Bryla-Oswiadczenia zdrowotne

Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe na rynku produktów żywnościowych

  Autor:


 • Liczba stron:
  398
  Rok wydania:
  2020
  ISBN:
  978-83-8142-872-9
  e-ISBN:
  978-83-8142-873-6

  Opis produktu

  W publikacji podjęto problematykę wykorzystywania informacji związanych ze zdrowiem w marketingu produktów żywnościowych, skupiając się przede wszystkim na oświadczeniach zdrowotnych i żywieniowych umieszczanych na etykietach. Wybór tematu wynikał z jednej strony z rosnącego znaczenia pozacenowych atrybutów produktów żywnościowych, do których zaliczają się dane o właściwościach odżywczych i zdrowotnych, a z drugiej – z luki badawczej w tym obszarze w polskiej literaturze przedmiotu.

  Monografia może być użyteczna zarówno dla uczonych zajmujących się marketingiem produktów żywnościowych lub naukami o żywności i żywieniu oraz studentów pokrewnych kierunków, jak i dla praktyków zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwach przetwórstwa i dystrybucji produktów z segmentu tzw. „zdrowej żywności”.

  ZE WSTĘPU

  Książka bardzo interesująca, oryginalna, warta rozpowszechnienia. Brak na polskim rynku wydawniczym tak kompleksowego opracowania. Podjęty przez Autora problem badawczy jest ważny i nietypowy. Zaletami monografii są zarówno wnikliwe studia literaturowe, jak i wyniki badań własnych Autora. Zgromadzony materiał jest bardzo bogaty i wartościowy. Publikacja ma znaczące walory aplikacyjne.

  Z RECENZJI DR HAB. RENATY NESTOROWICZ, PROF. UEP

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  Rozdział 1. Definicje, typy i uwarunkowania stosowania oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych 15
  1.1. Definicja i rynek żywności funkcjonalnej 15
  1.2. Typologia oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych 24
  1.3. Uregulowania prawne dotyczące oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych 49
  Podsumowanie 69

  Rozdział 2. Determinanty zainteresowania, rozumienia, postrzegania i wykorzystywania oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych – stan wiedzy 71
  2.1. Uwarunkowania zainteresowania informacjami związanymi ze zdrowiem na etykietach produktów żywnościowych 71
  2.2. Uwarunkowania rozumienia informacji związanych ze zdrowiem na etykietach produktów żywnościowych 76
  2.3. Postrzeganie informacji związanych ze zdrowiem w komunikacji marketingowej na rynku produktów żywnościowych 83
  2.4. Uwarunkowania wykorzystywania informacji związanych ze zdrowiem na etykietach produktów żywnościowych 94
  Podsumowanie 120

  Rozdział 3. Rola informacji związanych ze zdrowiem na rynku produktów żywnościowych – perspektywa producentów i dystrybutorów 121
  3.1. Charakterystyka próby badanej 121
  3.2. Ocena ilości, zrozumiałości, znaczenia i wiarygodności oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych 137
  3.3. Narzędzia promocji produktów z oświadczeniami zdrowotnymi i żywieniowymi 156
  Podsumowanie 174

  Rozdział 4. Rola informacji związanych ze zdrowiem na rynku produktów żywnościowych – perspektywa konsumentów 177
  4.1. Charakterystyka próby badanej 177
  4.2. Ocena ilości, zrozumiałości, znaczenia i wiarygodności oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych 189
  4.3. Narzędzia promocji produktów z oświadczeniami zdrowotnymi i żywieniowymi 214
  Podsumowanie 241

  Rozdział 5. Studia przypadku firm sektora spożywczego akcentujących informacje związane ze zdrowiem 245
  5.1. Cinna Produkty Zdrowia – producent napoju LycoLife 245
  5.1.1. Wywiad pogłębiony 245
  5.1.2. Analiza strony internetowej 250
  5.2. Bio Planet 257
  5.2.1. Wywiad pogłębiony 257
  5.2.2. Analiza strony internetowej 268
  5.3. Primavika 279
  5.3.1. Wywiad pogłębiony 279
  5.3.2. Analiza strony internetowej 287
  5.4. Katalog dobrych praktyk 295
  Podsumowanie 301

  Zakończenie 303
  Bibliografia 323
  Aneks 1. Wykaz oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych 345
  Aneks 2. Kwestionariusze ankiet i instrukcja wywiadu 365
  Spis tabel 389
  Spis rysunków 395

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Oświadczenia zdrowotne i żywieniowe na rynku produktów żywnościowych”

  Tagi: , , , , ,