Promocja!
urban_panstwowe_fundusze

Państwowe fundusze majątkowe

  Pomiędzy krajową gospodarką a globalnymi rynkami finansowymi
  Autor:


 • Liczba stron:
  212
  Rok wydania:
  2017
  ISBN:
  978-83-8088-908-8
  e-ISBN:
  978-83-8088-909-5

Opis produktu

Jedna z największych zmian, jaka zaszła w postrzeganiu roli państwa w gospodarce na początku XXI wieku, była wynikiem akumulacji kapitału w rękach państwa i w konsekwencji pojawienia się nowej kategorii inwestorów instytucjonalnych, jakimi są państwowe fundusze majątkowe. Ich działalność na przestrzeni ostatnich lat może być uznana za dowód wyraźnego ścierania się ze sobą dwóch przeciwstawnych koncepcji – kapitalizmu państwowego i kapitalizmu rynkowego.

W monografii zaprezentowano państwowe fundusze majątkowe w kontekście ekonomicznym i finansowym, łącząc ze sobą dwie perspektywy – pojedynczej gospodarki oraz globalnych rynków finansowych. Jest to uzasadnione przenikaniem się obu wymiarów i ich wzajemnym oddziaływaniem, państwowe fundusze majątkowe są bowiem nie tylko nierozerwalnie związane z gospodarką danego kraju i od niej bezpośrednio zależne, lecz także ich funkcjonowanie jest uwarunkowane dostępem do międzynarodowych rynków finansowych, na których prowadzą one działalność inwestycyjną.

Książka nagrodzona w XI Edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach Państwowej Akademii Nauk

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział 1. Państwo wobec wyzwań globalizacji i ewolucji światowego systemu finansowego 17
1.1. Wprowadzenie 17
1.2. Przeobrażenia światowego systemu finansowego oraz zmiany w gospodarce globalnej 19
1.2.1. Zarys problemu 19
1.2.2. Niestabilność światowego systemu finansowego 20
1.2.3. Ryzyko systemowe oraz postępująca finansyzacja gospodarki globalnej 24
1.2.4. Wzrost znaczenia inwestorów instytucjonalnych na rynkach 28
1.2.5. Niekonwencjonalna polityka banków centralnych 30
1.2.6. Problem nierównowagi globalnej 33
1.3. Rola i znaczenie aktywów rezerwowych jako elementu aktywów fi wych państwa 37
1.3.1. Motywy akumulacji rezerw walutowych 37
1.3.2. Miary adekwatności poziomu rezerw w gospodarce 45
1.3.3. Koszty akumulacji nadmiernych rezerw walutowych 47
1.3.4. Akumulacja rezerw w gospodarce światowej 50
1.4. Zarządzanie aktywami finansowymi w gospodarce bogatej w zasoby naturalne 53
1.4.1. Istota problemu 53
1.4.2. Uzależnienie gospodarki od eksportu surowców naturalnych 55
1.4.3. Problem optymalnej eksploatacji zasobów naturalnych 59
1.5. Podsumowanie i wnioski 63

Rozdział 2. Państwowe fundusze majątkowe jako narzędzie zarządzania aktywami rezerwowymi 67
2.1. Zmiana sposobu wykorzystania rezerw walutowych w kontekście stabilizacyjnej roli państwa 67
2.2. Powstanie i rozwój państwowych funduszy majątkowych 70
2.3. Definicja, cele funkcjonowania oraz klasyfikacja państwowych funduszy majątkowych 73
2.3.1. Definicja państwowych funduszy majątkowych 73
2.3.2. Rodzaje państwowych funduszy majątkowych 77
2.3.3. Różnice pomiędzy państwowymi funduszami majątkowymi a innymi podmiotami sektora publicznego 80
2.4. Finansowe i ekonomiczne znaczenie państwowych funduszy majątkowych w kontekście celów ich funkcjonowania 82
2.4.1. Wymiary analizy państwowych funduszy majątkowych 82
2.4.2. Znaczenie państwowych funduszy majątkowych dla kraju założyciela 83
2.4.3. Rola państwowych funduszy majątkowych w gospodarkach krajów goszczących 88
2.4.4. Korzyści dla międzynarodowych rynków finansowych oraz globalnej gospodarki 90
2.5. Potencjalne koszty i zagrożenia wynikające z działalności państwowych funduszy majątkowych 92
2.6. Państwowe fundusze majątkowe jako przedmiot badań naukowych 94
2.6.1. Kryteria klasyfikacji badań 94
2.6.2. Badania naukowe z perspektywy poszczególnych funduszy 96
2.6.3. Publikacje poświęcone roli państwowych funduszy majątkowych w pojedynczej gospodarce 98
2.6.4. Państwowe fundusze majątkowe w kontekście problemów globalnych 100
2.7. Potencjalne scenariusze rozwoju rynku państwowych funduszy majątkowych 104
2.8. Podsumowanie i wnioski 106

Rozdział 3. Finansowe i ekonomiczne determinanty tworzenia państwowych funduszy majątkowych 109
3.1. Uzasadnienie podjęcia badania 109
3.2. Cel badania i hipotezy badawcze 110
3.3. Metodyka badania oraz dobór zmiennych 113
3.4. Wyniki empiryczne badań własnych 118
3.5. Podsumowanie i wnioski 130

Rozdział 4. Reakcja uczestników rynku na ujawnienie informacji o wejściu kapitałowym państwowego funduszu majątkowego do spółki giełdowej 137
4.1. Uzasadnienie podjęcia badania 137
4.2. Cel badania i pytania badawcze 138
4.3. Metodyka badania oraz dobór zmiennych 142
4.4. Wyniki empiryczne badań własnych 147
4.5. Podsumowanie i wnioski 162

Zakończenie 167
Bibliografia 173
Summary 201
Załącznik 203
Spis tabel i rysunków 209
Od Redakcji 211

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Państwowe fundusze majątkowe”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
44,90 zł
49,90 zł
Produkt niedostępny
24,95 zł
 • PDF
Ilość:
Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń