OKŁADKA_krzywe_DRUK

Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku

  Opis produktu

  Tom z serii „Podstawowe idee i koncepcje w geografii” pt. „Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku” zamyka cykl konferencji i powstałych na ich podstawie monografii naukowych poświęconych problematyce teoretyczno‐metodologicznej geografii. Zawarta w tomie treść nawiązuje do dyskusji o przyszłości geografii zarówno w aspekcie ogólnogeograficznym, jak i perspektywach rozwoju tej dyscypliny w Polsce. Całość podzielono na trzy części. Pierwsza z nich, zatytułowana „Dziesięć lat kolokwium teoretycznometodologicznego pt. „Podstawowe idee i koncepcje geografii” stanowi pewnego rodzaju podsumowanie dziesięciu spotkań, które odbyły się w latach 2004‐2012. Druga część, zatytułowana „Geografia jako dyscyplina naukowa i przedmiot edukacji – kondycja i dylematy rozwojowe” skupiona jest na bieżących problemach rozwojowych dyscypliny. Część trzecia pt. „Oblicza geografii człowieka” ma nieco inny, zawężony zakres tematyczny i dotyczy wybranych zagadnień w zakresie koncepcji badań i metodologii.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  I. Dziesięć lat kolokwium teoretyczno‐metodologicznego pt. „Podstawowe idee i koncepcje w geografii” 9
  Andrzej Suliborski, Geneza kolokwium, jego organizacja i efekty poznawcze 11
  Wiesław Maik, Dziesięć lat kolokwium teoretyczno‐metodologicznego – refleksje współorganizatora 25

  II. Geografia jako dyscyplina naukowa i edukacyjna – kondycja i dylematy rozwojowe 29
  Marek Degórski, Geografia jako dyscyplina naukowa uprawiana w Polsce. Jej stan i perspektywy 31
  Florian Plit, Dezintegracjia polskiej geografii. Wizja subiektywna 47
  Danuta Piróg, Studia na kierunku geografia z perspektywy absolwentów wkraczających na rynek pracy: propozycja metodologiczna i wyniki badań 61

  III. Oblicza geografii człowieka 77
  Wiesław Maik, Jaka jesteś i dokąd zmierzasz geografio człowieka 79
  Andrzej Suliborski, Koncepcja strukturalno‐funkcjonalna w geografii człowieka 103
  Marcin Wójcik, Koncepcja „przedstawień przestrzennych” (spatial representations) w geografii człowieka 123
  Bogumiła Lisocka‐Jaegermann, Geografia wobec krytycznej teorii społecznej: doświadczenia i perspektywy. Czy w Polsce potrzebujemy geografii krytycznej? 141
  Paulina Tobiasz‐Lis, Problem dysproporcji przestrzennych w badaniach geograficznych 159
  Karolina Dmochowska‐Dudek, Fotogrametria bliskiego zasięgu – nowe możliwości dla badań w geografii osadnictwa 173

  Komentarze

  Recenzje

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Nowe i stare perspektywy oraz ujęcia w geografii na przełomie XX i XXI wieku”

  Tagi: , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie