Kolodziejczak-Metody i techniki

Metody i techniki zarządzania

  Opis produktu

  Publikacja stanowi ważny wkład w rozwój praktyki gospodarczej. Zawiera zestawienie istotnych metod i technik zarządzania organizacjami w sekwencji – od teorii do praktyki i od praktyki do teorii. Takie dwukierunkowe podejście zachęca do sięgania po literaturę przedmiotu, aby dociekać, badać, konsultować, czerpać wiedzę z publikacji takich, jak ta. Czytelnik może w ten sposób poznać istotne oraz potrzebne do zarządzania organizacją idee, pomysły i adekwatne rozwiązania.

  Książka jest interesującą lekturą zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z zarządzaniem organizacją, jak i dla wieloletnich menedżerów. Patrząc okiem laika, może być czasami niezrozumiała, ale dla tych, którzy chcą poznać wybrane metody i techniki zarządzania, stanowi źródło inspiracji do poszerzania wiedzy tematycznej. Składa się z trzech części dotyczących problemów, procesów, systemów i podsystemów zarządzania, co jest ciekawą formą wprowadzenia do analizy porównawczej własnych doświadczeń każdego kierownika, menedżera czy osoby odpowiedzialnej za realizację celu.

  Polecam tę publikację każdemu, ponieważ skłania do refleksji na temat zmieniającego się świata i uczy nowych metod radzenia sobie z tą zmiennością. Szczególnie warto ją zaproponować studentom kierunków menedżerskich, ponieważ niebawem będą przyszłymi menedżerami, a także kierownikom, bowiem na co dzień prowadzą organizacje do celu, czyli do zaplanowanego sukcesu.

  Piotr Maciejewski
  kierownik magazynów WKiZB S.A.
  koordynator magazynów Grupy Atlas sp. z o.o.

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  Część I. Wstęp do dyskusji o etyczno-metodologicznych problemach badań w naukach o zarządzaniu 9

  Marek Matejun – Dylematy etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu 11
  Ethical dilemmas in research work in the discipline of management sciences 27
  Magdalena Zalewska-Turzyńska – Od teorii systemów do teorii złożoności – o różnorodności metod zarządzania organizacjami 29
  From system theory to complexity theory – on the diversity of organization management methods 48

  Część II. Wybrane problemy zarządzania procesami organizacyjnymi 49

  Janusz Czekaj – Metody etatyzacji jako instrument racjonalizacji zatrudnienia w podsystemie zarządzania na przykładzie przedsiębiorstwa użyteczności publicznej 51
  The methods of job security system as an instrument for employment rationalization in the management subsystem on the example of a public utility company 69
  Hubert Obora – Integracja podejść lean i agile w zarządzaniu łańcuchem dostaw 71
  Integration of lean and agile approaches in supply chain management 87
  Maciej Walczak – Optymalizacja rozmieszczenia stanowisk w komórce U-kształtnej z zastosowaniem programowania sieciowego i metody trójkątów Schmigalli 89
  Layout optimization in a U-shaped cell using network analysis and the Schmigalla triangular method 105
  Tomasz Kafel – Metoda SCAMPER jako skuteczne narzędzie projektowania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych 107
  The SCAMPER method as an effective tool for designing innovative organizational solutions 124
  Beata Glinkowska-Krauze – Internacjonalizacja firm w Polsce z sektora mikro i małych przedsiębiorstw – istota, formy, sposoby 125
  Internationalization of companies in Poland from the micro and small enterprise sector – the essence, forms, methods 139

  Część III. Elementy zarządzania podsystemem społecznym organizacji 141

  Małgorzata Tyrańska – Metoda wielokryterialnej analizy porównawczej systemów oceny kompetencji kadry menedżerskiej 143
  The method of multi-criteria comparative analysis of management staff competency assessment systems 158
  Maciej Malarski – System wynagradzania – wybrane aspekty pomiaru efektywności 159
  Remuneration system – selected aspects of measuring effectiveness 168
  Anna Wdowiak – Motywowanie pracowników w zwinnych zespołach projektowych 169
  Motivating employees in agile teams 191
  Piotr Pilch – Problemy konceptualizacji i operacjonalizacji pojęcia sukcesu zawodowego 195
  Problems of conceptualization and operationalization of professional success 212
  Piotr Mikosik – Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji zespołowych – metody i narzędzia 215
  Problem solving and making team decisions – methods and tools 230

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Metody i techniki zarządzania”

  Tagi: , , , , ,