Promocja!
gallery desc

Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych

  Autor:


 • Liczba stron:
  130
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8142-132-4
  e-ISBN:
  978-83-8142-133-1

Opis produktu

Problematyka faktoringu z roku na rok staje się coraz istotniejsza, ze względu na rozpowszechnianie się tej formy finansowania działalności przedsiębiorstw. Zaletą książki jest kompleksowe ujęcie zagadnień dotyczących faktoringu i procedury ograniczania ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych. Opisano mechanizmy funkcjonowania faktoringu i ryzyka z nim związanego, zaproponowano metody klasyfikacji transakcji faktoringowych, a także sposoby przetwarzania tych transakcji. Treści zawarte w publikacji mogą okazać się szczególnie przydatne pracownikom firm, które świadczą usługi faktoringowe, projektantom systemów informatycznych i studentom szkół ekonomicznych.

Komentarze

Spis treści

Wprowadzenie 7

Rozdział 1. Problematyka faktoringu i mechanizmy jego funkcjonowania 13
1.1. Pojęcie i mechanizm faktoringu 13
1.1.1. Ewolucja faktoringu 15
1.1.2. Podmioty transakcji faktoringowej 17
1.1.3. Funkcje faktoringu 18
1.1.4. Formy faktoringu 19
1.2. Badania w zakresie faktoringu. Przegląd literatury 20
1.3. Przepisy prawne dotyczące faktoringu 24
1.4. Faktoring na świecie i w Polsce 35
1.4.1. Faktoring na świecie 35
1.4.2. Obroty faktoringowe w Polsce 38
1.4.3. Przyszłość polskiego faktoringu 42
1.5. Mocne i słabe strony faktoringu 43
1.5.1. Mocne strony faktoringu 43
1.5.2. Słabe strony faktoringu 45

Rozdział 2. Ryzyko operacyjne w faktoringu 47
2.1. Pojęcie ryzyka operacyjnego. Przegląd literatury 47
2.2. Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka 53
2.3. Ryzyko informatyczne jako część ryzyka operacyjnego 55
2.4. Ryzyko nadużycia w faktoringu 58
2.4.1. Kluczowe indykatory ryzyka operacyjnego 58
2.4.2. Niepożądane zachowania faktoranta 59
2.4.3. Ryzyko faktora 59
2.4.4. Ryzyko kredytowe w faktoringu 60
2.4.5. Podejrzane zachowania w relacji faktorant–dłużnik 61
2.5. Wdrożenie systemów informatycznych w procesie przeciwdziałania ryzyku operacyjnemu. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym 62

Rozdział 3. Klasyfikacja transakcji faktoringowych 65
3.1. Wprowadzenie do analiz 65
3.2. Wskaźniki ryzyka nadużycia w faktoringu 65
3.3. Wskazanie zbioru transakcji dobrych, złych oraz do weryfikacji 69
3.4. Klasyfikacja zbiorów transakcji faktoringowych 72
3.4.1. Wpływ poszczególnych wskaźników na ryzyko zagrożenia nadużyciem. Założenia teoretyczne 72
3.4.2. Wzorowe zachowanie faktoranta i jego dłużników 75
3.4.3. Klasyfikacja zbiorów transakcji faktoringowych za pomocą modelu skoringowego 77
3.4.4. Klasyfikacja zbiorów transakcji faktoringowych za pomocą regresji logistycznej 79
3.4.5. Klasyfikacja zbiorów transakcji faktoringowych za pomocą drzewa klasyfikacyjnego 83

Rozdział 4. Koncepcja systemu informatycznego do klasyfikacji transakcji faktoringowych 91
4.1. Pozyskiwanie danych 92
4.2. Założenia teoretyczne budowy systemu informatycznego 93
4.2.1. System informatyczny do wykrywania nadużyć finansowych 93
4.2.2. Systemy informatyczne wspomagające procesy faktoringowe 95
4.2.3. Funkcjonalności systemu 96
4.2.3.1. Kreator analizy 96
4.2.3.2. Przetwarzanie danych 101
4.2.3.3. Wyświetlanie wyników dla wybranego okresu 101
4.2.3.4. Zmiana wskaźników w czasie 102
4.2.3.5. Interpretacja wyników 103
4.3. Korzyści biznesowe 104
4.4. Kierunki przyszłych badań 104

Podsumowanie 107
Bibliografia 111
Załączniki 123
Spis rysunków, tabel i wykresów 129

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Ograniczanie ryzyka operacyjnego w transakcjach faktoringowych”

Tagi: , , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
 • PDF
Ilość: