Promocja!
4a0901f260be7a1d5afe6ddaefae2ba2

Odrodzenie miast

  Autor:


 • Liczba stron:
  210
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-232-3
  e-ISBN:
  978-83-7969-729-8
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Monografia napisana przez znakomitego znawcę problematyki miejskiej będzie niewątpliwie wydarzeniem w polskim środowisku naukowym zajmującym się szeroko rozumianymi naukami o mieście. Autor podejmuje w niej nadzwyczaj aktualną problematykę odrodzenia miast przemysłowych, lub inaczej możliwości wychodzenia przez nie z kryzysu wywołanego przekształceniami systemu kapitalistycznego, w jego nową postindustrialną fazę rozwoju.

  W Odrodzeniu miast na podstawie olbrzymiej literatury przedmiotu Andrzej Majer daje opis i wyjaśnienie logiki funkcjonowania systemów miejskich, które wykorzystując endogenne i egzogenne czynniki stabilizacji i rozwoju ekonomicznego zaadaptowały się do nowych realiów ekonomicznych i społecznych. W dobrze uargumentowanym przekonaniu Autora monografii procesy syntetycznie nazywane „odrodzeniem miast” mają względnie uniwersalny charakter. Obserwować je można w różnych fazach zaawansowania we wszystkich rozwiniętych gospodarczo państwach, w tym również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. I co zdaje się być szczególnie istotne, przełamanie stagnacji lub mocniej kryzysu jest możliwe nie tylko w największych miastach, ale również w miastach mniejszych. Autor precyzyjnie rozgranicza realne procesy zachodzące w strukturach funkcjonalnych i społecznych miasta od refleksji teoretycznej i badań empirycznych próbujących opisać i wyjaśnić obserwowane procesy poprzez odwołanie do ogólniejszych koncepcji teoretycznych. Dzięki temu praca jest zarazem dyskusją nad szansami rozwojowymi miast i jednocześnie nad kondycją współczesnych rozwiniętych społeczeństw oraz kierunkach zmian, jakie w ostatnich dekadach stały się ich udziałem.

  Z recenzji prof. nadzw. dr. hab. Stanisława W. Kłopota
  Uniwersytet Wrocławski

  Komentarze

  Spis treści

  NA WSTĘPIE 7

  I. DZIEDZICTWO NOWOCZESNOŚCI 9
  1. Triada urbanizacji 9
  2. Era postindustrialna 18
  3. Późna nowoczesność 26

  II. MIASTA W KRYZYSIE I ODNOWIE 33
  1. Kryzys miast przemysłowych 33
  2. Model Urban Renewal 39
  3. Strategie odnowy miast 54

  III. PONOWOCZESNY KAPITALIZM 63
  1. Społeczeństwo postindustrialne 63
  2. Społeczeństwo informacyjne 69
  3. Kapitalizm poznawczo-kulturalny 78

  IV. EKONOMIA KULTURY W ROZWOJU MIAST 87
  1. Kultura i ekonomia 87
  2. Europa: od odnowy miast do inwestycji w kulturę 94
  3. Przemysł kultury – czynniki rozwoju 100

  V. KREATYWNE MIASTA, KREATYWNA KLASA 111
  1. Kreatywność miast 111
  2. Przemysł kreatywny 119
  3. Klasa kreatywna 125
  4. Sukces kreatywnych miast 131

  VI. NOWA PERSPEKTYWA: ODRODZENIE MIAST 137
  1. Przejawy odrodzenia 137
  2. Z powrotem do miast? 146
  3. Odrodzenie w miastach Europy 149
  4. Warunki odrodzenia 153

  VII. MIASTA EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W PROCESIE ZMIAN 161
  1. Wspólnota najnowszej historii – analogie urbanizacji 161
  2. Czy miasta Europy Środkowo-Wschodniej odradzają się? 168

  VIII. JAKIE POWINNY BYĆ ODRODZONE MIASTA? 173
  1. Filozofia nowego urbanizmu 173
  2. Smart growth – inteligentny rozwój 180
  3. Prawo do miasta 184

  BIBLIOGRAFIA 195

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Odrodzenie miast”

  Tagi: , , , , , ,