Zasina-Miasta studentow

Miasta studentów – miasta konsumentów

  Zachowania konsumenckie studentów w rozwoju Łodzi i Turynu
  Autor:


 • Liczba stron:
  30
  Rok wydania:
  2020
  ISBN:
  978-83-8220-094-2
  e-ISBN:
  978-83-8220-095-9

  Opis produktu

  Umasowienie szkolnictwa wyższego zapewniło miastom dostęp do nowej, licznej grupy konsumentów – studentów. W konsekwencji wiele ośrodków akademickich przeistoczyło się w ostatnich dekadach w swoiste „miasta studentów”. Struktury gospodarcze i przestrzenne takich miast funkcjonują i rozwijają się dzięki zaspokajaniu potrzeb konsumenckich młodzieży akademickiej. Biorcami rosnącej populacji studentów okazały się jednak nie tylko ośrodki o ugruntowanej tradycji akademickiej, ponieważ studenci stali się także użytkownikami miast zdominowanych niegdyś przez produkcję przemysłową.

  W książce przedstawiono szeroko zakrojone studium porównawcze dwóch poprzemysłowych miast akademickich – Łodzi i Turynu – w którym kluczowe znaczenie przypisano badaniu ankietowemu nad zachowaniami konsumenckimi studentów. Miało ono na celu określenie roli tych zachowań w rozwoju gospodarczym i przestrzennym obu ośrodków. Analizie poddano trzy wymiary zachowań konsumenckich studentów – gospodarczy, przestrzenny i czasowy – na rynkach edukacyjnym, mieszkaniowym, handlowym, transportowym, gastronomicznym oraz usług czasu wolnego.

  Komentarze

  Spis treści

  Wykaz skrótów 7

  Wprowadzenie 9
  Miasta studentów – miasta konsumentów. Problem badawczy 9
  Metodologia badań 15
  Struktura pracy 18

  Rozdział 1. Zachowania konsumenckie studentów jako użytkowników współczesnych miast akademickich 21
  1.1. Pojęcie zachowań konsumenckich studentów 21
  1.2. Wymiar gospodarczy zachowań konsumenckich studentów w miastach akademickich 23
  1.2.1. Zachowania konsumenckie studentów w sferze zakwaterowania 23
  1.2.2. Zachowania konsumenckie studentów w sferze czasu wolnego 28
  1.2.3. Zachowania konsumenckie studentów w pozostałych sferach 30
  1.3. Wymiar przestrzenny zachowań konsumenckich studentów 36
  1.3.1. Konfiguracje przestrzenne aktywności studentów w miastach akademickich 36
  1.3.2. Zjawiska studentyfikacji i destudentyfikacji 40
  1.4. Wymiar czasowy zachowań konsumenckich studentów 46
  1.5. Cechy studentów różnicujące ich zachowania konsumenckie 48

  Rozdział 2. Zachowania konsumenckie studentów w gospodarce i przestrzeni Łodzi 55
  2.1. Specyfika Łodzi jako poprzemysłowego miasta akademickiego 55
  2.2. Charakterystyka próby badawczej 64
  2.3. Wielkość, struktura i źródła finansowania wydatków konsumenckich studentów w Łodzi 66
  2.4. Wymiar gospodarczy, przestrzenny i czasowy zachowań konsumenckich studentów w Łodzi 69
  2.4.1. Studenci jako uczestnicy rynku edukacyjnego 69
  2.4.2. Studenci jako uczestnicy rynku mieszkaniowego 73
  2.4.3. Studenci jako uczestnicy rynku usług czasu wolnego 86
  2.4.4. Studenci jako uczestnicy rynku gastronomicznego 101
  2.4.5. Studenci jako uczestnicy rynku handlowego 106
  2.4.6. Studenci jako uczestnicy rynku transportowego 111
  2.5. Ramy czasowe pobytu studentów w Łodzi 115
  2.5.1. Pobyt studentów w mieście w trakcie kształcenia akademickiego 115
  2.5.2. Związki studentów z miastem po ukończeniu kształcenia akademickiego 118

  Rozdział 3. Zachowania konsumenckie studentów w gospodarce i przestrzeni Turynu 121
  3.1. Specyfika Turynu jako poprzemysłowego miasta akademickiego 121
  3.2. Charakterystyka próby badawczej 130
  3.3. Wielkość, struktura i źródła finansowania wydatków konsumenckich studentów w Turynie 132
  3.4. Wymiary gospodarczy, przestrzenny i czasowy zachowań konsumenckich studentów w Turynie 135
  3.4.1. Studenci jako uczestnicy rynku edukacyjnego 135
  3.4.2. Studenci jako uczestnicy rynku mieszkaniowego 139
  3.4.3. Studenci jako uczestnicy rynku usług czasu wolnego 150
  3.4.4. Studenci jako uczestnicy rynku gastronomicznego 165
  3.4.5. Studenci jako uczestnicy rynku handlowego 169
  3.4.6. Studenci jako uczestnicy rynku transportowego 175
  3.5. Ramy czasowe pobytu studentów w Turynie 178
  3.5.1. Pobyt studentów w mieście w trakcie kształcenia akademickiego 178
  3.5.2. Związki studentów z miastem po ukończeniu kształcenia akademickiego 180

  Rozdział 4. Rola zachowań konsumenckich studentów w rozwoju gospodarczym i przestrzennym Łodzi i Turynu. Analiza porównawcza 183

  Zakończenie 205
  Synteza wyników 205
  Rekomendacje dla polityki miejskiej 209

  Podziękowania 213
  Bibliografia 215
  Spis fotografii 227
  Spis map 229
  Spis rysunków 231
  Spis tabel 233
  Spis wykresów 235
  Załączniki 237
  Summary in English 245
  Riepilogo in italiano 249

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Miasta studentów – miasta konsumentów”

  Tagi: , , , , , , ,