Baranska-Szmitko-Metody badania

Metody badania komunikacji i mediów

  Perspektywa teoretyczna i analityczna
  Redaktor:


 • Liczba stron:
  330
  Rok wydania:
  2021
  ISBN:
  978-83-8220-429-2
  e-ISBN:
  978-83-8220-430-8

  Opis produktu

  Metody badania komunikacji i mediów to pierwsza w Polsce publikacja naukowa, w której nie tylko wyczerpująco scharakteryzowano wybrane metody nauk o komunikacji i mediach, lecz także precyzyjnie i przystępnie pokazano ich zastosowanie w praktyce badawczej. W opisie każdej metody w rozdziale teoretycznym przedstawiono założenia i postulaty metodologiczne, a w rozdziale praktycznym zilustrowano je poprzez analizy materiałów z prasy, radia, telewizji, Internetu lub szeroko rozumianego dyskursu publicznego.

  Na polskim rynku wydawniczym brakuje monografii metodologicznych, poświęconych analizie mediów i zapośredniczonej technologicznie komunikacji, które miałyby charakter praktyczny oraz ukazywałyby sposoby badania na materiale empirycznym. Prezentowana książka tę lukę satysfakcjonująco wypełnia. Istotne i wartościowe jest również podjęcie przez Autorki i Autorów próby używania metod wypracowanych w innych naukach społecznych i humanistyce oraz dopasowania ich do celów poznawczych nauk o komunikowaniu, czym z sukcesem wpisują się w tendencje metodologicznego rozwoju tych nauk.

  Publikacja może zainteresować medioznawców i komunikologów, a także badaczy analizujących media z wnętrza innych paradygmatów badawczych (takich jak językoznawstwo, kognitywistyka, antropologia, socjologia). Atrakcyjna będzie również dla studentów i doktorantów kierunków medioznawczych i okołomedialnych, stanowi bowiem przewodnik użyteczny, napisany zrozumiale i przystępnie.

  Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz

  Komentarze

  Spis treści

  Wstęp 7

  CZĘŚĆ I. BADANIE MEDIÓW TRADYCYJNYCH 13
  1. Analiza retoryczna tekstu prasowego 15
  1.1. (Neoklasyczna) analiza retoryczna George’a A. Kennedy’ego w perspektywie medioznawczej – Monika Worsowicz 15
  1.2. Jarosław Kurski, Prezydent Obywateli – analiza retoryczna – Monika Worsowicz 31
  2. Retoryczna analiza reportażu telewizyjnego 55
  2.1. Retoryczna perspektywa badawcza reportażu telewizyjnego – uwagi teoretyczne – Bogumiła Fiołek-Lubczyńska 55
  2.2. Od pomysłu do realizacji. Retoryczna analiza telewizyjnego filmu dokumentalnego Michała Fajbusiewicza i Waldemara Piaseckiego pt. Moja Misja – Krzysztof Grzegorzewski 68
  3. Metoda komunikatywistyczna w analizie genologicznej 91
  3.1. Podstawy komunikatywistycznej analizy genologicznej – Rafał Siekiera 91
  3.2. Komunikatywistyczna analiza genologiczna w praktyce na przykładzie badania telewizyjnych serwisów informacyjnych – Rafał Siekiera 127
  4. Metoda krytyczna Edmunda Feldmana w badaniu dzieł radiowych 157
  4.1. Przełożenie metod badania sztuk wizualnych na sztukę audialną – metoda krytyczna Edmunda Feldmana w badaniu artystycznego dzieła radiowego – Natalia Kowalska-Elkader 157
  4.2. Reportaż artystyczny, słuchowisko eksperymentalne i eksperyment radiowy analizowane metodą krytyczną Edmunda Feldmana – Natalia Kowalska-Elkader 168
  5. Technika analizy artystycznych gatunków radiowych 177
  5.1. Technika analizy i sposób opisu artystycznych gatunków radiowych – Joanna Bachura-Wojtasik i Kinga Sygizman 177
  5.2. Dokument(alność) a kreacyjność artystycznych audycji radiowych autorstwa Katarzyny Michalak i Marty Rebzdy – Joanna Bachura-Wojtasik i Kinga Sygizman 187

  CZĘŚĆ II. BADANIE KOMUNIKACJI – INTERDYSCYPLINARNIE 201

  6. Metoda komunikatywistyczna w badaniu ideologii 203
  6.1. Konstruowanie profilu ideologicznego jako metoda badania dyskursu politycznego – Anita Filipczak-Białkowska 203
  6.2. Eklektyzm ideologiczny partii politycznych, czyli profil ideologiczny w praktyce – Anita Filipczak-Białkowska 234
  7. Metoda triangulacji quasi-eksperymentu i analizy dyskursu w celu badania wizerunku komunikowanego werbalnie 253
  7.1. Dyskursywna analiza wizerunku realizowana na materiale empirycznym – Anna Barańska-Szmitko 253
  7.2. Wizerunek Wojciecha Drewniaka w jego książkach Historia Bez Cenzury. Dyskursywna analiza cech wizerunkowych „pasjonat” oraz „ma dużą wiedzę historyczną” – Anna Barańska-Szmitko 282
  8. Metoda studium przypadku w badaniach komunikacji 309
  8.1. Studium przypadku jako metoda badania procesów zachodzących w komunikacji społecznej – Błażej Filanowski 309
  8.2. Badanie performansu kulturowego jako czynnika wpływającego na selekcję informacji przez media – Błażej Filanowski 317

  Indeks rzeczowy 327
  Noty o autorach 331

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Metody badania komunikacji i mediów”

  Tagi: , , , , ,