Promocja!
michalak_modele_biznesu

Modele biznesu przedsiębiorstw

  Analiza i raportowanie
  Autor:


 • Liczba stron:
  284
  Rok wydania:
  2016
  ISBN:
  978-83-8088-432-8
  e-ISBN:
  978-83-8088-433-5

Opis produktu

W warunkach nieciągłości zmian w otoczeniu, rosnącej presji konkurencji i konieczności poszukiwania efektywnych rozwiązań kreujących wartość dodaną dla interesariuszy koncepcja modelu biznesu staje się coraz bardziej atrakcyjnym podejściem do zintegrowanego zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwem. Niniejsza publikacja – jako jedna z pierwszych w polskim piśmiennictwie – jest poświęcona kompleksowej analizie modeli biznesu przedsiębiorstw, a także odzwierciedleniu mechanizmów ich funkcjonowania w sprawozdaniach finansowych i raportach biznesowych. Zostały tu przedstawione zarówno popularne, jak i mniej znane metody analizy modeli biznesu: szablon modelu biznesowego (business model canvas) A. Osterwaldera i V. Pigneura, trójkąt modelu biznesu O. Gassmana, analiza struktury strategicznego systemu audytu i mapy wartości. Zaproponowano oraz zilustrowano na przykładach sposoby oceny trwałości modelu biznesu z trzech perspektyw: ekonomicznej, społecznej i ekologicznej, a także scharakteryzowano czynniki utrudniające zmianę konstrukcji modeli biznesu.

Ponadto, w książce można znaleźć analizy wpływu modeli biznesu na kształtowanie obrazu jednostki w rachunkowości zarządczej i finansowej oraz zakresu informacji generowanych w różnego typu raportach, również zintegrowanych. W celu wzbogacenia rozważań koncepcyjnych zamieszczono wyniki badań empirycznych dotyczące treści rocznych raportów spółek notowanych na London Stock Exchange, zintegrowanych raportów wybranych spółek z Holandii, Niemiec, Hiszpanii i Polski, a także dziesięć studiów przypadków opisujących debiuty i dalsze losy spółek na alternatywnym rynku papierów wartościowych NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu prezentacji modeli biznesu w dokumentach informacyjnych.

Publikacja jest adresowana do pracowników naukowych, menedżerów przedsiębiorstw, analityków biznesu, studentów z wyższych roczników studiów i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zarządzania.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7
1. Modele biznesu – istota i klasyfikacje 13
1.1. Model biznesu – pojęcie i zastosowanie 13
1.2. Klasyfikacje modeli biznesu 25
2. Analiza modeli biznesu 67
2.1. Metody analizy modeli biznesu 67
2.2. Elementy modeli biznesu i zależności między nimi 79
2.3. Trwałość modeli biznesu a trwałość przedsiębiorstwa 100
2.4. Spójność modeli biznesu 116
2.5. Atrakcyjność inwestycyjna modeli biznesu 117
3. Raportowanie modeli biznesu 123
3.1. Wprowadzenie 123
3.2. Odwzorowanie modeli biznesu w rachunkowości finansowej 125
3.3. Odwzorowanie modeli biznesu w rachunkowości zarządczej 138
3.4. Rekomendacje dotyczące raportowania modeli biznesu 149
3.5. Porównanie wytycznych Rady ds. Sprawozdawczości Finansowej (FRC) i Międzynarodowej Rady ds. Raportowania Zintegrowanego (IIRC) 194
4. Prezentacja modeli biznesu w dokumentach informacyjnych spółek notowanych na rynku NewConnect 199
4.1. Rynki alternatywne – geneza i specyfika funkcjonowania 199
4.2. Prezentacja modeli biznesu w raportach wybranych spółek notowanych na rynku NewConnect – opisy przypadków 206

Zakończenie 253
Bibliografia 265
Spis tabel 279
Spis rysunków 282

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Modele biznesu przedsiębiorstw”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
40,41 zł
44,90 zł
22,45 zł
 • PDF
Ilość: