Promocja!
OKŁADKA_Podstawy

Podstawy analizy fundamentalnej

Opis produktu

Analiza fundamentalna przedsiębiorstwa polega na badaniu szeregu czynników, uwarunkowań i zjawisk, które w istotny sposób mogą wpływać na przyszłe dochody i dywidendy spółki, dając wyraz oczekiwanej stopie zwrotu dla inwestora przy określonym poziomie ryzyka inwestycyjnego. Książka składa się z pięciu rozdziałów dotyczących merytoryczno-metodycznych zagadnień przeprowadzania analizy fundamentalnej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem analizy strategicznej jako instrumentu wykorzystywanego w rozważanych obszarach zarówno przez inwestorów, jak i zarządzających spółką. W każdym rozdziale Czytelnik może zapoznać się z wiedzą z danej dziedziny, znajdzie też problemy do samodzielnego rozwiązania, pytania testowe i zadania praktyczne.

Publikacja ukazuje wielość, złożoność i różnorodność zjawisk zachodzących w toku zarządzania przedsiębiorstwem oraz prezentuje metody, techniki i narzędzia służące do prawidłowej oceny jednostki i jej otoczenia. Adresowana jest przede wszystkim do słuchaczy studiów związanych z finansami i naukami o zarządzani u. Będzie również przydatna inwestorom indywidualnym, analitykom i specjalistom, którzy pragną dobierać akcje spółek w przemyślany sposób, a także osobom poszukującym narzędzi analizy strategicznej do celów niezwiązanych z obrotem papierami wartościowymi

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie 9

Rozdział I. Podstawowe problemy i założenia analizy fundamentalnej 13
1. Istota i cele analizy fundamentalnej 13
2. Zakres analizy fundamentalnej 20
3. Problemy 24
4. Pytania testowe 25

Rozdział II. Fundamenty działania przedsiębiorstwa 27
1. Pojęcie przedsiębiorstwa i cele jego działania 27
2. Uwarunkowania decyzji finansowych na tle celów interesariuszy przedsiębiorstwa 37
3. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw 42
4. Źródła finansowania przedsiębiorstw 53
5. Rola i znaczenie finansów w przedsiębiorstwie 67
6. Problemy 74
7. Pytania testowe 75

Rozdział III. Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa 77
1. Składniki makrootoczenia przedsiębiorstwa 77
2. Metody analizy makrootoczenia przedsiębiorstwa 84
2.1. Koncepcje bezscenariuszowe 84
2.2. Koncepcje scenariuszowe 99
3. Problemy 113
4. Pytania testowe 114
5. Zadania do samodzielnego rozwiązania 115
8 Spis treści

Rozdział IV. Analiza sektorowa 119
1. Cele i zakres analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa 119
2. Metody analizy sektorowej przedsiębiorstwa 127
3. Problemy 159
4. Pytania testowe 159
5. Zadania do samodzielnego rozwiązania 160

Rozdział V. Analiza sytuacyjna przedsiębiorstwa 163
1. Cele i zakres analizy potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa 163
2. Metody analizy sytuacyjnej przedsiębiorstwa 166
3. Problemy 191
4. Pytania testowe 192
5. Zadania do samodzielnego rozwiązania 193

Zakończenie 197
Bibliografia 201
Spis tabel 209
Spis rysunków 211
Odpowiedzi do pytań testowych 213

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Podstawy analizy fundamentalnej”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
41,30 zł
45,90 zł
22,95 zł
  • PDF
Ilość: