8e8c3f3594c2704aa2364930930446e3

Plan Marshalla

  Uwarunkowania i skutki gospodarczo-polityczne
  Autor:


 • Liczba stron:
  274
  Rok wydania:
  2014
  e-ISBN:
  978-83-7969-196-8
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  W monografii podjęta została próba przedstawienia kontekstu polityczno-gospodarczego, w ramach którego doszło do wygłoszenia słynnego przemówienia na Harvardzie. Zarysowano również proces konkretyzacji propozycji Marshalla, która podczas wystąpienia z 5 czerwca 1947 r. była koncepcją niedookreśloną, nieprecyzyjną i ogólną, by rok później przyjąć sformalizowany kształt kompleksowego planu politycznego i gospodarczego, skierowanego do państw Europy Zachodniej. Scharakteryzowano i prześledzono proces realizacji celów Planu sformułowanych w Ustawie o Pomocy Zagranicznej z 3 kwietnia 1948 r., zwracając uwagę na ich ewolucję, zachodzącą zwłaszcza pod wpływem wojny w Korei. W ostatniej części podsumowano rezultaty Planu, wskazując osiągnięte sukcesy i poniesione niepowodzenia zarówno na gruncie gospodarczym, jak i politycznym.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 9

  Rozdział I. Kondycja gospodarcza Europy u kresy II wojny światowej
  1.1. Uwagi wstępne 21
  1.2. Bilans strat i zniszczeń wojennych w państwach europejskich 24
  1.3. Wczesne próby pomocy gospodarczej – UNRRA 42
  1.3.1. Wstępne propozycje mocarstw 43
  1.3.2. Negocjacje w gronie „wielkiej czwórki” 46
  1.3.3. Kraje alianckie wobec UNRRA. Upublicznienie projektu 49
  1.3.4. Statutowe podstawy UNRRA 51
  1.3.5. Realizacja i efekty pomocy UNRRA 53

  Rozdział II. Uwarunkowanie gospodarcze i polityczne pomocy dla Europy w latach 1945–1947
  2.1. Zarys stanu gospodarki Europy w latach 1945–1947 63
  2.1.1. Produkcja przemysłowa i rolnicza 65
  2.1.2. Handel 79
  2.1.3. Specyfika sytuacji gospodarczej krajów pokonanych 82
  2.2. Gospodarka amerykańska w latach 1945–1947. Powiązania ekonomiczne z Europą 87
  2.3. Rola USA w gospodarczych instytucjach międzynarodowych 97
  2.4. Polityczny wymiar relacji transatlantyckich 101
  2.4.1. Koncepcja czterech policjantów („koncepcja strażników pokoju”) 102
  2.4.2. W drodze ku przewartościowaniu stosunków USA–ZSRR 108
  2.4.3. Raport Clifforda 116
  2.4.4. Doktryna Trumana 123

  Rozdział III. Od teorii do realizacji. Krystalizacja Planu: kwiecień 1947 roku – kwiecień 1948 roku.
  3.1. Przyspieszenie prac nad pomocą gospodarczą dla Europy: przemówienie Achesona w Delta Council, raport sztabu Kennana, memorandum Claytona 131
  3.2. Przemówienie Marshalla i pierwsze reakcje 140
  3.3. Konferencja paryska (27 czerwca–2 lipca 1947 r.) 146
  3.4. Konferencja paryska (12 lipca–22 września 1947 r.) 154
  3.5. Raport CEEC z 22 września 1947 r 160
  3.6. Kształtowanie się formuły planu pomocowego dla Europy: aktywność Kongresu i administracji amerykańskiej 168
  3.7 Ustawa o Pomocy Zagranicznej i powstanie OEEC 173

  Rozdział IV. Plan Marshalla. Realizacja oraz efekty gospodarcze i polityczne
  4.1 Funkcjonowanie Europejskiego Planu Odbudowy: kwiecień 1948 r. – czerwiec 1950 r. 179
  4.2 Plan Marshalla po wybuchu wojny w Korei: przewartościowanie priorytetów pomocy amerykańskiej 196
  4.3 Rezultaty Planu Marshalla 205
  4.3.1. Plan Marshalla a przyrost produkcji przemysłowej i rolniczej 209
  4.3.2. Plan Marshalla a wzrost dynamiki handlu krajów Europy Zachodniej 214
  4.3.3. Plan Marshalla a stabilność gospodarek krajów Europy Zachodniej: inflacja i deficyty budżetowe 218
  4.3.4. Plan Marshalla a integracja krajów Europy Zachodniej 221
  4.4. Polityczne konsekwencje Planu Marshalla 228
  4.5. Odbudowa gospodarcza bez Planu Marshalla – przypadek Finlandii 238
  Wnioski i uwagi końcowe 251

  Bibliografia 259
  Wykaz tabel i wykresów 271
  Wykaz skrótów 273

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Plan Marshalla”