Promocja!
Barczyk-Miraże_okładka

Miraże natury i architektury

  Prace naukowe dedykowane Profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi
  Redaktor:
 • ,


 • Liczba stron:
  692
  Rok wydania:
  2021
  ISBN:
  978-83-8220-665-4
  e-ISBN:
  978-83-8220-666-1
  Koedycja:
  Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego

Opis produktu

Przekazujemy w Państwa ręce księgę dedykowaną Profesorowi Tadeuszowi Bernatowiczowi – wybitnemu badaczowi dziejów architektury i sztuki nowożytnej. Artykuły autorstwa uznanych naukowców z wielu różnych ośrodków zostały ujęte w ramach sześciu rozdziałów, podejmujących problematykę m.in. radzivilianów, mecenatu królewskiego i magnackiego, konserwacji architektury, jak i sztuki nowoczesnej. Wszechstronność tematów w znakomity sposób odzwierciedla bogactwo zainteresowań samego Jubilata. Chcieliśmy naszym tomem uhonorować Profesora i uczcić 65. rocznicę urodzin tego wspaniałego naukowca i dydaktyka. Profesor Tadeusz Bernatowicz od wielu lat jest związany z łódzkim ośrodkiem. Z tego też względu zdecydowaliśmy się w tytule niniejszej publikacji przywołać nazwę jednego z przedmiotów prowadzonych przez Profesora w Instytucie Historii Sztuki UŁ.

Komitet redakcyjny

Komentarze

Spis treści

Tabula gratulatoria 8
Słowo wstępne 11

Artystyczne radziviliana 13

Anna Sylwia Czyż — Pompa funebris Halszki z Radziwiłłów, żony Lwa Sapiehy. Na marginesie badań nad kościołem pw. Michała Archanioła w Wilnie 15
Irena Rolska — Eques Hierosolimi tanus. Mirski portret wojewody wileńskiego Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła „Sierotki” (1540-1616) 27
Jarosław Pietrzak — Czarny orzeł i św. Michał Archanioł jako psychopomposy. O symbolicznym znaczeniu malowideł w kaplicy tzw. Radziwiłłowskiej w kościele św. Anny w Białej Podlaskiej 35
Piotr Jamski — Laudate eum in cimbalis jubilationis, czyli o dzwonach radziwiłłowskiej Ołyki 67
Uladzimir Karalenak — Parki Radziwiłłów w epoce saskiej 93

Z badań nad sztuką XVII stulecia 101

Jerzy Miziołek — Archeologia wazowskich triumfów. Kilka uwag o zaginionym obrazie Tomasza Dolabelli 103
Renata Sulewska — Narys twierdzy i sfera armilarna w epitafium Adama Freytaga w Kiejdanach 121
Piotr Gryglewski — Urbs Piotricovia. O pewnym widoku miasta z dzieła Samuela Pufendorfa 137
Zbigniew Bania — Dwór Macieja i Jana Wawrzyńca Wodzickich przy Miodowej w Warszawie około 1670 roku 155
Ryszard Szmydki — Udział Gdańska w zakupach niderlandzkich tapiserii do Polski pod koniec XVI i w XVII wieku 161

Wokół króla i magnaterii 173

Andrzej Betlej — Przy odgłosie ustawicznym 175
Hanna Osiecka-Samsonowicz — O weselu książąt Lubomirskich w Połonnem (1755). Cukrowych trionfi i fajerwerkach Jana de Witte 193
Jakub Sito — Pałac królewski na Króliczej Górze w świetle nieznanych materiałów ikonograficznych 207
Alina Barczyk — Bieliny nad Sanem. Założenie dworskie w czasach Elżbiety z Wiśniowieckich Zamoyskiej i jej spadkobierców 221
Piotr Ługowski — Kaffehauz Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach 245

Nowożytne sacrum 257

Piotr Krasny, Michał Kurzej — Figury ludzkie i anielskie jako elementy podpór architektonicznych w sztuce sakralnej w Mediolanie po Soborze Trydenckim. Geneza, symbolika, funkcje 259
Katarzyna Wardzyńska, Michał Wardzyński — Barokowa kazalnica w Rodowie (niem. Groß Rohdau/Rodau) pod Prabutami (Riesenburg). Przykład recepcji katolickich wzorów flamandzkich w rzeźbie luterańskiej w Prusach Wschodnich 283
Karol Guttmejer — Kościół Bernardynów na Czerniakowie. Dwie fazy projektowania i budowy 307
Piotr Oszczanowski — Wrocławska Immaculata 319
Karolina Stanilewicz — Zabytki hafciarstwa polskiego XVII i XVIII wieku w prymasowskiej kolegiacie w Łowiczu 329
Agata Dworzak — Kilka uwag o fasadzie kościoła Bernardynów w Dukli 343

Malarskie programy ikonograficzne 359

Jacek Kowalski — Korona i kolczuga. O ikonograficznej innowacji czasów Jana Kazimierza 361
Urszula Mazurczak — Krajobraz idealny, krajobraz realny. Antropologia krajobrazu zdarzeń i przyrody malarstwa włoskiego końca XIII i I połowy wieku XIV 373
ks. Andrzej Witko — Juana de Valdesa Leala malowidła w sewilskim kościele Los Venerables 409
Ewa Kubiak — Kult i wyobrażenia świętej Róży z Limy w okresie kolonialnym w Cusco i regionie 423

Historia architektury i jej konserwacja 445

Jarosław Jarzewicz — Gotyk jako renesans 447
Ryszard Mączyński — Czy architekt Stanisław Zawadzki został generałem? 465
Krzysztof Stefański — Kaplica w Szydłowie. Dzieło Antoniego Wiwulskiego 483
Aleksander Andrzejewski — Fortalicja w Gorzkowicach, zabytek zrewitalizowany 501
Katarzyna Schatt-Babińska — Odbudowa zabytkowego obiektu. Zarys problematyki 517
Daria Rutkowska-Siuda — Kościół w Górach Wysokich. Historia budowy i konserwacja 531

Sztuka w dobie nowoczesności 543

Eleonora Jedlińska — Caravaggio – Bacon w Galleria Borghese 545
Agnieszka Świętosławska — Wszystkie pasje Juliusza Wysłobockiego. Karteczka z dziejów lwowskiego życia artystycznego pierwszej połowy XIX wieku 557
Piotr Kibort — Rotunda w muzeum – przypadek polski 577
Małgorzata Rozbicka — Reprezentacja architektury pierwszego dziesięciolecia II RP w Dziale Sztuki Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 roku 591
Katarzyna Nowakowska-Sito — Czy Polska leży nad Morzem Śródziemnym? 607
Dominika Łarionow — Obraz Jacksona Pollocka w teatrze, czyli sztuka abstrakcyjna na scenie 621

Publikacje profesora Tadeusza Bernatowicza do 2020 roku włącznie 635

Spis ilustracji 641

Indeks osób 659

Indeks miejscowości 685

Komentarze

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Miraże natury i architektury”

Tagi: , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
53,90 zł
64,90 zł
29,95 zł
 • PDF
Ilość: