OKŁADKA_Szczukocki_METROLOGIA

Metrologia i chemometria w analityce środowiska

  Opis produktu

  Jednymi z najistotniejszych elementów wykształcenia chemika są umiejętności prawidłowego prowadzenia pomiarów, jak i interpretacji uzyskanych wyników.

  Badania analityczne prowadzone są za pomocą nowoczesnych technik pomiarowych, które skracają czas analiz i dostarczają dużych ilości wyników. Metrologia i walidacja to wciąż rozwijające się dziedziny, łączące wiedzę z zakresu chemii analitycznej i fizycznej, matematyki, statystyki. Pozwalają one na weryfikację uzyskiwanych danych i umożliwiają porównywanie ich między laboratoriami.

  Obszerne zbiory danych pomiarowych są trudne do efektywnej interpretacji. Z pomocą przychodzi tu chemometria – nowa dziedzina wiedzy, która zajmuje się wydobywaniem użytecznych informacji z wielowymiarowych danych pomiarowych, bazując na metodach m. in. statystyki i matematyki. Skrypt skierowany jest głównie do studentów kierunków chemicznych i przyrodniczych, ale będzie przydatny również tym wszystkim, którzy w swoim życiu zawodowym wykonują pomiary chemiczne oraz zajmują się interpretacja uzyskanych wyników badań.

  Komentarze

  Spis treści

  WSTĘP Dominik Szczukocki, Barbara Krawczyk 7

  METROLOGIA I WALIDACJA Monika Skowron-Jaskólska 9
  1 SPÓJNOŚĆ POMIAROWA 14
  2 MATERIAŁY ODNIESIENIA 17
  3 KALIBRACJA 19
  4 WALIDACJA 25
  5 NIEPEWNOŚĆ POMIARU 30
  6 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, BADANIA MIĘDZYLABORTORYJNE 37
  7 BIBLIOGRAFIA 40

  CHEMOMETRIA Janusz Kupis 41
  1 WPROWADZENIE 42
  1.1 POCZĄTKI I ROZWÓJ CHEMOMETRII 43
  1.2 OBSZARY WYKORZYSTANIA METOD DATA MINING 46
  1.3 CECHY METOD CHEMOMETRYCZNYCH 49
  2 KONTROLA DANYCH 52
  2.1 DOKUMENTACJA 52
  2.2 KONTROLA POPRAWNOŚCI DANYCH 54
  2.2.1 Rozkład pojedynczej zmiennej, wartości odstające 54
  2.2.2 Korelacje między zmiennymi 60
  2.2.3 Skalowanie, autoskalowanie (standaryzacja) zmiennej 63
  3 MODELOWANIE ZALEŻNOŚCI – KALIBRACJA 66
  3.1 MODELE NUMERYCZNE 68
  3.2 PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ 72
  3.3 PLANY OPTYMALNE 74
  3.4 PLANY CZYNNIKOWE 2M 79
  3.5 OCENA MODELU 83
  3.6 PRZYKŁAD OCENY MODELU OPARTEGO O PLAN DOŚWIADCZEŃ 23 86
  3.6.1 Istotność modelu i rozkład reszt 93
  3.6.2 Adekwatność modelu 96
  3.6.3 Zdolność prognostyczna modelu 98
  4 ANALIZA GŁÓWNYCH SKŁADOWYCH 102
  4.1 WEKTORY I WARTOŚCI WŁASNE 104
  4.2 PRZYKŁAD PCA Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA STATISTICA 107
  4.3 INTERPRETACJA WYNIKÓW ANALIZY GŁÓWNYCH SKŁADOWYCH 114
  4.4 ANALIZA PRZESTRZENI OBIEKTÓW 119
  5 ANALIZA SKUPIEŃ 123
  5.1 ANALIZA PODOBIEŃSTWA (CLUSTER ANALYSIS) 124
  5.1.1 Podobieństwo zmiennych 128
  5.1.2 Podobieństwo obiektów 134
  5.2 KLASYFIKACJA 136
  5.2.1 Nadzorowane rozpoznawanie wzorców 137
  5.2.2 Metody klasyfikacji 140
  6 BIBLIOGRAFIA 153

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Metrologia i chemometria w analityce środowiska”

  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie