Promocja!
Grabarczyk-Oblicza wojny-t-2

Oblicza Wojny. Tom 2

Opis produktu

W prezentowanym tomie Autorzy poszczególnych rozdziałów przeanalizowali bardzo istotną kwestię z punktu widzenia funkcjonowania wojska, jaką jest wpływ uwarunkowań środowiska naturalnego na prowadzenie różnego typu działań wojskowych od okresu starożytności do początku XXI stulecia

Prowadząc działania wojenne, armie zmagają się nie tylko z siłami nieprzyjaciela, lecz z tym wszystkim, co można określić mianem natury. Warunki atmosferyczne, środowisko geograficzne, przeszkody wodne, dzikie zwierzęta czy dziewicza i nieodgadniona puszcza niejednokrotnie wpływały na przebieg bitew czy wojen. Ci, którzy potrafili siły natury przezwyciężyć lub wykorzystać, często zapisywali się na kartach historii jako wielcy zwycięzcy i wybitni dowódcy. Z drugiej strony przyroda potrafiła bezlitośnie obejść się z wielkimi wodzami, łamiąc kariery i niszcząc ich armie. W książce przedstawiono zagadnienia dotychczas słabo jeszcze przebadane, w czym tkwi wartość naukowa i poznawcza tej pozycji. Różnorodność omawianej tematyki stanowi niewątpliwie atut tomu, który jest wysiłkiem intelektualnym siedemnastu Autorów.

Redaktorzy publikacji wierzą, że zamieszczone w tym tomie artykuły będą interesujące i inspirujące zarówno dla specjalistów, jak i miłośników historii. Uzupełnieniem podjętej tematyki jest tom pierwszy monografii, zawierający siedemnaście tekstów.

Tadeusz Grabarczyk
Magdalena Pogońska-Pol

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Spis treści

Tadeusz Grabarczyk, Magdalena Pogońska-Pol, Wstęp 7
Introduction 7

Marian Głosek, Początki i rozwój studiów bronioznawczych w Łodzi 13
The beginnings and development of arms research in Łódź 30

Marek Olędzki, Damian Waszak, Termopile po trzykroć 31
Thermopylae threefold 62

Jan Ptak, Antyczna armia przeciwko groźnym zwierzętom w Panteonie sandomierskim 63
The Ancient Army against Dangerous Animals in the Pantheon of Sandomierz 80

Dariusz Wybranowski, Warunki naturalne jako jeden z czynników towarzyszących prowadzeniu działań wojennych w narracji Thietmara i Galla Anonima. Przyczynek do polityki pierwszych Piastów 81
Natural conditions as an one factor belonging to war campaigns in Thietmar’s and Gallus Anonymous’s narration. Appendix to first Piast’s policy 119

Piotr Strzyż, „Kunszt urinatorski jako rzeki przepływają” czyli o pokonywaniu przeszkód podwodnych w XV–XVI wieku 121
“Urinator’s craftsmanship as rivers flow” or how water obstacles were breached in the 15th and 16th centuries 136

Aleksander Bołdyrew, „Szkody y krzywdy khtore poczynili żolnierze Króla Jego Mości”. Zimowanie wojska polskiego na przełomie lat 1564/1565 137
Damages and Injuries made by His Majesty Soldiers. Wintering of the Polish Army by 1564/1565 156

Katarzyna Stelmasiak, Warunki naturalne Wirginii jako terenu działań wojennych podczas walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych w latach 1780–1781 157
Virginia’s natural conditions as a war site during the US independence struggle in 1780–1781 173

Jarosław Kita, Natura kontra armia Iwana Paskiewicza podczas wyprawy na Węgry w 1849 roku 175
Nature versus the army of Ivan Paskiewicz during a expedition to Hungary in 1849 196

Paweł Samuś, Kulturtraegerzy i dziewicza natura. Puszczy Białowieskiej przypadki podczas Wielkiej Wojny (1914–1918) 197
Kulturtraegers and pristine nature. The vicissitudes of the Bialowieza Forest during the Great War (1914–1918) 222

Witold Jarno, Przemarsz 3 Dywizji Strzelców Polskich z Jelni do Żłobina w lutym 1918 roku 225
Regrouping of the 3rd Polish Riflemen Division from Jelnia to Żłobin in February 1918 251

Rafał Roguski, Wpływ warunków naturalnych na służbę formacji tyłowych Wojska Polskiego w czasie wojny polsko-sowieckiej w latach 1919–1921 253
The influence of natural conditions on the service of rear formations of the Polish Army during the Polish-Soviet war in 1919–1921 267

Konrad A. Czernielewski, Służba meteorologiczna i hydrograficzna armii II Rzeczypospolitej 269
Meteorological and hydrographic service of the army of the Second Polish Republic 290

Kamil Anduła, Wpływ warunków atmosferycznych na działania 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki w bitwie pod Lenino 291
The Impact of the weather factor on the battle of 1st Infantry Division Tadeusz Kościuszko at Lenino 319

Hubert Michalski, Wpływ warunków atmosferycznych na niemieckie gąsienicowe wozy bojowe podczas operacji „Barbarossa” w Związku Sowieckim od czerwca do grudnia 1941 roku 321
The influence of weather conditions on German armour during Operation “Barbarossa” in the Soviet Union from June to December 1941 331

Tomasz Gliniecki, Walczący z depresją. Działania ofensywne Armii Czerwonej na Żuławach Wiślanych w 1945 roku 333
Fighting with depression. Offensive actions of the Red Army for Zulawy Wislane in 1945 357

Katarzyna Derlatka, Rola amerykańskiej Gwardii Narodowej, wojska oraz sił NATO przed, w trakcie i po ustąpieniu huraganu Katrina 359
The role of the US National Guard the Army and NATO forces before, during and after Hurricane Katrina 377

O Autorach 379
Information about Authors 379

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Oblicza Wojny. Tom 2”

Tagi: , , , , , , ,