Promocja!
gregor_market_intelligence

Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie

Opis produktu

Monografia dotyczy roli informacji oraz wiedzy rynkowej i marketingowej w zarządzani u organizacją. Cechą współczesnego otoczenia biznesu jest niepewność i złożoność, a przedsiębiorstwa, chcąc ograniczyć wzrost ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, muszą posiadać sprawny system pozyskiwania informacji i przekształcania ich w wiedzę. Funkcję wspierającą procesy zarządcze w organizacji pełni m.in. Market Intelligence – praktyczny program działań, umożliwiający skuteczne pozyskiwanie informacji o rynku i jego uczestnikach.

Publikacja ma charakter teoretyczno-empiryczny. Autorzy, opierając się na studiach literaturowych oraz wynikach badań empirycznych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, wyjaśniają istotę i określają rolę Market Intelligence w generowaniu użytecznej wiedzy na potrzeby wsparcia decyzji menedżerskich we współczesnych organizacjach.

Książka jest adresowana do pracowników nauki zajmujących się zarządzaniem wiedzą oraz nowymi technologiami, a także do przedstawicieli praktyki gospodarczej. Może być również wykorzystywana w dydaktyce, na różnych poziomach studiów, w ramach przybliżania problematyki dotyczącej zarządzania wiedzą, badań rynkowych i marketingowych.

Komentarze

Spis treści

Wstęp 7

1. Realia współczesnego rynku jako czynnik rozwoju Market Intelligence 11
1.1. Złożoność otoczenia rynkowego organizacji w dobie cyfryzacji 11
1.2. Konsument w społeczeństwie informacyjnym 22
1.3. Zarządzanie informacjami w kontekście podejmowania decyzji opartych na danych – data driven decision making 29
1.4. Specyfika współczesnego otoczenia biznesowego przedsiębiorstw w świetle wyników badań 35

2. Pojęcie, cele i zadania Market Intelligence 43
2.1. Definicja i istota Market Intelligence 43
2.2. Market Intelligence a pojęcia pokrewne 53
2.3. Market Intelligence jako program 68
2.4. Market Intelligence w świetle wyników międzynarodowych badań 78

3. Pozyskiwanie wiedzy o rynku w praktyce rodzimych przedsiębiorstw – wyniki badań własnych 97
3.1. Metodyka badania i charakterystyka próby 97
3.2. Upowszechnienie systemu Market Intelligence, czynniki go determinujące oraz skuteczność podejmowanych decyzji zarządczych 102
3.3. Organizacja, stopień zaawansowania oraz korzyści z programu Market Intelligence 115

Zakończenie 135
Bibliografia 137
Spis rysunków 145
Spis tabel 147
Od Redakcji 151

Komentarze

Recenzje

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Market Intelligence jako program wsparcia procesów decyzyjnych we współczesnym przedsiębiorstwie”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
40,40 zł
44,90 zł
22,45 zł
  • PDF
Ilość: