Promocja!
plociennik_madrosc_dziecka

Mądrość dziecka

  Predyspozycje - przejawy - perspektywy wspierania
  Autor:


 • Liczba stron:
  340
  Rok wydania:
  2018
  ISBN:
  978-83-8088-936-1
  e-ISBN:
  978-83-8088-937-8

Opis produktu

Kolejna publikacja z serii „Edukacja dla Mądrości”, inspirowanej koncepcją i dokonaniami Roberta J. Sternberga (teaching for wisdom), stanowi syntetyczne i zarazem nowe ujęcie kategorii mądrości dziecka. Oparta została na wynikach badań własnych autorki przeprowadzonych wśród starszych dzieci przedszkolnych. Czytelnik znajdzie tu przegląd zagadnień teoretycznych związanych z pojmowaniem kategorii mądrości – autorka ilustruje wielość znaczeń przypisywanych temu pojęciu, a także liczne uwarunkowania procesu dochodzenia do mądrości. Zagadnieniom teoretycznym towarzyszy część prezentująca wyniki własnych nowatorskich badań autorki opartych na samodzielnie skonstruowanych narzędziach badawczych.

“Przedstawione wnioski stanowią bogaty, świetny i poznawczo wartościowy materiał, także dla praktyki pedagogicznej, co odzwierciedlają umieszczone na końcu postulaty, przydatne tym bardziej, że poruszany problem ma kluczowe znaczenie dla edukacji i dużą nośność dla praktyki. Celne powiązanie uzyskanych wyników z postulatami pedagogicznymi daje świadectwo znajomości realiów, problemów i sposobów funkcjonowania współczesnego przedszkola.”

Z recenzji prof. dr hab. Iwony Czai-Chudyby

 W serii ukazały się:

 1. Elżbieta Płóciennik, Rozwijanie mądrości dziecka. Koncepcja i wskazówki metodyczne
 2. Elżbieta Płóciennik, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej
 3. Elżbieta Płóciennik, Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej. Scenariusze zajęć dla młodzieży
 4. Robert J. Sternberg, Linda Jarvin, Elena L. Grigorenko, Mądrość, inteligencja i twórczość w nauczaniu. Jak zapewnić uczniom sukces

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Spis treści

Wstęp 7

1. Mądrość w dyskursie teoretycznym 19
1.1. Mądrość w ujęciu filozoficznym i socjologicznym 21
1.2. Mądrość w perspektywie psychologicznej 27
1.3. Mądrość w koncepcjach pedagogicznych 38
2. Teoretyczne podstawy wspierania i rozwoju mądrości 45
2.1. Wspieranie mądrości na gruncie psychologii i pedagogiki pozytywnej 46
2.2. Rozwijanie mądrości a pedagogika emancypacyjna 53
2.3. Stymulacja mądrości w perspektywie pedagogiki twórczości 54
2.4. Wspieranie mądrości a konstruktywizm społeczno-kulturowy 57
3. Komponenty mądrości i warunki ich rozwoju 69
4. Organizacja badań nad mądrością dziecka 87
4.1. Struktura narzędzia badawczego 93
4.2. Analiza warunków badania 101
5. W poszukiwaniu mądrości dziecka 113
5.1. Przejawy mądrości dziecka w sytuacjach zadaniowych 119
5.2. Mądrość w dyskursie dziecięcym 186
6. Dyskusja wyników i wnioski 195

Spis tabel i rysunków 211
Bibliografia 213
Summary 237
Od Redakcji 241
Aneks 245

Komentarze

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Opinie

Na razie brak recenzji produktów.

Napisz pierwszą opinię o “Mądrość dziecka”

Tagi: , , , ,
DOSTĘPNE PRODUKTY:
35,90 zł
39,90 zł
19,95 zł
 • PDF
Ilość:
For deliveries outside Poland contact us by e-mail before ordering: piotr.koska@uni.lodz.pl