Promocja!
Niedbalski-Niepelnosprawnosc_Strona_1

Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością

  Od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej
  Autor:


 • Liczba stron:
  208
  Rok wydania:
  2019
  ISBN:
  978-83-8142-512-4
  e-ISBN:
  978-83-8142-513-1

Opis produktu

W publikacji przedstawiono ogólną sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce z perspektywy zmian o charakterze społecznym, gospodarczym i politycznym. Motywem przyświecającym powstaniu książki był przede wszystkim jej praktyczny i eksplanacyjny charakter. W zamyśle autora ma ona stanowić kompendium wiedzy z zakresu niepełnosprawności i osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza w wymiarze podejmowanych przez nie różnorodnych form aktywności.

Publikacja jest skierowana zarówno do przedstawicieli nauki, w tym przede wszystkim studentów i doktorantów, jak i praktyków, zwłaszcza zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej, instytucjach pomocowych, a także organizacjach pozarządowych, których głównym lub jednym z zasadniczych obszarów działania jest aktywizacja oraz społeczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

Rozdział I. Niepełnosprawność – definicje, klasyfikacje, rodzaje 13
1. Kształtowanie się i ewolucja pojęcia niepełnosprawności 13
2. Współczesne definicje niepełnosprawności 18
3. Modele niepełnosprawności 24
4. Rodzaje i przyczyny niepełnosprawności 29
5. Niepełnosprawność a choroba 41

Rozdział II. Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością w kontekście życia społecznego 49
1. Kategoria osób niepełnosprawnych na tle polskiego społeczeństwa – charakterystyka demograficzna 49
2. Postawy społeczeństwa polskiego wobec osób niepełnosprawnych 54
2.1. Problem wykluczenia i stygmatyzacji osób niepełnosprawnych 57
2.2. Procesy społecznej integracji i normalizacji 64
3. Postrzeganie siebie i otoczenia przez osoby niepełno- sprawne – realizacja idei podmiotowości i autonomii 70
4. Środowisko rodzinne (wobec) osób niepełnosprawnych 77

Rozdział III. Zabezpieczenie prawno-instytucjonalne osób niepełnosprawnych w Polsce 87

Rozdział IV. Wymiary i konteksty aktywności osób niepełnosprawnych 101

Rozdział V. Trudności i ograniczenia w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych 113
1. Bariery w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych 115
2. Opresyjność życia społecznego osób niepełnosprawnych 118

Rozdział VI. Wybrane formy aktywności osób niepełnosprawnych 125
1. Pobieranie nauki i udział w systemie edukacji 127
2. Wykonywanie pracy i aktywność w sferze zawodowej 137
3. Uprawianie sportu i realizowanie się w aktywności fizycznej 149
4. Działalność artystyczna oraz udział w sferze sztuki i kultury 163
5. Działalność obywatelska i społecznikowska 171

Zakończenie 181
Bibliografia 187
Akty Prawne 203
Summary 205
Nota o Autorze 207

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Niepełnosprawność i osoby z niepełnosprawnością”

Tagi: , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:

Na stanie

39,90 zł35,90 zł
Ilość: