Promocja!
OKŁADKA

Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym „Przegląd Sportowy” w latach 1921–1925

  Autor:


 • Liczba stron:
  226
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-174-7
  e-ISBN:
  978-83-8088-175-4

Opis produktu

W dotychczasowych badaniach dotyczących dziennikarstwa sportowego brakuje systematyczności i prób ujęć całościowych. Nie zajmowano się dotąd genezą terminologii sportowej, prawie w ogóle nie prowadzi się badań diachronicznych języka sportu. Nie ma też publikacji podejmujących problematykę rozwoju gatunków charakterystycznych dla tej odmiany specjalistycznej. Nie interesowano się również kształtowaniem się publicystyki sportowej. Jedyne opracowania sięgające do początków polskiego dziennikarstwa sportowego skupione były na historii prasy. Prezentowana publikacja dotyczy burzliwych dziejów początków żurnalistyki sportowej w Polsce. Autor prezentuje środowisko dziennikarzy sportowych z początku wieku XX, ich uwikłanie w świat działaczy i instytucji zajmujących się kulturą fizyczną. Poddaje analizie unikalny materiał (355 tekstów) z pierwszych lat istnienia „Przeglądu Sportowego”, który wyznaczał nowe drogi rozwoju publicystyki sportowej i stał się wzorem do naśladowania dla innych tytułów. Przedstawia początki kształtowania się takich form wypowiedzi, jak artykuł publicystyczny, komentarz prasowy, felieton. Omawiając te zagadnienia, wprowadza czytelnika w czas narodzin publicystki sportowej w Polsce – jej kształtowania się w trudnych warunkach zewnętrznych (niski prestiż zawodu dziennikarza i tematyki sportowej) i wewnętrznych (problemy finansowe i brak doświadczenia organizacyjnego redakcji pierwszych pism sportowych).

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie 7

Rozdział 1. Historia kultury fizycznej 15
1.1. Starożytność 15
1.2. Średniowiecze 20
1.2.1. Rycerstwo21
1.3. Odrodzenie 23
1.4. Wieki XVIII i XIX 24
1.5. Kultura fizyczna w Polsce 28
1.5.1. Średniowiecze 28
1.5.2. Odrodzenie 29
1.5.3. Wieki XVIII i XIX 30
1.5.4. Ruch sokolski na ziemiach polskich 31
1.5.5. Dalsze losy kultury fizycznej na ziemiach polskich 32
1.5.6. Zrzeszenia i kluby sportowe na ziemiach polskich 33

Rozdział 2. Prasa sportowa w Polsce w latach 1881–1925 37
2.1. Od czasów najdawniejszych do „Przewodnika Gimnastycznego” 37
2.2. Początki prasy wyspecjalizowanej 38
2.3. Prasa sportowa w Polsce po I wojnie światowej 42
2.4. Polski Związek Dziennikarzy i Publicystów Sportowych RP 46
2.5. „Przegląd Sportowy” 48

Rozdział 3. Dziennikarstwo i publicystyka w latach dwudziestych 53
3.1. Początki dziennikarstwa w Polsce powojennej 53
3.2. Sylwetka dziennikarza w dwudziestoleciu 59
3.3. Rola prasy w latach dwudziestych 65

Rozdział 4. Publicystyka – dawne i współczesne ujęcia teoretyczne 69
4.1. Informacja i publicystyka – dwa rodzaje dziennikarskie 69
4.2. Definicje i funkcje publicystyki 77
4.3. Publicystyka a sport 80

Rozdział 5. Gatunki publicystyczne w „Przeglądzie Sportowym” 83
5.1. Wypowiedzi realizujące intencję eseistyczną 84
5.1.1. Artykuł publicystyczny 84
5.1.1.1. Układ wywodu 87
5.1.1.2. Nadawca i odbiorca w artykule publicystycznym 96
5.1.1.2.1. Formalne wyznaczniki obecności nadawcy 96
5.1.1.2.2. Postawa nadawcy wobec tematu wypowiedzi 105
5.1.1.2.3. Role nadawcy 111
5.1.1.2.4. Relacje nadawca – odbiorca 112
5.1.2. Wypowiedzi realizujące wzorzec komentarza prasowego 116
5.1.2.1. Układ wywodu 118
5.1.2.2. Nadawca 122
5.1.2.2.1. Formalne wyznaczniki obecności nadawcy 122
5.1.2.2.2. Role nadawcy 124
5.1.2.2.3. Relacje nadawcy z odbiorcą 128
5.2. Wypowiedzi realizujące intencję felietonową 130
5.2.1. Felieton 130
5.2.1.1. Cechy zewnętrzne 133
5.2.1.2. Komponenty inicjalne i finalne 135
5.2.1.3. Nadawca felietonu 144
5.2.1.3.1. Wykładniki obecności nadawcy 145
5.2.1.3.2. Role nadawcy 150
5.2.1.3.3. Relacje nadawca – odbiorca 155
5.2.2. Materiały satyryczne 158
5.2.2.1. Komizm graficzny 158
5.2.2.2. Wypowiedzi o charakterze satyrycznym 162
5.3. Wypowiedzi o intencji reportersko-eseistycznej 164
5.3.1. Zapowiedzi wydarzeń sportowych 165
5.3.1.1. Schematy strukturalne 166
5.3.1.2. Nadawca zapowiedzi 170

Rozdział 6. Tematyka i zadania publicystyki sportowej 173
6.1. Najważniejsze zadania publicystyki 174
6.1.1. Popularyzacja sportu i kultury fizycznej 174
6.1.2. Referowanie i recenzowanie rozwoju sportu 180
6.1.3. Zaangażowanie polityczne 184
6.1.4. Inicjowanie publicznych dyskusji 189
6.1.5. Rozpatrywanie zagadnień teoretycznych 195
6.2. Tematyka publikacji 198

Uwagi końcowe 205
Literatura 215

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym „Przegląd Sportowy” w latach 1921–1925”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
Mała ilość w magazynie
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
 • PDF
Ilość: