kinga Piwowarska, Praca tymczasowa jako jeden z instrumentów polityki społecznej w obliczu zmian – uwagi na tle zawierania umowy cywilnoprawnej z agencją pracy tymczasowej 213
Łucja Kobroń-Gąsiorowska, Rozszerzenie ochrony przed dyskryminacją na dziedzinę ochrony socjalnej – dyrektywa horyzontalna. Wybrane problemy 231
Monika Nowak, Wypalenie zawodowe jako problem społeczno-prawny 243
Katarzyna Serafin, Instrumenty prawa pracy wspierające politykę prorodzinną – wybrane aspekty 267
Ewa Mróz, Prawne i społeczne aspekty minimalnego wynagrodzenia za pracę 285
Marcin Krajewski, Pojęcie uczestnika pracowniczego programu kapitałowego w myśl projektu ustawy o pracowniczych programach kapitałowych – wybrane zagadnienia 297

Bibliografia 313

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Polityka społeczna a prawo pracy”

Tagi: , , , , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
62,90 zł
69,90 zł
Produkt niedostępny
34,95 zł
  • PDF
Ilość:
For deliveries outside Poland contact us by e-mail before ordering: piotr.koska@uni.lodz.pl
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń