OKLEJKA

Nowe życie?

  Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945-1949)
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  416
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8142-030-3

  Opis produktu

  Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945–1949) – to ostatni tom z serii łódzkich judaików, sfinansowanej ze środków Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Projekt obejmował przebadanie literatury i kultury łódzkich Żydów w latach 1918–1950. O ile ta pierwsza data, oznaczająca odzyskanie niepodległości i utworzenie państwa polskiego, stanowi ważną cezurę w historii Polski i jej obywateli, którymi byli także mieszkańcy wyznania mojżeszowego, o tyle ta druga może wydawać się nieoczywista. Nic bowiem szczególnego nie wydarzyło się w roku 1950. W życiu łódzkiej gminy żydowskiej rok ten miał jednak znaczenie przełomowe, gdyż to właśnie wówczas – w wyniku wzmożonej emigracji z Polski do Izraela i innych krajów – większość mieszkańców żydowskiego pochodzenia opuściła Łódź. Była wśród nich duża grupa ocalonych z getta.

   

  Seria Judaica Łódzkie

  Sztetl, szund, bunt i Palestyna. Twórczość literacka Żydów w Łodzi 1900–1939

  Bałuty. Powieść o przedmieściu

  Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego

  Notatki z łódzkiego getta 1941–1944

  Oblicza getta. Antologia literatury z getta łódzkiego

  Komentarze

  Ten post dostępny jest także w języku: angielski

  Spis treści

  Wykaz skrótów IX

  Wstęp XIII
  Magdalena Ruta, Literatura jidysz w powojennej Łodzi – twórcy, teksty i konteksty XIII
  Ewa Wiatr, Życie kulturalne Żydów w Łodzi w latach 1945–1950 XXV
  Nota edytorska LIII

  Część 1. Jedna literatura żydowska 1
  Dawid Sfard, Na powrót naszych pisarzy [fragmenty] 1
  Odnowiony Związek Literatów i Dziennikarzy Żydowskich w Polsce (Łódź) 7
  Ber Mark, Jedna literatura żydowska 14

  Część 2. Wojna i Zagłada 19
  Getto 21
  Jeszaje Szpigel, W ciemności [fragment] 23
  Rachela Auerbach, Herszele (Danielewicz). Z cyklu: O tych, którzy zdołali umrzeć przed wysiedleniem 25
  Rywa Kwiatkowska, Nogi 32
  Dowid Hofnung, Złodziej 33
  Rywa Kwiatkowska, Między dwiema racjami (Opowiadanie gettowe) 36
  Jeszaje Szpigel, We-dibarto bom (Opowiadanie) [fragment] 47
  Ucieczka na Wschód 51
  Josef Okrutny, Pod dalekim niebem 53
  Guta Guterman, Nad brzegiem morza 61
  Awrom Zak, Do Warszawy 63
  Icchok Warszawski, Ojciec Dwojry 64
  Awrom Zak, Mój dzień 69
  Josef Okrutny, Życie 70
  Rachela Korn, Na skraju pustyni 77
  Elchonen Wogler, Jedyna 80
  Szlojme Berliński, Jelinowie (Opowiadanie) 82
  Rejzl Żychlińska, Miasteczko jest bardzo daleko 89
  Hadasa Rubin, Do żydowskiego żołnierza 90
  Rejzl Żychlinska, Przynieś mi krew wroga 91
  Binem Heller, A miesiąc już nisan w getcie w Warszawie… 92
  Binem Heller, Dziedzictwo 95
  Awrom Zak, Kwarantanna! 96
  Binem Heller, Nie z podroży w zaświaty 99

  Część 3. Polacy i Żydzi 101
  Efroim Kaganowski, Ostatnia droga (Rozdział opowiadania) 103
  Dowid Hofnung, Na dworcu 114
  Jeszaje Szpigel, Rodzina Lipszyców idzie do getta [fragment] 123
  Binem Heller, Pieśń Żyda z lasu 127
  Lejb Olicki, W pociągu 129
  Lejbl Kuperszmid, Pościel na bazarze 137
  Szmerke Kaczerginski, Pogrzeb kieleckich męczenników 138
  Chaim Grade, Kielce [fragmenty] 142
  Icchok Guterman, Ocalony (Rozdział opowiadania) 149
  Guta Guterman, Jak długo jeszcze trwać będzie to zło? 151

  Część 4. Na ruinach żydowskiej Polski 153
  Żałoba 155
  Awrom Suckewer, Pożegnanie 157
  Mojsze Grosman, Isroel Sztern 161
  Lejbl Kuperszmid, Płomyki latarenek 166
  Lejbl Kuperszmid, Spaleni młodzieńcy studiują święte wersety 167
  Mojsze Knaphejs, Skarga mojego ojca na cmentarzu przy Gęsiej [fragmenty] 169
  Rejzl Żychlińska, Moja siostra Chana 174
  Rejzl Żychlińska, Moje żydowskie oczy 175
  Awrom Zak, Moje miasteczko Indura 176
  Hadasa Rubin, Wiosna w tym roku… 178
  Chaim Lejb Fuks, Jisker!. 179
  Odrodzenie 181
  Hadasa Rubin, Modlitwa 183
  Icchok Guterman,W pustym mieście 184
  Chaim Grade, Przesłanie mojej matki 189
  Josef Okrutny, Powrót (Opowiadanie) 195
  Hadasa Rubin, Przemierzam ulice… 198
  Icchok Jonasowicz, Modlitwa 199
  Zostać czy wyjechać? 201
  Mendel Man, Wstrzymaj oddech… 203
  Rejzl Żychlińska, Kawałek ziemi 204
  Rejzl Żychlińska, Skrzypce 205
  Guta Guterman, Moja mama śpiewała piosenkę 206
  Apel pisarzy języka jidysz w Polsce do pisarzy języka jidysz w państwie Izrael 208
  Awrom Suckewer, Do Polski 211
  Michał Mirski, Fundamenty centrów kultury żydowskiej [fragmenty] 220
  Awrom Zak, Odnowiony Związek Literatów 222
  Binem Heller, Piosenka o szczęściu [fragmenty] 225
  Isroel Aszendorf, Tylko popiół 228

  Część 5. Polityka, pamięć, tożsamość 245
  Pamięć heroiczna i niepamięć słabych 247
  Awrom Zak, Pewnej nocy (Poemat dramatyczny w pięciu obrazach) 249
  Binem Heller, Ja ocalałem 265
  Isroel Aszendorf, Ten sam los 266
  Jeszaje Szpigel, Pożegnanie (Poemat dramatyczny) [fragmenty] 282
  Icchok Kanter, Traumatyczne przeżycia a literatura 286
  W obronie tożsamości 289
  Szlojme Lastik, Rozmowa z przyjacielem (o aktualnych problemach literatury) [fragmenty] 291
  Ber Mark, Światło z otchłani. Dwa zbiory opowiadań Jeszai Szpigla Malches-geto (Lodż 1947) i Sztern ibern getto (Paris 1948) [fragmenty recenzji] 297
  Dawid Sfard, Nowości książkowe w Polsce. „Malches-geto” Jeszai Szpigla, „Mała Biblioteka” wydawnictwa Nowe Życie [recenzja] 302
  Jeszaje Szpigel, Wprowadzenie [do tomu Un geworn iz licht (I stała się jasność) (Warszawa–Łódź 1949)] 304
  Szmuel Wilner, L. Kuperszmid: Flemlech in der nacht. Wydawnictwo Idisz Buch, Łódź 1949 [recenzja] 306
  Lejbl Kuperszmid, List do redakcji 309

  Krystyna Radziszewska, Posłowie 312
  Biogramy twórców 319
  Słowniczek terminów judaistycznych 337
  Bibliografia 343
  Indeks osób 351

  Komentarze

  Ten post dostępny jest także w języku: angielski

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Nowe życie?”