Promocja!
OKLEJKA

Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego

  Opis produktu

  Książka powstała na podstawie wspomnień powojennej generacji studentów, a następnie nauczycieli akademickich Uniwersytetu Łódzkiego, reprezentujących różne dyscypliny: humanistykę, nauki społeczne, nauki przyrodnicze i nauki ścisłe. Przez pryzmat indywidualnych doświadczeń pokazane zostały istotne procesy społeczne, polityczne i uwarunkowania historyczne kształtujące na przestrzeni dekad ideę univeristas (wspólnoty wartości). W przedstawionych wspomnieniach Czytelnik znajdzie zatem: ślady ważnych wydarzeń historycznych; opisy i komentarze pomocne w rekonstrukcji dynamiki przemian świata akademii w jego wymiarze edukacyjnym, naukowym i badawczym; materiał umożliwiający konfrontację niedawnej przecież przeszłości z teraźniejszością życia uniwersyteckiego.

  Publikacja dowartościowuje i zwraca uwagę na znaczenie analiz biograficznych i historii mówionej dla badań nad nauką, a także pokazuje, jak prowadzić je w sposób rzetelny. Cieszyć się przy tym należy, że książka ta powstała w Łodzi, głównym centrum polskich badań biograficznych.

   

  Więcej o książce na blogu Wydawnictwa UŁ

  Komentarze

  Spis treści

  Spis treści
  Wstęp 13
  Biogramy i fotografie rozmówców 29
  Rozdział I. Inicjacja w świat nauki 37
  Kłącza inicjujące 39
  Okres powojennej odbudowy 68
  Studiowanie 82
  Wykładowcy 83
  Seminaria 91
  Egzaminy 97

  Rozdział II. Wędrówka z Mistrzem 107
  Profesora Adama Szpunara wspomina Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska 110
  Profesora Aleksandra Kamińskiego wspomina Olga Czerniawska 113
  Profesora Wacława Szuberta wspomina Michał Seweryński 123
  Profesora Mieczysława Wallisa wspomina Wanda Nowakowska 128
  Profesor Stefanię Skwarczyńską i profesora Bolesława Lewickiego wspomina Ewelina Nurczyńska-Fidelska 130
  Profesor Stefanię Skwarczyńską wspomina Teresa Cieślikowska 135
  Profesor Antoninę Kłoskowską wspomina Zbigniew Bokszański 136
  Profesor Kazimierę Zawistowicz-Adamską wspomina Bronisława Kopczyńska-Jaworska 140
  Profesorów Tadeusza Kotarbińskiego, Tadeusza Krońskiego i Bronisława Baczko wspomina Ryszard Panasiuk 141
  Profesora Ludwika Straszewicza wspomina Stanisław Liszewski 144
  Profesora Konrada Jażdżewskiego wspomina Jerzy Kmieciński 145
  Profesora Jana Wojciechowskiego wspomina Jan Ziomek 147
  Profesora Witolda Janowskiego wspomina Zbigniew Jakubowski 148
  Profesor Annę Chrząszczewską wspomina Romuald Skowroński 148
  Rozdział III. Biografia naukowa 151
  Początki pracy naukowej 154
  Środowisko akademickie 167
  Zainteresowania naukowe 178
  Wyjazdy zagraniczne 186
  Trudności z wyjazdami 188
  Różnorodność doświadczeń a dyscypliny nauki 191
  Co dzieje się za żelazną kurtyną? 209
  Ekspedycje naukowe 212
  Studenci i uczniowie 216

  Rozdział IV. Konteksty historyczne 225
  Odwilż gomułkowska – październik 1956 227
  Losy niepokornej socjologii 1951–1965 232
  Konsekwencje wydarzeń marcowych 1968 237
  Epoka gierkowska – lata siedemdziesiąte 250
  Lata osiemdziesiąte i „Solidarność” 252
  Strajk studencki 1980–1981: „«Od solidarnościowego odruchu do ideologicznej determinacji» o silnym emocjonalnym podłożu” 255
  Okres stanu wojennego 271
  Obrady Okrągłego Stołu i transformacja ustrojowa: „ziścił się sen, ale zapowia-dała się droga przez mękę” 275
  „Niepokojąca współczesność” 278
  Rozdział V. Konteksty polityczne 281
  Stalinizm 286
  Powojenne pokolenie studentów 287
  Atmosfera studiowania – relacje między wykładowcami a studentami 287
  Atmosfera studiowania – relacje między studentami 293
  Organizacje młodzieżowe 298
  Świadectwa moralności, inwigilacja i kontrola 303
  Ówcześni pracownicy 308
  Postawy profesorów 309
  Obowiązkowe szkolenia i egzaminy z marksizmu 312
  Ideologizacja nauki a kariera akademicka 315
  Ingerencje władz w proces edukacyjny 318
  Po stalinizmie 324
  Nauka a ideologia 324
  Na tle innych krajów bloku wschodniego 330
  Przestrzenie wolności i konsekwencje niesubordynacji 337
  Cenzura 344
  Rozdział VI. Miejsca i materialność akademii 351
  Topografia Uniwersytetu 352
  Warsztat pracy 372
  Książki i biblioteka 378
  Poza uczelnią 386
  Uniwersytet w robotniczym mieście 389
  Przestrzenie Uniwersytetu 394
  Zamiast zakończenia. Universitas – czym był, czym jest Uniwersytet? 397

  Bibliografia 419
  Mapa 425
  Wykaz skrótów 429
  Wykaz fotografii 431
  Indeks nazwisk 435
  Indeks miejsc w Łodzi 445
  Indeks instytucji, organizacji, firm 447
  Indeks nazw geograficznych 451

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Opowiedzieć Uniwersytet. Łódź akademicka w biografiach wpisanych w losy Uniwersytetu Łódzkiego”

  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie