Promocja!
a4329486deaafbabe0c3c90ba8b16bab

Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim

  Autor:


 • Liczba stron:
  286
  Rok wydania:
  2013
  ISBN:
  978-83-7525-810-3
  e-ISBN:
  978-83-7969-322-1
  Język publikacji:
  PL

  Opis produktu

  Opracowanie poszerza wiedzę na temat czasowej zmienności stężenia radonu Rn-222 w powietrzu atmosferycznym na obszarze miasta i na terenie niezurbanizowanym oraz poszukiwania związku tej zmienności z lokalnymi i makroskalowymi warunkami meteorologicznymi. W pracy podjęto próbę oceny wpływu poszczególnych elementów meteorologicznych na kształtowanie dynamiki zawartości radonu w powietrzu. Ocenie poddano także rolę cyrkulacji atmosferycznej determinującej dwie składowe stężenia tego radionuklidu przy gruncie, tj. składową lokalną i składową będącą efektem transportu radonu do miejsc pomiaru. Ponadto celem badawczym była odpowiedź na pytanie, czy środowisko miejskie cechuje odmienna dynamika zmian stężenia radonu w powietrzu w porównaniu z rolniczymi terenami zamiejskimi.

  Komentarze

  Spis treści

  1. WSTĘP —5
  2. RADON W ŚRODOWISKU GEOGRAFICZNYM —7
  2.1. Źródła i właściwości radonu —7
  2.2. Radon w środowisku geograficznym Polski —11
  2.3. Biologiczny aspekt oddziaływania radonu —16
  2.4. Główne współczesne kierunki badań nad radonem —23
  3. POMIARY STĘŻENIA RADONU I ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH W ŚRODKOWEJ POLSCE I KRAKOWIE —31
  3.1. Metodyka pomiarów stężenia Rn-222 i elementów meteorologicznych —31
  3.2. Lokalizacja stacji pomiarowych stężenia Rn-222 w przygruntowej warstwie powietrza —38
  3.3. Cechy środowiskowe emisji Rn-222 na badanych stacjach —44
  3.4. Baza danych i metody badawcze wykorzystane w opracowaniu —50
  4. ROCZNA I DOBOWA ZMIENNOŚĆ STĘŻENIA RADONU W PRZYGRUNTOWEJ WARSTWIE POWIETRZA —59
  4.1. Cechy rocznej zmienności stężenia Rn-222 —59
  4.2. Średnie roczne, sezonowe i miesięczne przebiegi dobowe stężenia Rn-222 —68
  5. ZMIENNOŚĆ STĘŻENIA RADONU W PRZYGRUNTOWEJ WARSTWIE POWIETRZA NA TLE LOKALNYCH WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH —79
  5.1. Zmienność stężenia Rn-222 i temperatury powietrza w warstwie 2,0 m–0,2 m nad gruntem 79
  5.2. Zmienność stężenia Rn-222 i ciśnienia atmosferycznego oraz prędkości wiatru —102
  5.3. Zmienność stężenia Rn-222 i strumienia ciepła glebowego oraz wilgotności gleby —114
  5.4. Modele statystyczne stężenia Rn-222 w Ciosnach i Łodzi —130
  5.5. Analiza wieloparametryczna związku stężenia Rn-222 z elementami meteorologicznymi 149
  5.6. Różnice stężenia Rn-222 między centrum Łodzi a terenem zamiejskim —162
  6. WPŁYW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ NA STĘŻENIE RADONU W PRZYGRUNTOWEJ WARSTWIE POWIETRZA —183
  6.1. Stan badań nad rolą kierunku adwekcji mas powietrza i typu cyrkulacji atmosferycznej dla stężenia Rn-222 w dolnej troposferze —183
  6.2. Stężenie Rn-222 na tle kierunku wiatru geostroficznego i charakteru cyrkulacji w środkowej i południowej Polsce —186
  6.3. Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na zmienność dobową stężenia Rn-222 —198
  6.4. Radon w budynkach. Wpływ pogody antycyklonalnej i cyklonalnej na stężenie Rn-222 w domu dwukondygnacyjnym w Łodzi —210
  7. PODSUMOWANIE —227
  SPIS LITERATURY —237
  SPIS RYSUNKÓW I TABEL —249
  LIST OF FIGURES AND TABLES —264
  SUMMARY —279

  Komentarze

  Opinie

  Na razie brak recenzji produktów.

  Napisz pierwszą opinię o “Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim”

  Tagi: , , , ,
  DOSTĘPNE PRODUKTY:

  Brak w magazynie