Promocja!
9d3a369f8e451be37fb28a7898fa6acf

Międzypokoleniowe uczenie się

  Redaktor:


 • Liczba stron:
  178
  Rok wydania:
  2014
  ISBN:
  978-83-7969-303-0
  e-ISBN:
  978-83-7969-723-6
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Międzypokoleniowe uczenie się jest zjawiskiem naturalnym, a przez to wszechobecnym, lecz społecznie „niewidzialnym”. Oznacza to, że występuje w większości sytuacji społecznych, takich jak chociażby wychowanie czy socjalizacja, choć z drugiej strony, samo pojęcie jest jeszcze mało znane, słabo rozpoznane w publikacjach o charakterze naukowym (…).

  Źródeł nieobecności w świadomości zjawiska międzypokoleniowego uczenia można dopatrywać się w wielu czynnikach. Jednym z nich jest segregacja społeczeństw ze względu na wiek, która zaczyna się już od najmłodszych lat życia jednostki. Najlepiej widać to na przykładzie edukacji, w której podział ten utrzymuje się aż do okresu starości. Instytucjonalnie zorganizowany bieg życia jednostki daje niewiele możliwości doświadczania zjawiska międzypokoleniowego uczenia się, ponieważ człowiek najczęściej przebywa w grupie rówieśniczej, począwszy od przedszkola, a skończywszy na uniwersytetach trzeciego wieku (…).

  Przygotowanie gruntu umożliwiającego przebicie się zjawiska międzypokoleniowego uczenia się do świadomości opinii publicznej (uczenie nieformalne) w dużej mierze zależy od kontekstu formalnego, który potrafi zdiagnozować, zdefiniować oraz nadać odpowiedni sposób percepcji tego zjawiska, czyniąc go „widzialnym”. Zadanie to wypełniają artykuły, opracowania oraz badania nad szeroko rozumianą międzypokoleniowością, które w Polsce mają już swoją historię. Rolę taką pełnić może przedłożona publikacja, która jest zbiorem autorskich badań oraz refleksji na temat międzypokoleniowego uczenia się. W żadnej mierze nie pretenduje do całościowego ujęcia tego zagadnienia. Jest kolejnym przyczynkiem w nowo rozpoznawanym polu badawczym. Kolejne artykuły poszerzają nie tylko listę obszarów, lecz także specyficzne ujęcia uczenia się w wymiarze międzypokoleniowym.

  Fragment ze Wstępu

  Komentarze

  Ten post dostępny jest także w języku: angielski

  Spis treści

  Marcin Muszyński, Międzypokoleniowe uczenie się – wprowadzenie 7
  – Intergenerational Learning – Introduction 19

  Marcin Rojek, Międzypokoleniowe uczenie się w kontekście badania historii życia 21
  – Intergenerational Learning in the Context of Life History Research 36

  Lucyna Telka, Wyobraźnia społeczna wychowawcy – perspektywa pedagogiki społecznej 37
  – Sociological Imagination of an Educator – Social Education Perspective 46

  Ryszard Kałużny, Międzypokoleniowe uczenie się w refleksyjnym dialogu dziadków i wnuków 47
  – Intergenerational Learning in a Reflexive Dialogue between Grand-parents and Grandchildren 55

  Magdalena Sasin, Międzypokoleniowy przekaz zainteresowań na przykładzie zainteresowań sztuką 57
  – Intergenerational Transfer of Interests on the Example of an Interest in Arts 74

  Elżbieta Woźnicka, Seniorzy lubią blogi – międzypokoleniowy wymiar pisania pamiętników w Internecie 75
  – Seniors Like Blogs – Intergenerational Dimension of Writing Diaries on the Internet 88

  Renata Maciejewska, Tradycja jako przedmiot przekazu międzygeneracyjnego w dawnych społecznościach wiejskich 89
  – Tradition as a Subject of Intergenerational Transfer in Rural Communities in the Past 98

  Małgorzata Szokalak, Międzypokoleniowy dialog a wartości religijne w radiowych homiliach biskupa Józefa Zawitkowskiego 99
  – Intergenerational Dialogue vs. Religious Values in Radio Homilies of Bishop Józef Zawitkowski 107

  Hanna Solarczyk-Szwec, Pokolenia andragogów w Niemczech 109
  – Generations of Andragogists in Germany 117

  Renata Konieczna-Woźniak, „Młodzi nauczyciele” a budowanie międzypokoleniowych relacji 119
  – “Young Teachers” and Building an Intergenerational Relationships) 129

  Anna Sladek, Zdrowie jako obszar uczenia się (między)pokoleniowego 131
  – Health as (Inter)generational Field Learning 145

  Dorota Nawrat, Uczenie się międzypokoleniowe w środowisku pracy – wybrane strategie i metody 147
  – Intergenerational Learning in the Workplace – Selected Strategies and Methods) 166

  Agata Matuszewska, Mentoring w przedsiębiorstwach na przykładzie łódzkiej instytucji finansowej 167
  – Mentorship in Companies on the Example of a Financial Institution in Łódź 175

  Autorzy 177

  Komentarze

  Ten post dostępny jest także w języku: angielski

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Międzypokoleniowe uczenie się”

  Tagi: , , , ,