Promocja!
Nowakowska_Nowoczesne_OKŁADKA

Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym

  Opis produktu

  Recenzowaną monografię należy uznać za bardzo interesującą pozycję, która w istotny sposób wypełni lukę na rynku wydawniczym w zakresie współczesnych metod i narzędzi zarządzania rozwojem. Do jej zalet należy niewątpliwie zaliczyć: trafność, aktualność, wieloaspektowość oraz rangę podjętej problematyki, a także wynikające z niej wartości aplikacyjne dla praktyki samorządowej. Z pełnym przekonaniem monografię Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym […] można rekomendować nie tylko środowisku naukowemu specjalizującemu się w problematyce rozwoju regionalnego, ale także praktykom zajmującym się na co dzień zarządzaniem regionem, jak również studentom, którzy doskonalą swoją wiedzę w zakresie problematyki regionalnej.

   

  Z recenzji wydawniczej

  profesor Marzeny Piotrowska-Trybull

   

   

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  Aleksandra Nowakowska
  Zintegrowane plany rozwoju – w stronę terytorialno-funkcjonalnego podejścia do rozwoju
  jednostki terytorialnej 11
  1. Terytorializacja procesów rozwoju – wprowadzenie 11
  2. Place-based policy – w kierunku terytorializacji i integracji polityki rozwoju 14
  2.1. Idea place-based policy 14
  2.2. Nowe instrumenty zintegrowanej polityki w KSRR 17
  3. Zintegrowane planowanie rozwoju 21
  3.1. Istota zintegrowanego podejścia do planowania rozwoju jednostki terytorialnej 21
  3.2. Obszary funkcjonalne – podstawowa jednostka planowania 24
  3.3. Logika i specyfika zintegrowanego planu strategicznego 26
  3.4. Problemy i wyzwania w budowaniu zintegrowanych planów rozwoju – polskie doświadczenia 33
  Podsumowanie 35
  Integrated development plans – towards territorial-functional approach to the development of
  a territorial unit 37

  Ewa M. Boryczka
  Partycypacyjne instrumenty zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego 39
  1. Samorząd a społeczność lokalna – wprowadzenie 39
  2. Partycypacja społeczna w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego 41
  2.1. Partycypacja społeczna – idea, istota, cele 41
  2.2. Zakres i formy procesu partycypacji 46
  2.3. Modele partycypacji społecznej 50
  2.4. Instytucjonalno-prawne uwarunkowania udziału mieszkańców w procesach decyzyjnych
  54
  2.5. Bariery procesu partycypacji społecznej 59
  3. Wybrane instrumenty partycypacyjne w teorii i praktyce 61
  3.1. Konsultacje społeczne jako forma partycypacji społecznej 61
  3.2. Budżet partycypacyjny 75
  3.3. Inicjatywa lokalna 78
  4. Bariery wykorzystania instrumentów partycypacyjnych w zarządzaniu jednostkami samorządu
  terytorialnego 81
  Podsumowanie 82
  Participatory instruments for the management of local government units 85

  Marcin Feltynowski
  Systemy informacji przestrzennej – narzędzie partycypacyjnej polityki rozwoju lokalnego 87
  1. Istota lokalnej polityki rozwoju 87
  2. Polityka rozwoju lokalnego w kontekście koncepcji dobrego rządzenia 94
  2.1. Koncepcja good governance i jej zasady 94
  2.2. Partycypacja w polityce rozwoju lokalnego 99
  3. Systemy informacji przestrzennej wsparciem dla good governance 102
  3.1. Systemy informacji przestrzennej w podstawowej jednostce podziału terytorialnego 102
  3.2. Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w polityce rozwoju lokalnego 104
  Podsumowanie 109
  Spatial information systems – a participatory policy tool for local development 113

  Piotr Rzeńca
  Tematyzacja przestrzeni jako metoda zarządzania rozwojem lokalnym 115
  1. Przemiany współczesnej turystyki i jej wpływ na rozwój miast i regionów 115
  2. Rozwój nowych form turystyki tematycznej 119
  3. Tematyzacja przestrzeni jako instrument rozwoju i zarządzania obszarami 122
  3.1. Koncepcja procesów tematyzacji przestrzeni 122
  3.2. Charakterystyka obszarów tematycznych 126
  3.3. Typologie przestrzeni tematycznych 135
  4. Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu – case study przestrzeni tematycznej 137
  Podsumowanie 139

  Thematization of space as a management method for local development 140
  Agnieszka Rzeńca
  Zasobooszczędne gospodarowanie w jednostkach samorządu terytorialnego 143
  1. Ekologiczny wymiar procesów rozwoju 148
  2. Zielona gospodarka – współczesne wyzwania dla polityki rozwoju 148
  2.1. Zasoby przyrody i zasobooszczędne gospodarowanie 148
  2.2. Bioróżnorodność jako kapitał w procesach rozwoju 152
  3. W kierunku gospodarki niskoemisyjnej 157
  3.1. Istota gospodarki niskoemisyjnej 157
  3.2. Plany gospodarki niskoemisyjnej 160
  3.3. Instrumenty finansowe wspierające lokalne bezpieczeństwo energetyczne 162
  4. Ekoinnowacje i ekoinnowacyjność 165
  5. Klastry ekologiczne – budowanie partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju 170
  Podsumowanie 173
  Resource-efficient management of territorial units 178

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Nowoczesne metody i narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym”

  Tagi: , , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:
  8,90 zł
  9,90 zł
  Produkt niedostępny
  26,25 zł
  • PDF
  Ilość:
  Zaloguj się, aby dodać do listy życzeń